Nechcete zmeškať LIVE vysielania RTV Extra?

Máme riešenie: 
zapnite si upozornenie na naše vysielania a buďte s nami v spojení! 
Viac informácií »»»

 

 

 

RTV Extra: Nový zákon o rybárstve a vyhláška

07.01.2019 11:07 Zobrazení: 3658×

V prvej tohtoročnej relácii Rybárska Televízia EXTRA sa venujeme v súčasnosti veľmi aktuálnym témám, akými sú nový zákon o rybárstve a nová vyhláška, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2019. Peter Martiš vás prevedie novou vyhláškou a pokúsi sa zodpovedať na niektoré otázky rybárov.

 

Zaujíma vás, akými podstatnými zmenami prešla nová vyhláška?


Sledujte nás a dozviete sa, aké zmeny a novinky nastali vo vyhláške, týkajúce sa:

 

  • individuálnej ochrany rýb,
  • lovu dravcov na živú a mŕtvu rybku, či jej časť,
  • denného času lovu rýb,
  • množstva úlovkov a ich evidencii,
  • hornej (a dolnej) miery kapra a ďalších rýb,...


Príjemné sledovanie prajeme.

 

Vitajte v RTV extra. Pripravili sme veľmi aktuálnu tému, ňou je nová vyhláška. Platnosť 1.1.2019. Spojili sme sa s Petrom Martišom. Peťo ahoj, zdravím vás.  Peťo, rybári vedia,  že vyhláška už platí. Každého zaujímajú hlavné rozdiely, novinky? V prvom rade chcem povedať a to, že podľa mňa bola podpísaná veľmi neskoro. Zákon bol urobený oveľa skôr. Očakávam v tom guláš zo začiatku, ľudia nie sú pripravení , ani rybárska stráž, členovia a ani organizácie. Budeme musieť byť trpezlivý. Dúfam, že to dobre dopadne. Nebudeme to kritizovať, ani klásť si otázky, prečo je vyhláška aj zákon takto schválený. Sme tu preto, aby sme rozobrali veci, ktoré sa líšia. Vyhlášku schvalovalo ministerstvo. Začnime paragrafom č.10, zmeny a novinky v individuálnej ochrane rýb. Tu sa zmenilo dosť. Úhor bol chránený od 1.9. Teraz je povolený celoročný lov. Rozdiel je u sumca, ktorý bol chránený od 15. marca do 15. júna. Teraz chráni vyhláška od 1. januára, do 15. júna. Zubáč bol chránený od 15. marca a teraz aj zubáč je chránený od 1. januára. Zákon povoľuje lov na živú, mŕtvu rybku a prívlač do 15.marca, ale vyhláška zakazuje lov všetkých dravcov. Môžeme si privlastňovať, ostrieža, boleňa , ale nie sumca, šťuku a zubáča. Šťuka je do 1. júna. Ďalšia veľmi významná zmena je v paragrafe 10, v love kapra . Je chránený od 15. marca do 31. mája. Výnimka zanikla. Nesmiete si ho privlastniť. Čas individuálnej ochrany v tom čase neplatí tam , kde sa konajú preteky. Čo je úplná novinka, čas ochrany kapra sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra povolený od 1. januára do 31. decembra, teda celoročne. Tento pojem je vymedzený v zákone ako štrkoviská, pieskovne, rašeliniská. Nie vodné nádrže, mŕtve ramená atď. Padla otázka , čo bolo pointov , že sa to takto zaviedlo. Sám som veľmi prekvapený. Čo mám z počutia je toľko, že organizácia si dosádza na tieto vody svoje ryby a dokáže si odkontrolovať. Vyhláška to takto udáva, či sa nám to páči, alebo nie. Spomínal si lov dravcov na živú, mŕtvu rybku, alebo jej časť. Dočítal som sa , že rybka má mať minimálnu dĺžku 10cm. Čo si myslíš?  Myslím, že to má opodstatnenie, niekedy to je ale nešťastné riešenie,  ale v konečnom dôsledku, robili to odborníci a tí sa uzhodli, že pri použití menších nástrahoviek sa chytajú podmierečné kusy, ktoré sa musia púšťať aj s lankom, alebo ich poškodzujeme háčikmi pri vyberaní. Myslím, že sa tým chceli docieliť zábery od väčších jedincov.  Ak niekto bude chcieť loviť ostrieže , tak na 10cm rybku je to nešťastné, najlepšie sa lovil na plôdik. Budeme to rešpektovať, rybka živá, alebo mŕtva musí mať 10cm. Malo to byť 15cm. Prišlo k zmenám aj pri dobe času lovu? Áno, paragraf 11 , ktorý prešiel k významným zmenám. Veľa sa bojovalo, veľa sa menilo. Dopadlo to tak, že denný čas lovu rýb sa ustanovuje. Pstruhové vody , mesiace apríl a september od 6:00-20:00,  máj a august 05:00-21:00, jún a júl 04:00-22:00, november a december 07:00-19:00. Lipňové vody:  jún až august 04:00-22:00, september a október 05:00-21:00, november a december od 07:00-19:00. A kaprové vody, keďže kaprárov je najviac, každý očakával non stop lov celý rok, ale to sa nestalo, pretože majú do toho čo povedať aj ostatné inštitúcie. V kaprových vodách to bude nasledovne: január, február, marec, apríl, november, december 06:00-21:00, máj 04:00-24:00 a lov non stop je jún, júl, august, september a október. Takto je to s denným časom. V tomto už máme jasno , vieme kde a kedy môžeme ako loviť. Poďme k paragrafu č.14 a to je množstvo úlovkov a ich evidencia. Ďalší podstatný paragraf pre rybárov, na ktorý si musia dávať veľký pozor. Už v zákone sa zmenilo to , že za deň si môžeš privlastniť 5kg rýb a nie 7. od toho sa odvíja aj vyhláška.  Citujem. Loviaci sa zapisuje bez možností vymazania každý deň lovu s uvedeným číslom revíru a dátumom. Čo si môžeme privlastniť. Počas jedného dňa lovu aj vo viacerých revírov najviac. Jeden ks jeseter malý, alebo 1ks jeseter sibírsky, alebo 1ks sumec veľký. POZOR, jeden ks sumca, nie dva. Alebo, dva ks úhor, doteraz bol braný ako do 7kg. 2ks kapor, 2ks mieň sladkovodný aj tu zmena, 2ks zubáč, 2ks zubáč voľžský, 2ks šťuka, 2ks lieň, 2ks mrena, 2ks pstruh jazerný, alebo potočný,  2ks lipeň. K týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného,  podustvy severnej, alebo nosáľa sťahovavého, aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet 4ks. Zaujímavé je to,  že sa zabudlo spomenúť, vetné spojenie kombinácia druhov rýb.  Keby sa máme vyhlášky držať striktne , tak si môžeš zobrať 2ks zubáča, ale nemôžeš si zobrať jedného zubáča a jedného kapra. Neviem, či to je omyl, alebo schválne, budeme to musieť konzultovať. Tak , keď niekto chytí jednu šťuku a jedného zubáča , tak si nemôže vziať to aj to? Ďalšia zaujímavá zmena v tomto paragrafe  ,odstavec 7 je. Loviaci si na jedno povolenie môže privlastniť maximálny počet rýb, ktorý určí užívateľ. Privlastnením si určeného množstva rýb na jedno povolenie, platnosť povolenia zanikne. Už nebude 50 rýb, ale ako určí užívateľ.   Pri zániku platnosti povolenia z dôvodu ..... môže užívateľ vydať užívateľovi ďalšie povolenie. Ale nemusí. Ak niekto chytí 30ks rýb, ak to tak bude stanovené, už nemusí dostať povolenie. Doteraz to tak bolo, no už nemusí. Peťo, počas tvorby vyhlášky sa spomínala horná miera kapra. Čo na to vyhláška? Horná miera kapra, ale každej ryby môže byť, ak o ňu požiada organizácia ministerstvo životného prostredia.  Tzn. Je napísané do 30. septembra musí organizácia požiadať o zavedenie hornej miery kapra, sumca, to je jedno. Tak isto môže organizácia urobiť aj to, že požiada o zvýšenie dolnej miery.  Kapor sa môže loviť niekde pri dodržaní spodná 50 a vrchná 70, ak si to organizácia vyžiada. V tomto dostali právomoc organizácie a myslím si, že tak je to dobré.  Prispeje to k tomu, aby v našich vodách boli väčšie ryby a nie len tie, čo sa nasadia. Budú mať šancu dorásť do väčších rozmerov. Ja by som vrchnú mieru zaviedol aj na zubáče. Uvidíme, ako to bude v praxi. Myslím, že dnes celú vyhlášku ani nemôžme prebrať, je to veľa údajov. Toto vysielanie bolo len , aby sme naštartovali proces debaty, aby si to ľudia do seba vsugerovali, lebo , ako sa hovorí, neznalosť zákona neospravedlňuje.  A v tomto môžu byť veľké problémy, človek bol roky naučený na jedno, teraz sa musíme iného. Máme čas, do začiatku sezóny, aby sme si to našťudovali, dúfam , že aj my k tomu nejak prispejeme. Uvítame otázky ľudí a pokúsime sa dostať a zistiť odpovede. Budem sa snažiť, aby sme všetko zodpovedali. Prosím , nepíšte otázky, kedy sa môže loviť v máji a podobne. Budeme riešiť veci, ktoré nie sú jasné. Každý čítať vie.  Každý si ju môže stiahnuť. My nie sme žiadny zákonodarný orgán, môžeme mať iba názor ako rybári. Toľkoto na dnes odo mňa . Ďakujeme Peťo za tvoj čas a postrehy, vidíte diváci , že si vyhlášku treba naštudovať, aby ste sa nedopustili priestupku. Sledujte nás aj na budúce.

 

Sú pre vás niektoré informácie vo vyhláške aj naďalej nejasné?

Neváhajte a napíšte nám do redakcie a my oslovíme kompetentných o vysvetlenie. Svoje otázky nám zasielajte sem: relacia@sports.skStiahnite si:


V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu

Z Á K O N z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu
 


 

Pozrite si aj záznam z cyklu RTV Extra o novom zákone o rybárstve a vyhláške


RTV Extra: Nezrozumiteľný §14 - výklad právnika 

Najviac reakcií zo strany rybárov vyvoláva § 14 novej vyhlášky. Pre výklad nezrozumiteľného paragrafu o množstve úlovkov a ich evidencii sme oslovili právnika a rybára v jednej osobe. Pozrite si záznam »»»


 

RTV Extra: Nová vyhláška a Slovenský rybársky zväz

Len 23 paragrafov novej vyhlášky dokázalo zamestnať viac ako 120 000 ľudí. V tomto vysielaní sme oslovili zástupcov miestnych organizácií a vedenie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ). Porozprávali sme sa aj o tom, ako vnímajú oni sami novú vyhlášku. Pozrite si záznam »»»

 

 

 

Podeľte sa o skúsenosť na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku.


Ak sa vám naše vysielanie páčilo, nezabudnite dať lajk. Príp. nám napíšte do komentára váš názor alebo čo by ste chceli vidieť v ďalšom live vysielaní . Ak vám toto vysielanie pomohlo, zdieľajte ho aj svojim priateľom. A nezabudnite sa prihlásiť na odber upozornení cez Messenger o ďalších našich živých vysielaniach, aby vám už žiadne neušlo.  Svoje návrhy, pripomienky a postrehy môžete písať aj kolektívu RTV na e-mail: relacia@sports.sk.
 

 

 

Nezabudnite zdieľať reláciu Rybárska Televízia svojim priateľom.

Kliknite  na ikonku sociálnej siete a podeľte sa so svojimi priateľmi o novú reláciu RTV.

 

Navrch stránky