Sumčiarske preteky SPORTEX CUP 3 – 5. mája 2019

Sumčiarske preteky SPORTEX CUP 3 – 5. mája 2019 Pozývame Vás na veľký, priateľský, medzinárodný pretek v love sumcov SPORTEX CUP 2019. Výlučne sumčiarske preteky pre dvojčlenné družstvá sa budú konať od 3. do 5. mája 2019 v atraktívnej lokalite - na rybníku Alexandria Resort - Jur nad Hronom. Táto voda, kde je sumec premnožený a doteraz nebol nikdy cielene chytaný, ponúka možnosť lovu trofejných sumcov aj cez 2m. Tento rok (2019) bol zatiaľ ulovený najväčší cca 40kg a viac kusov okolo 1,5m! Pretekár nemusí byť člen SRZ.

Zápis:

Tím bude zapísaný do štartovnej listiny po zaregistrovaní a zaplatení štartovného

Štartovné - 190€ pri platbe do 19.4.2019 na tím
Štartovné - 220€ pri platbe od 20.4.2019 na tím

Družstvá sú  2 členné.
Maximálny počet tímov 15

V cene je zahrnuté: štartovné, spoločný obed pri ukončení, 4 nástražné rybky

Platobné detaily:

číslo účtu: 611678443 / 7500 EUR
IBAN: SK87 7500 0000 0006 1167 8443
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
BANK: CSOB, Piešťany
Variabilný symbol: 03052019
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, bydlisko
Odstúpenie účasti s vrátením štartovného je možné do 19.04.2019

 

Registrácia:

Na tejto udalosti každý berie zodpovednosť za seba, čím zaplatením štartovného súhlasí s podmienkami súťaže. Za vecné a zdravotné ujmy organizátor neberie zodpovednosť. Registrácia je platná len vtedy, ak obdržíte potvrdzovací mail!

Registrujte sa tu: na sumčiarsky pretek SPORTEX CUP

Bodovanie:

1.- 2. -3. miesto súčet dĺžok všetkých ulovených sumcov + cena za najväčšieho uloveného sumca

Časový harmonogram súťaže:

Príchod a zoskupenie 15:00 hodine, súčasne registrácia súťažiacich.
Žrebovanie poradia o žrebovanie lovných miest 15:30.
Žrebovanie lovných miest  15:35, následne presun na lovné miesta.
Začiatok súťaže: 3.5.2019 18:00
Koniec súťaže: 5.3.2019 10:00
Vyhlásenie výsledkov s obedom- 12:00

Použitie člna:

Z člna je povolené vyvážanie nástrah, a zdolávanie rýb.
Pri použití člna je nutné použiť záchrannú vestu ako aj predpis jazera určuje.
Čln s elektrickým motorom je povolený. Čln so spaľovacím motorom je zakázaný!

Pravidlá lovu:

Lov je povolený výhradne na trhačku, činku, podvodný plavák, na ťažko, alebo plávanú.
V jednom teame sa chytá na 4 prúty ( na jednej udici s jedným náväzcom a maximálne 2 háčikmi).
Sonarovanie je povolené pred začatím preteku, t.j. do 18:00 hod.
Lov je povolený výhradne iba na živú, alebo mŕtvu rybku, čo organizátor a rozhodcovia súťaže majú právo kontrolovať počas celého priebehu súťaže.
Nástrahové rybky je dovolené použiť len od organizátorov. Môžete si ich zakúpiť priamo na mieste 2€/1ks.
Každý tým obdrží zdarma pri losovaní 4 ks nástrahových rybiek.
Každý rybár musí byť vybavený podberákom s rozmermi min. 80x80 cm, vaničkou alebo podložkou na ryby a dezinfekčným prostriedkom na ošetrenie poranených rýb a v prípade potreby ho použiť.
Vstup do areálu bez týchto pomôcok nie je možný.
Žiadame rybárov, aby s ulovenými rybami zaobchádzali v zmysle rybárskej etiky.
Pri vyťahovaní ryby z vody, je každý rybár povinný použiť podberák, navlhčenú podložku alebo vaničku.
Platí absolútny zákaz kúpania v rybníku a vodenie akýchkoľvek zvierat.
Odpadky sú lovci povinný vyhodiť do košov na to určených.
Celý objekt je monitorovaní kamerovým systémom.
Prevádzkovateľ má právo loviaceho pred odchodom skontrolovať.
V prípade porušovania pravidiel rybníka (nadmerný hluk, privlastnenie úlovku, obťažovanie loviacich, neudržanie čistoty na lovných miestach atď.) sa daná vec bude riešiť podľa závažnosti (napomenutie, vykázanie z areálu, privolanie polície) bez nároku vrátenia ceny štartovného.
Vstup na móla a miesta vyhradené pre rybárov sú na vlastné riziko.
Každý si za svoje osobné veci ( udice, batožina, atď.) zodpovedá sám.
Za akékoľvek ujmy na zdravý v prípade úrazov nezodpovedáme.
Je povolené priniesť si gril, ale používať ho môžete len na vymedzenom mieste, avšak zakladať oheň je zakázané ( ohnisko).
Počas súťaže sektory na vode budú vyznačené bójami, ktoré nie je možné opustiť výhradne iba pri zdolávaní.
Každý účastník súťaže je povinný dodržať pokyny rozhodcov.
V prípade nejakých nejasností organizátorská komisia rozhodne na mieste.
V prípade silnej víchrice, alebo búrky  organizátori rozhodnú o povolenom vstupe na vodu, prípadne dočasného prerušenia súťaže.
Nadmerné použitie alkoholu a nedôstojné správanie- obťažovanie ostatných pretekárov bude organizátor považovať za hrubé porušenie predpisov.
Svietiace bóje sú povolené.
Návštevy počas súťaže sú povolené každý deň ráno od 8:00 maximálne do 18:00 večer.
Mimo vyhradeného času sa mimo účastníkov súťaže sa nemôže nikto zdržiavať pri vode.
Osvetľovanie vodnej hladiny s vysokovýkonným svetlom je zakázané, po zotmení je povolené na vodnej hladine použiť len červené svetlo
Zákaz vábenia.

Zaobchádzanie s rybami:

Použiť podložku je povinné aj v člne.
Všetky nebodované ryby musia byť okamžite šetrne vrátené späť do vody.
Nedodržanie pravidiel, zlé správanie sa a nekultúrne zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže, ak o tom tak rozhodne organizátor.

Bodovanie:

Pri meraní ulovenej ryby môže byť prítomný jeden člen zo susedného teamu a svojim podpisom overiť úlovok.
Ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo iného družstva.
Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú zo súťaže vylúčené.
Do súťaže sa započítava len sumec veľký.
Víťazom sa stane team s celkovou najväčšou dĺžkou ulovených rýb.
Meranie bude vykonávané priebežne počas celého trvania súťaže. Družstvo ktoré uloví ryby je povinné privolať rozhodcu ihneď po zdolaní.
Ulovená ryba sa započítava do bodovania len prípade, ak zdolávanie skončí pred  zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž.
Pri porušení ktorých koľvek uvedených pravidiel lovu je rozhodca oprávnený okamžite anulovať (škrtnúť) všetky doposiaľ  namerané ryby. Tímy začínajú od 0cm. Ak uvedené pravidlá lovu porušia vzájomne viaceré tými, uvedený postih rozhodcu sa bude týkať všetkých predmetných tímov.!!!

Protest:

Podanie protestu bude podmienené zložením zálohy v sume 50€, v prípade opodstatnenosti protestu bude záloha vrátená.

 

Odporúčaná výstroj:

Priemerná hĺbka je 2m. Šírka jazera je cca 100m.
Sumčiarsky prút 3m az 3,5m
Šnúra, alebo vlasec s nosnosťou 50kg a viac ideálne o dĺžke min 100m

aj na tieto veci poskytujeme registrovaným pretekárom zľavu 20%.

 

Zľavy:

- každý pretekár po zaplatení štartovného má nárok na 20% zľavu z celého sortimentu SPORTS.sk ( okrem spaľovacích motorov )
LOV SUMCA - LOV KAPRA - FEEDER - DRAVCI - MORE

 

 

Odmeňovanie:

1.miesto – hotovosť v hodnote: 2 x 325 € + pohár, alebo voľný výber SPORTEX prútov v hodnote: 1100€ ( 550€ + 550€) + pohár

2.miesto – hotovosť v hodnote: 2 x 225 € + pohár, alebo voľný výber SPORTEX prútov v hodnote: 800€ ( 400€ + 400€) + pohár

3.miesto – hotovosť v hodnote: 2 x 100 € + pohár, alebo voľný výber SPORTEX prútov v hodnote: 350€ 175€ + 175€) + pohár

Cena za najväčšiu rybu2 x 50 € + pohár, alebo voľný výber SPORTEX prútov v hodnote:160€ ( 80€ + 80€) + pohár

Najväčší počet ulovených sumcov: 12 hod rybačka pre 2 osoby

Ubytovanie:

- v bivakoch pri vode
- v apartmánoch – treba rezervovať ( nie je v cene preteku) viac na: Alexandria resort

 
Občerstvenie:  

v cene je spoločný obed pri ukončení v posledný deň.
Každý deň možnosť objednať si jedlo z aktuálnej ponuky.

 

Sponzori:

SPORTS s.r.o. - rybársky veľkoobchod

SPORTEX GERMANY - rybárske prúty s 10 ročnou zárukou

ALEXANDRIA RESORT - rybolov, relax

V zozname budú zapísané družstvá len po zaplatení a pripísaní štartovného na účet. Aktualizované 17.04.2019

Platne REGISTROVANÝ TÍM so zaplateným štarovným na preteky
číslo tímu meno účastníka názov tímu
1. Dobiš Tomáš  
Šmídovič Milan
2. Mikla Luboš Catfish factory
Belančík Andrej
3. Kostolányi František Hrúzik
Mošať Miloš
4.    
 
5.    
 
6.    
 
7.    
 
8.    
 
9.    
 
10.    
 
11.    
 
12.    
 
13.    
 
14.    
 
15.    
 
Náhradníci:
1.    
       
2.    
 

ALEXANDRIA RESORT:

Alexandria Resort je novovybudovaný areál, nachádzajúci sa v obci Jur nad Hronom v Levickom okrese. Jeho súčasťou je vodná plocha o veľkosti 3,5 ha, určená na športový rybolov. Vznikla po ťažbe štrkopiesku v období rokov 2006 -2007. Od vybudovania je vodná plocha zarybňovaná a o ryby kvalitne postarané. Taktiež sa v areáli nachádza apartmánový dom s barom, detské ihrisko, letná kuchynka a v neposlednom rade parkovisko pre ubytovaných aj neubytovaných hostí.

Každý pretekár má priestranné lovné miesto. Samozrejmosťou je prístup na stanovište za každého počasia, možnosť objednania teplej stravy, sociálne zariadenia na stanovištiach loviacich, možnosť občerstvenia v bare, nástražné rybky 4ks v cene, možnosť ubytovania v apartmánoch. Šírka jazera je 100m.

 

 

Žiadame a zároveň upozorňujeme loviace tými o profesionalitu a ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom preteku. Upozornenie! Priebeh preteku bude priebežne dokumentované TV kamerou pre Rybársku TV.  Pustenie rýb je bezodkladné za prítomnosti rozhodcu. Za sieťkovanie rýb je možné len na dobu do príchodu rozhodcu.

Pretek môže byť zrušený pri nenaplnení pretekármi v tom prípade bude obratom vrátené štartovné.

Navrch stránky