Nechcete zmeškať LIVE vysielania RTV Extra?

Máme riešenie: 
zapnite si upozornenie na naše vysielania a buďte s nami v spojení! 
Viac informácií »»»

 

 

 

RTV Extra: § 14 - aké kombinácie rýb si môžete privlastniť?

15.02.2019 14:50 Zobrazení: 4777×


Možno ste si už zvykli. V špeciálnych vysielaniach relácie Rybárska Televízia EXTRA sa pravidelne od začiatku roku venujeme vyhláške, ktorou sa dopĺňa zákon o rybárstve, platný od 1.1.2019. Inak tomu nebude ani teraz.

Keďže pre mnohých rybárov sa vyhláška nezdala celkom zrozumiteľná, Ministerstvo životného prostredia (MŽP) k nej vydalo výklad, ktorý je právne záväzný. Otázky rybárov však neustávali, a preto sme sa zúčastnili nedávneho zasadnutia Prezídia Slovenského Rybárskeho Zväzu (SRZ), kde sme na vaše otázky dostali odpovede. 

 

Takto môžete porozumieť  § 14

Asi najzavážnejšiu diskusiu v rybárskych kruhoch vyvolal § 14 o množstve úlovkov a ich evidencii. Zmätok rybárov ohľadom privlastňovania si rôznych kombinácií sa MŽP rozhodlo vyriešiť v spolupráci so SRZ. A tak vydalo grafické znázornenie privlastňovania rýb, na ktorom môžete vidieť, aké kombinácie rýb si môžete privlastniť a aké nemôžete. 

Upozornenie: Grafické znázornenie povolených a nepovolených kombinácií privlastňovania si rýb si môžete spolu s vysvetlivkami stiahnuť pod videom.


V našom vysielaní sa vám pokúsime ešte podrobnejšie vysvetliť povolené a nepovolené kombinácie privlastnených rýb na základe grafického zobrazenia od MŽP.
 

Sledujte nás a nezabudnite toto vysielanie zdieľať svojim priateľom, nech aj oni vedia o tomto grafickom znázornení !

 

 

 

 

Stiahnite si:

 


V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu

Z Á K O N z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu
 

Výklad MZP k § 14 vyhlášky si môžete stiahnuť tu

 

Grafické znázornenie § 14  - aké kombinácie rýb si môžete privlastniť a aké nemôžete 
Stiahnite si 


Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu § 14
Stiahnite si

 Pozrite si aj záznam z cyklu RTV Extra o novom zákone o rybárstve a vyhláške


RTV Extra: Nový zákon o rybárstve a vyhláška

Nový zákon o rybárstve a nová vyhláška nadobudli účinnosť 1.1.2019. Peter Martiš vás prevedie novou vyhláškou a pokúsi sa zodpovedať na niektoré otázky rybárov. Pozrite si záznam »»»

 

RTV Extra: Nová vyhláška a Slovenský rybársky zväz

Len 23 paragrafov novej vyhlášky dokázalo zamestnať viac ako 120 000 ľudí. V tomto vysielaní sme oslovili zástupcov miestnych organizácií a vedenie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ). Porozprávali sme sa aj o tom, ako vnímajú oni sami novú vyhlášku. Pozrite si záznam »»»

 

RTV Extra: Nezrozumiteľný §14 - výklad právnika 

Najviac reakcií zo strany rybárov vyvoláva § 14 novej vyhlášky. Pre výklad nezrozumiteľného paragrafu o množstve úlovkov a ich evidencii sme oslovili právnika a rybára v jednej osobe. Pozrite si záznam »»»

 

 

 

Podeľte sa o skúsenosť na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku.


Ak sa vám naše vysielanie páčilo, nezabudnite dať lajk. Príp. nám napíšte do komentára váš názor alebo čo by ste chceli vidieť v ďalšom live vysielaní . Ak vám toto vysielanie pomohlo, zdieľajte ho aj svojim priateľom. A nezabudnite sa prihlásiť na odber upozornení cez Messenger o ďalších našich živých vysielaniach, aby vám už žiadne neušlo.  Svoje návrhy, pripomienky a postrehy môžete písať aj kolektívu RTV na e-mail: relacia@sports.sk.
 

 

 

Nezabudnite toto vysielanie zdieľať svojim priateľom, nech aj oni vedia o grafickom znázornení privlastňovania si rýb podľa novej vyhlášky !

Kliknite na ikonku sociálnej siete a podeľte sa so svojimi priateľmi o novú reláciu RTV.

 

banner geoff anderson
Navrch stránky