Nechcete zmeškať LIVE vysielania RTV Extra?

Máme riešenie: 
zapnite si upozornenie na naše vysielania a buďte s nami v spojení! 
Viac informácií »»»

 

 

 

RTV Extra: § 14 - aké kombinácie rýb si môžete privlastniť?

15.02.2019 14:50 Zobrazení: 5624×


Možno ste si už zvykli. V špeciálnych vysielaniach relácie Rybárska Televízia EXTRA sa pravidelne od začiatku roku venujeme vyhláške, ktorou sa dopĺňa zákon o rybárstve, platný od 1.1.2019. Inak tomu nebude ani teraz.

Keďže pre mnohých rybárov sa vyhláška nezdala celkom zrozumiteľná, Ministerstvo životného prostredia (MŽP) k nej vydalo výklad, ktorý je právne záväzný. Otázky rybárov však neustávali, a preto sme sa zúčastnili nedávneho zasadnutia Prezídia Slovenského Rybárskeho Zväzu (SRZ), kde sme na vaše otázky dostali odpovede. 

 

Takto môžete porozumieť  § 14

Asi najzavážnejšiu diskusiu v rybárskych kruhoch vyvolal § 14 o množstve úlovkov a ich evidencii. Zmätok rybárov ohľadom privlastňovania si rôznych kombinácií sa MŽP rozhodlo vyriešiť v spolupráci so SRZ. A tak vydalo grafické znázornenie privlastňovania rýb, na ktorom môžete vidieť, aké kombinácie rýb si môžete privlastniť a aké nemôžete. 

Upozornenie: Grafické znázornenie povolených a nepovolených kombinácií privlastňovania si rýb si môžete spolu s vysvetlivkami stiahnuť pod videom.


V našom vysielaní sa vám pokúsime ešte podrobnejšie vysvetliť povolené a nepovolené kombinácie privlastnených rýb na základe grafického zobrazenia od MŽP.
 

Sledujte nás a nezabudnite toto vysielanie zdieľať svojim priateľom, nech aj oni vedia o tomto grafickom znázornení !

 

 

Vítam vás  v RTV extra a dnes sa budeme venovať opäť vyhláške k zákonu, ktorý platí od 1.1.2019. Hneď na úvod vám môžem povedať, že v stredu sa konalo historicky prvé výjazdové zasadnutie SRZ, ktoré sa konalo na pôde MZP. Toto stretnutie bolo zvolané na základe iniciatívy SRZ, pána prezidenta SRZ Semana a tajomníka Ing. Javora, ktorí sa týmto snažia odpovedať na otázky. Vyhláška a zákon nás zaskočili, je to niečo nové. Ústredie SRZ sa snaží vyhovieť rybárom a snaží sa hľadať odpovede a z tohto dôvodu bolo zvolané stretnutie, kde boli prednesené vaše otázky. Ministerstvo svojim výkladom oznamuje, že ten výklad je záväzný, údajne obstojí aj na súde. Myslím, že to čo dnes budeme prezentovať, bude aj platiť. 
Dnes konkrétne paragraf 14 o privlastňovaní úlovkov. Tento vyvolal najviac otázok,  najväčší zmätok, preto ministerstvo je veľmi nápomocné a spolupracuje so SRZ, nepodceňujú vážnosť situácie, vedia, čo sú rybári a že ich musia rešpektovať. Chcem odovzdať týmto ich pozdrav a odkaz, že sa nemusia vôbec ničoho obávať. MZP konkrétne pán Ing. Dobiáš pripravili grafické znázornenie paragrafu 14, tento dokument si môžete stiahnuť na ich stránke, aj na stránke SRZ a myslím, že aj na našej stránke sports.sk. Poďme na to. 

Na monitore mám znázornený paragraf 14 plus mám vysvetlivky. Nemám ukazovátko, mám špičku z udice, nakoľko sme v Sportse. Niektoré veci vám zrejme nepôjdu do hlavy, budú sa vám zdať čudné, dopredu hovorím, neklaďte nám otázky, prečo je to tak, moja odpoveď bude taká, že to tak urobili ministerstvo. Toto konkrétne, čo vám ukážem momentálne platí. MZP a SRZ sa zhodli, že ak prax ukáže, že nová vyhláška prináša veľké problémy, MZP nemá problém novelizovať paragrafy a sporné body. To pre ukľudnenie. Ideme.  

Vyberme si, čo sa nemôže. Kombinácia medzi rybami uvedenými v modrom a zelenom poli je nedovolená. To znamená, nemôžeme kombinovať jesetera s úhorom, kaprom, mieňom atď., sumca s uvedenou rybou, ktoré tu sú. V praxi, chytím zubáča a následne sumca, sumca si nemôžete privlastniť. Ak chytíte kapra a v noci sumca, sumca nemôžete privlastniť. Chytíte úhora, potom sumca, sumca nemôžete. Toto je najdôležitejšie, čo sa nemôže. 

Ideme druhý bod. Ak si loviaci privlastní jeden ks ryby v modrom poli, sumec, jeseter, ... môžete v love pokračovať, ale svoj úlovok možete kombinovať už iba s max. 3ks rýb zo žltého poľa a celkový počet nesmie byť viac ako 4ks. Privlastnenou rybou nad 5kg lov končí. Príklady, jeden ks jeseter a môžete chytiť 3 ks podustva alebo nosáľ, pstruh. 

Ak si loviaci privlastní jeden ks ryby v zelenom poli, kapor, šťuka, zubáč, mrena, môže v love pokračovať a doplniť o 3 ks rýb v žltom poli. Môže max. 4 ks rýb a max. 5kg.  Príklad, jeden ks kapor, jeden ks sivoň, dva ks pstruh. 

4. bod Ak si loviaci privlastní dva ks rýb zo zeleného poľa, kapor, zubáč, vzájomná kombinácia je dovolená, môže pokračovať, doplniť úlovok o ryby zo žltého poľa, max 4ks a privlastnenou rybou, ktorou prekročí limit 5kg sa denný lov končí. Dve mreny severné, nosáľa, podustvu alebo kapra, zubáča a k tomu pstruha a podustvu. Toto sme nevedeli, už vieme. Ryby v modrom nemôžete kombinovať so zeleným poľom, max. s týmito v žltom. Radím, dobre si ten graf pozrite. 

5. bod, ak sa loviaci rozhodne úlovok pozostávajúci z rýb, to je v modrom, zelenom a žltom doplniť o ryby ostatné druhy ako karas, ostriež, na ktoré sa pri privlastňovaní nevzťahuje početný limit, môže sa použiť viac kombinácií. Jeseter, sumec sa môže doplniť z ostatné. Ak chytíte sumca, 4,5kg a chytíte 800g karasa - už je to viac ako 5kg, končíte. Jeseter malý má tak 2kg a 8ks karas striebristý. Treba mať dobrú váhu. Úlovok pozostávajúci z jedného ks ryby zo zeleného poľa sa môže doplniť rybami z kategórie ostatné. Privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí 5kg, lov končí. 1 ks kapor a 5ks karasa. Atď.  

Chytíte zubáča a šťuku, môžete doplniť z kategórie ostatné, jeden kapor, jeden šťuka a 3ks pleskáč zelenkavý. Alebo jeden ks jeseter, dva ks podustva a k tomu do 5kg 3 ks pleskáč. Zaujímavé, že? Takto to ide ďalej....  

Toto by bol grafický výklad paragrafu 14. Jalce sú z ostatné ryby. Ohľad sa berie na ryby, ktoré sú presne vypísané. Modré môžete jednu za deň. V zelenom môžete 2 za deň. V žltom kombinujete ostatné do 4ks a 5kg. Ja tomu už celkom dobre rozumiem, dúfam, že aj vy tomu budete rozumieť, treba si to prečítať, treba si tie veci nosiť so sebou k vode, môžete sa tým ohradiť členom rybárskej stráže. Toto je smerodatné a platné. Ešte upozornenie na konci. Pre všetky možnosti uvedené v bodoch v rámci privlastnovania si rýb platí pri parametroch zásada pritority hmotnosti. Najskôr hmotnosť a potom počet rýb. Nie, že môžem 4 ryby a dve už majú 5kg. To nie. Kg sú uvedené v zákone. Ja dúfam, že sme sa všetci pochopili, že toto vysielanie bolo užitočné, ak sa páčilo, dajte nám like alebo do komentára názor. Zdielajte, ak sa páčilo a nezabudnite sa prihlásiť na odber cez messenger. Máme pripravený rozhovor s právnikom. Právnici majú svoju pravdu, ale podstatný je výklad MZP. Lúčim sa s vami a teším sa nabudúce.

 

Stiahnite si:

 


V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu

Z Á K O N z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu
 

Výklad MZP k § 14 vyhlášky si môžete stiahnuť tu

 

Grafické znázornenie § 14  - aké kombinácie rýb si môžete privlastniť a aké nemôžete 
Stiahnite si 


Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu § 14
Stiahnite si

 Pozrite si aj záznam z cyklu RTV Extra o novom zákone o rybárstve a vyhláške


RTV Extra: Nový zákon o rybárstve a vyhláška

Nový zákon o rybárstve a nová vyhláška nadobudli účinnosť 1.1.2019. Peter Martiš vás prevedie novou vyhláškou a pokúsi sa zodpovedať na niektoré otázky rybárov. Pozrite si záznam »»»

 

RTV Extra: Nová vyhláška a Slovenský rybársky zväz

Len 23 paragrafov novej vyhlášky dokázalo zamestnať viac ako 120 000 ľudí. V tomto vysielaní sme oslovili zástupcov miestnych organizácií a vedenie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ). Porozprávali sme sa aj o tom, ako vnímajú oni sami novú vyhlášku. Pozrite si záznam »»»

 

RTV Extra: Nezrozumiteľný §14 - výklad právnika 

Najviac reakcií zo strany rybárov vyvoláva § 14 novej vyhlášky. Pre výklad nezrozumiteľného paragrafu o množstve úlovkov a ich evidencii sme oslovili právnika a rybára v jednej osobe. Pozrite si záznam »»»

 

 

 

Podeľte sa o skúsenosť na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku.


Ak sa vám naše vysielanie páčilo, nezabudnite dať lajk. Príp. nám napíšte do komentára váš názor alebo čo by ste chceli vidieť v ďalšom live vysielaní . Ak vám toto vysielanie pomohlo, zdieľajte ho aj svojim priateľom. A nezabudnite sa prihlásiť na odber upozornení cez Messenger o ďalších našich živých vysielaniach, aby vám už žiadne neušlo.  Svoje návrhy, pripomienky a postrehy môžete písať aj kolektívu RTV na e-mail: relacia@sports.sk.
 

 

 

Nezabudnite toto vysielanie zdieľať svojim priateľom, nech aj oni vedia o grafickom znázornení privlastňovania si rýb podľa novej vyhlášky !

Kliknite na ikonku sociálnej siete a podeľte sa so svojimi priateľmi o novú reláciu RTV.

 

Navrch stránky