Nechcete zmeškať LIVE vysielania RTV Extra?

Máme riešenie: 
zapnite si upozornenie na naše vysielania a buďte s nami v spojení! 
Viac informácií »»»

 

 

 

RTV Extra: Nezrozumiteľný §14 - výklad právnika

18.01.2019 13:47 Zobrazení: 3089×

V RTV Extra sa venujeme výkladu novej vyhlášky, konkrétne nezrozumiteľnému paragrafu 14 o množstve úlovkov a ich evidencii. Obsah paragrafu 14 nám vyloží skúsený právnik a rybár v jednej osobe, JUDr. Daniel Blyšťan.

 

Sledujte RTV EXTRA a dozviete sa,

  • koľko rýb si môžete v jednom dni privlastniť a akú kombináciu?
  • verili by ste, že v jednom dni si môžete privlastniť kapra, zubáča a šťuku?

 

Ak ste vo vyhláške mali doteraz zmätok, tak po dnešku budete len ústa otvárať. Príjemné sledovanie prajeme.

 

 

Zdravíme divákov RTV. Ako ste mali možnosť vidieť, v minulej časti sme sa venovali novej vyhláške, ktorá je platná od 1.1.2019. Pre veľký úspech a množstvo nejasností zo strany rybárov, či už na internete alebo inde, sa budeme venovať tejto vyhláške s pánom  doktorom Blyšťanom, ktorý nám podrobne vysvetlí pojmy, ktoré sú uvedené vo vyhláške, ako by sme si to my rybári mali vysvetlovať a používať v praxi. 

Začneme paragrafom 14, a to je množstvo úlovkov a ich evidencia. Poďme na to, čo ste tam vy po prečítaní našli, aké nezrovnalosti? 
Takže, množstvo úlovkov a ich evidencia, je veľmi dôležitá pre každého rybára. Pokiaľ sa týka základnej filozofie tejto vyhlášky, zostala podobná, ako bola doposiaľ. Máme stanovené obmedzenia vyhláškou na jednej strane, pokiaľ ide o množstvo rýb, ušľachtilých, kde zákonodarca vo vyhláške stanovil obmedzenie ich počtu. Na druhej strane máme generálnejšie obmedzenie z hľadiska hmotnosti ulovených rýb. Každý loviaci by mal dbať na to, že za jeden deň lovu si smie ponechať 5kg ulovených rýb. Pričom, platia výnimky, že ak počas lovu v daný deň už má ulovený nejaký počet rýb a následne chytí rybu, ktorej hmotnosť daný denný limit prevýši, tak si túto rybu môže ponechať. Výnimkou je paragraf 14 odsek 6, ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu a jej hmotnosť je väčšia ako 5kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. V praxi to znamená, že bez ohľadu na to, aký druh ryby ulovíte ako prvý a jeho nosnosť presahuje 5kg, tak si môžete ponechať len tento jeden kus ryby. Potom sa ale končí daný lov na tento deň. 

Naplnil som danú hmotnosť, ktorá je povolená na jednu vychádzku. 
Áno. Je tu taký paradox v tejto vyhláške, lebo v paragrafe 14, odsek 2 písmeno b, sa hovorí, že loviaci si môže počas jedného dňa lovu privlastniť ,aj keď loví vo viacerých revíroch najviac taký počet rýb, ktoré nepresiahnu hmotnosť 5kg, celková hmotnosť rýb privlastených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa paragrafu 10 odsek 3. Tu je stanovený základný hmotnostný limit, tých 5kg denne, pričom, ak lovíme v daný deň, do tohto hmotnostného limitu sa nebudú počítať ryby, ktoré zákonodarca vylúčil a teda invázne druhy rýb a tam ide o ryby napr. býčko rôznych druhov, býčkovec, hrúzovec, pichľavka, slnečnica, sumček čierny a sumček hnedý a druhy rýb uvedené v zozname vzbudzujúcich obavy EU. Pokiaľ by niekto chytil sumčeky čierne a hnedé, tzv. američáky, tak tieto ryby sa do limitu 5kg denne nezapočítavajú. Tu sa vrátim k tomu paradoxu, zákonodarca v tom paragrafe povedal, ak si ako prvú privlastníte rybu nad 5kg, váš lov sa končí. Ak by niekto ulovil sumčeka hnedého ň, ktorý sa inak nezapočítava, tak v zmysle paragrafu 14 odsek 6 sa jeho denný úlovok musí obmedziť na túto jednu rybu. Paradox je v tom, že ak by ste si sumčeka privlastnili ako druhú, jeho hmotnosť sa nezapočítava do denného limitu. A to je ta nezrovnalosť, pretože v paragrafe 14 odsek 6 chýba vylúčenie inváznych nepôvodných druhov rýb aj na tú prvú 5kg rybu. Je to trošku paradox. Ale v praxi to snáď nebude robiť problémy. 

Takže, to by bolo prvé pravidlo pre loviacich, ktoré si musia zapamätať. Teraz ideme k tomu dôležitejšiemu, pretože veľa rybárov chodí k vode za konkrétnym druhom rýb, nazvime ušľachtilé, kapor, zubáč a podobne, kde zákonodarca v paragrafe 14, odsek 2 uvádza loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých revíroch najviac: jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho alebo jeden kus sumca veľkého alebo dva kusy úhora európskeho alebo dva kusy kapra rybničného alebo dva kusy mieňa sladkovodného alebo dva kusy zubáča veľkoústeho alebo dva kusy zubáča volžského alebo dva kusy šťuky severnej alebo dva kusy lieňa sliznatého alebo dva kusy mreny severnej alebo dva kusy pstruha jazerného alebo dva kusy pstruha potočného alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého, aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg. Jedná sa z môjho pohľadu o veľkú zmenu, kde doteraz platilo, že si môžete z týchto dvoch druhov rýb ponechať dva kusy ľubovoľnej kombinácie. To už ale dnes neplatí. Jednak zákonodarca obmedzil niektoré druhy rýb na jeden kus, konkrétne na jesetera malého alebo jesetera sibírskeho alebo sumca veľkého, z týchto si môže rybár v daný deň 1ks. Ak uloví takúto rybu ako prvú, už má na daný deň ulovený limit a môže loviť ďalej, ale už si nemôže ponechať kapra, mieňa, šťuku, zubáča, lieňa, mrenu, pstruha jazerného, potočného a lipňa. Ale môže si privlastniť pstruha dúhového, podustvu, nosáľa, sivoňa, avšak tu je limit 4ks, takže, ak má uloveného jedného sumca, môže si z týchto rýb vyskladať, podľa toho, čo potrebuje, avšak platí limit 5kg.

Zaujímavá situácia je v prípade, ak loviaci uloví napríklad kapra a následne uloví zubáča. Môže si privlastniť aj zubáča a kým doteraz platilo, že denný lov je ukončený, podľa tejto vyhlášky platí, že môže loviť ďalej a môže si ponechať ešte jeden kus mieňa alebo zubáča volžského alebo aj šťuku alebo jeden kus lieňa sliznatého tak, že je tu opätovne stanovený limit 4ks. Zaujímavý prípad nastane, ak rybár uloví a privlastní si kapra. Môže pokračovať v love. Ak uloví druhého kapra, denný lov vo vzťahu k ušľachtilým rybám končí, ale môže si ešte privlastniť ryby pstruha dúhového atď, čiže má dvoch kaprov plus dva kusy týchto rýb, aby boli 4ks, ale samozrejme platí limit 5kg. 

Ešte zaujímavejšia situácia, ak loviaci uloví kapra a ešte uloví zubáča. Má už privlastnené dva kusy ušľachtilej ryby, ale stále nesplnil limit stanovený pre konkrétny druh ryby, nakoľko nemá ešte 2ks kapra alebo 2ks zubáča. A zákonodarca stanovuje, že len dva kusy kapra a dva kusy zubáča sú limitom, takže môže pokračovať v love a pokiaľ uloví šťuku, môže si ju nechať, samozrejme, ak to nie je nad 5kg. Takže máme 3 ušľachtilé ryby, v tomto konkrétnom prípade a k tomu môže loviť ďalej a uloví ešte 1 ks lieňa, môže si ho ponechať, lebo stále nenaplnil kusové obmedzenie ušľachtilej ryby. V tomto prípade vždy platí limit uvedený za bodkočiarkou, teda 4ks za jeden deň. 

Zároveň ale treba uviesť, že ak si rybár nechá kapra alebo zubáča a následne chytí rovnaký druh ryby, nemôže si ho už ponechať, nakoľko by presiahol limit, ktorý stanovil zákonodarca, keďže 2 kusy kapra so spojkou alebo znamenajú, že 2 ks kapra je maximum a keďže už si ponechal zubáča, mal by 2 ks kapra a zubáča, už by porušil ustanovenie. Preto, keď sa rybár rozhodne, že si ponechá kapra, zubáča, získava výhodu, že môže pokračovať v love aj ušľachtilých rýb a teda si ponechať jeden ks šťuky alebo lieňa, ale nemôže si ponechať kapra alebo zubáča, lebo by už prekročil daný limit. To by bol taký výklad k paragrafu 14, odsek 2, ktorý je určite pre rybárov zaujímavý a poskytuje pre nás úplne iné možnosti, ale zároveň ešte musím povedať k sumcovi alebo jeseterovi. Pokiaľ v daný deň rybár ráno uloví kapra a následne uloví sumca, už si nemôže sumca ponechať, lebo už má kapra. Čiže oproti predchádzajúcej vyhláške je tá kombinácia iná. 

Mohli sme chytiť kapra, potom sumca a nechať si ho, teraz nemôžeme, keď privlastníme kapra a potom sumca, sumca musíme pustiť. Môžme si privlastniť druhého kapra. Ale predchádzajúca vyhláška vyslovene stanovovala kombináciu daných druhov rýb. Zákonodarca mal možnosť napísať, že si loviaci môže ponechať napr. jeden kus jesetera alebo jesetera sibírskeho alebo jeden kus sumca alebo dva kusy z týchto rýb a vymenoval by kapor, zubáč, sumec, ale tým, že ku každému druhu ryby dal číslovku 2ks, tak kým nie je naplnený počtový limit 2 ks, môže loviť. Zároveň je obmedzený hmotnosťou 5kg a počtom 4ks, ktoré je za bodkočiarkou. Málokrát sa stane, že chytíme kapra, zubáča, šťuku a nepresiahne to 5kg, ale môže sa to výnimočne stať. Vo výnimočných prípadoch podľa tabuliek, ktoré sú súčasťou povoleniek, možno teoreticky vyskladať aj takúto kombináciu, ale zákonodarca to vyslovene pripúšťa. Zároveň je potrebné uviesť, že v právnych predpisoch stanovil zákonodarca možnosť obmedziť aj tieto kusy rýb, ale to môže urobiť len užívateľ rybárskeho revíru. Takže, tu dáva vyhláška možnosť organizáciam si tu upraviť podľa seba a podľa tejto vyhlášky, to znamená, že môže dojsť k zmenám. Áno, môže dojsť k zmenám, to ale závisí od užívateľov revírov, teda od jednotlivých organizácií, ktoré by mali mať informácie o osádke v revíroch a podľa toho obmedziť počet úlovkov v daný deň. 

Chcem sa opýtať, pokiaľ by som chytal kapra, v našich vodách je množstvo pleskáčov a karasov. Ak chytím dva kusy kapra, koľko pleskáčov ešte môžem chytiť do toho počtu 5kg. Som obmedzený opäť na 4ks?

Nie, pokiaľ ide o ryby, ktoré  nie sú uvedené v paragrafe 14 odsek 2 písmeno a, medzi tzv. druhmi rýb, ktoré majú počtom obmedzený počet v jeden deň, vzťahovalo by sa obmedzenie hmotnostné teda 5kg. V poriadku. To je najčastejšie, čo sa tu chytá a keďže to nie je uvedené, aby si to nevysvetľovali zle. Dobre, myslím, že sme podrobne prešli paragraf 14, snáď to už bude každému jasnejšie, aj tak odporúčam ešte každému, aby si to prečítal určite, prípadne si pozrel naše video. Ďakujeme pekne pánovi doktorovi Blyšťanovi za jeho čas, určite vám ešte prinesieme ďalšie príspevky, ktoré sa budú týkať vyhlášky. Ďakujem ešte raz, dovidenia. 

 

Sú pre vás niektoré informácie vo vyhláške aj naďalej nejasné?

Neváhajte a napíšte nám do redakcie a my oslovíme kompetentných o vysvetlenie. Svoje otázky nám zasielajte sem: relacia@sports.skStiahnite si:


V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu

Z Á K O N z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu
 


 

Pozrite si aj záznam z cyklu RTV Extra o novom zákone o rybárstve a vyhláške


RTV Extra: Nový zákon o rybárstve a vyhláška

Nový zákon o rybárstve a nová vyhláška nadobudli účinnosť 1.1.2019. Peter Martiš vás prevedie novou vyhláškou a pokúsi sa zodpovedať na niektoré otázky rybárov. Pozrite si záznam »»»

 

RTV Extra: Nová vyhláška a Slovenský rybársky zväz

Len 23 paragrafov novej vyhlášky dokázalo zamestnať viac ako 120 000 ľudí. V tomto vysielaní sme oslovili zástupcov miestnych organizácií a vedenie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ). Porozprávali sme sa aj o tom, ako vnímajú oni sami novú vyhlášku. Pozrite si záznam »»»

 

 

 

Podeľte sa o skúsenosť na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku.


Ak sa vám naše vysielanie páčilo, nezabudnite dať lajk. Príp. nám napíšte do komentára váš názor alebo čo by ste chceli vidieť v ďalšom live vysielaní . Ak vám toto vysielanie pomohlo, zdieľajte ho aj svojim priateľom. A nezabudnite sa prihlásiť na odber upozornení cez Messenger o ďalších našich živých vysielaniach, aby vám už žiadne neušlo.  Svoje návrhy, pripomienky a postrehy môžete písať aj kolektívu RTV na e-mail: relacia@sports.sk.
 

 

 

Nezabudnite zdieľať reláciu Rybárska Televízia svojim priateľom.

Kliknite  na ikonku sociálnej siete a podeľte sa so svojimi priateľmi o novú reláciu RTV.

 

Navrch stránky