SPORTS TandemBaits CUP 11. - 14. 5. 2017

SPORTS TandemBaits CUP 11. - 14. 5. 2017 Pozývame Vás na veľké jarné, priateľské, medzinárodné kaprové preteky SPORTS TANDEM BAITS CUP 2017.Výlučne boilies preteky v love kapra pre dvojčlenné družstvá sa budú konať od 11. do 14. mája 2017 v atraktívnej lokalite - na rybníku Dolný Bar. Táto exkluzívne zarybnená voda ponúka dokonca každému ptretekári lovný priestor široký cca 60m! Samozrejmosťou je prístup na stanovište za každého počasia, možnosť objednania teplej stravy, sociálne zariadenia na stanovištiach loviacich, možnosť prenájmu člna,..


PROPOZÍCIE pretekov:

TandemBaits - Dolný Bar  11.-14.5.2017
medzinárodné priateľské kaprové preteky

Rybník disponuje približnou rozlohou 18,5 ha, priemernou hĺbkou 1,5-2 m a dĺžkou 1,5km. Dno vodnej plochy je prevažne bahnité. Rozloha revíra nám umožňuje súťaž pre 22 teamov. Loviaci budú od seba vzdialení cca 60m. Chytá sa na ľavej strane rybníka. Ku každému lovnému miestu prislúcha asi 50 – 60 árov vodnej plochy.


Aktuálne z pretekov:

Finálne výsledky pretekov:

Zápis 

Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení štartovného

Štartovné - 250€ pre 1 družstvo
Družstvá sú  2 členné.

Platobné detaily:

číslo účtu: 611678443 / 7500 EUR
IBAN: SK87 7500 0000 0006 1167 8443
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
BANK: CSOB, Piestany
Variabilný symbol: 11052017
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, bydlisko

Odstúpenie účasti s vrátením štartovného je možné do 28.2.2017

Registrácia.

Zaregistrovať sa môžete na adrese info@sports.sk. Prosíme pri registrácii zadať názov teamu a mená účastníkov.  Na tejto udalosti každý berie zodpovednosť za seba, čím zaplatením štartovného súhlasí s podmienkami súťaže. Za vecné a zdravotné ujmy organizátor neberie zodpovednosť.

Zoznam pretekárov s platne zaplateným štartovným

(v tabuľke sú uvedení len tí, čo majú zapletené preteky a NIELEN rezervované)
 

Platne REGISTROVANÝ TÍM so zaplateným štarovným na preteky
číslo tímu meno účastníka názov tímu
1. Pavlík Peter TandemBaits
Pavlík Andrej
2. Toth Ondrej A TEAM
Toth Michal
3. Vokál Ondřej MAMBA
Váchal Petr
4. Bernát Marian Carptrophy team
Bernát Ján
5. Prichystal Přemek MEGA FISH
Kedžuch Rudolf
6. Lutisan Jozef RYBOLOV JE ŽIVOT
Strečko Miroslav
7. Smejkal Michal Kamikaze Carp Team
Šůrek Pavel
8. Toth Peter Friends carp team Lučenec
 
9. Pavlík Pavol TandemBaits
Holíč Peter
10. Holíč Marian UltimateCarp
Lipták Matej
11. Miko Jaroslav Carp Tea m Devil
 
12. Svorc Pavol M&M&S Carp Team Pezinok
 
13. Miko Jaroslav Erixon carp team
 
14. Milan Pero MB Carp teamu
Jozef Brezovský
15. Minceff Jozef Kobra carp team
Odler Matej
16. Luža Martin Kapor & Hlava
Gach Karol
17. Achberger Stanislav MASTER FISH
Ivančík Marek
18. Rumanovsky Marek  
 
19. Holic Michal Catch and release
 
20. Patrik Kanuk CT AYNANO
 
21. Dalogova Michaela Friends carp team Lucenec 2
 
22.    
 
Náhradníci:
1.    
       
2.    
 Časový harmonogram súťaže:

 • Príchod a zoskupenie štvrtok 11.05.2017 o 8:00 hodine, súčasne registrácia súťažiacich
 • Žrebovanie poradia o žrebovanie lovných miest- 9:00
 • Žrebovanie lovných miest- 9:10 osadenie bojok, sonarovanie, kŕmenie.
 • Začiatok súťaže- 12:00
 • Koniec súťaže  o nedeľa 14.5.2017 o 12:00
 • Vyhlásenie výsledkov s obedom- 14:00

Použitie člna:

 • Z člna je povolené kŕmenie, zavážanie a zdolávanie rýb.
 • Účastníci týchto pretekov sa zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.
 • Pri použití člna je nutné použiť záchrannú vestu, ako aj predpis jazera určuje.
 • Použitie kŕmnej lode je povolené.
 • Čln s elektrickým motorom je povolený. Čln so spaľovacím motorom je zakázaný!

Pravidlá lovu:

 • V jednom teame sa chytá na 4 prúty ( na jednej udici s jedným náväzcom a háčikom).
 • Družstvá môžu byť minimálne 2 členné bez pomocníka.
 • Kŕmenie je povolené len s boilies
 • Nie sú povolené obaľovacie pasty a method mixy.
 • Lov je povolený výhradne iba s boilies, čo organizátor a rozhodcovia súťaže majú právo kontrolovať počas celého priebehu súťaže.
 • Každý team musí byť vybavený povinnými pomôckami (1 x podložka do člna, 1x vaničku, alebo vanička na nohách, 4x prechovávací sak, meter, vyberač háčikov, váha).
 • Počas súťaže sektory na vode budú vyznačené bójami, ktoré nie je možné opustiť výhradne iba pri zdolávaní.
 • Každý účastník súťaže je povinný dodržať pokyny rozhodcov.
 • V prípade nejakých nejasností organizátorská komisia rozhodne na mieste.
 • V prípade silnej víchrice, alebo búrky  organizátori rozhodnú o povolenom vstupe na vodu, prípadne dočasného prerušenia súťaže.
 • Nadmerné použitie alkoholu a nedôstojné správanie- obťažovanie ostatných pretekárov bude organizátor považovať za hrubé porušenie predpisov.
 • Svietiace bóje sú povolené.
 • Použitie sonaru je povolené.
 • Návštevy počas súťaže sú povolené každý deň ráno od 8:00 maximálne do 18:00 večer, motorové vozidlo musí ostať pri rybárskom dome.
 • Mimo vyhradeného času sa mimo účastníkov súťaže sa nemôže nikto zdržiavať pri vode.
 • Osvetľovanie vodnej hladiny s vysokovýkonným svetlom je zakázané.
 • Po ukončení súťaže lovné miesta prosíme opustiť čisté.
 • Používanie dezinfekčných prostriedkov je povinné

Zaobchádzanie s rybami:

 • Každý team má mať k dispozícii minimálne 4ks prechovávacích sakov.
 • Odporúčame používanie dezinfekčných prostriedkov na ošetrenie rýb.
 • Do jednej prechovávačky na ryby je možné použiť len jednu bodovanú rybu.
 • Použiť kaprovú podložku je povinné aj v člne.
 • Podberák v rozmeroch hlavice minimálne 80x80cm
 • Povinnosť tímu mať vyháčkovaciu vaničku, ( do člna podložku s vyvýšeným okrajom min 10cm ). Táto povinnosť vyplýva z prevádzkového poriadku revíru
 • Nedodržanie pravidiel, zlé správanie sa a nekultúrne zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže, ak o tom tak rozhodne organizátor.

Bodovanie a váženie:

 • Pri vážení ulovenej ryby môže byť prítomný jeden člen zo susedného teamu a svojim podpisom overiť úlovok.
 • Ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo iného družstva.
 • Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú zo súťaže vylúčené.
 • Do súťaže sa započítajú len tri najväčšie ryby kapre, alebo amure.
 • Podmienkou je ulovenie minimálne troch rýb nad 5kg.
 • Víťazom sa stane team s celkovou najväčšou hmotnosťou 3 najväčších ulovených rýb (nad 5kg).
 • Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania súťaže. Družstvo ktoré uloví ryby od 5 do 10kg je povinné privolať rozhodcu po tretej zasieťkovanej rybe. Pokiaľ družstvo ulovilo rybu nad 10kg je povinné ihneď privolať rozhodcu.  
 • Ulovená ryba sa započítava do bodovania aj v tom prípade, ak zdolávanie skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž.

Odmeňovanie:

1.miesto – hotovosť v hodnote: 700€ (350€ + 350€) + pohár

2.miesto – hotovosť v hodnote: 500€ ( 250€ + 250€) + pohár

3.miesto – hotovosť v hodnote: 300€ ( 150€ + 150€) + pohár

Cena za najväčšiu rybu (kapor/amur):  250€ (125€ + 125€) + poháre

Občerstvenie:  

v cene sú spoločné raňajky v prvý deň a spoločný guláš pri ukončení v posledný deň.
Každý deň možnosť objednať si jedlo z ponuky 30 jedál.
Ostatné: Možnosť prenájmu člna

Žiadame a zároveň upozorňujeme loviace tými o profesionalitu a ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom preteku. Pustenie rýb je bezodkladné za prítomnosti rozhodcu. Za sieťkovanie rýb je možné len na dobu do príchodu rozhodcu.


Organizátor: SPORTS spol. s.r.o a Dolnobarský rybník , viac informácii: www:SPORTS.sk


Fotogaléria kaprových pretekov 2014 - archív

QUANTUM RADICAL WINTER CUP 20 - 23.11.2014

Tandem Baits Extrém CUP 24 - 27.4.2014

Quantum RADICAL - SPORTS CUP 8-11.5.2014 Tandem Baits Extrém CUP 16-19.2014

 

Súvisiace videá:

Dolný Bar - rybník

Dolný Bar - raj pre kaprárov - Štvordňové preteky v love kapra na bolilies dajú poriadne zabrať. TV RRR 11/2014

Relácia výpravy do Dolného Baru. Na tomto nádhernom rybníku sme koncom februára zažili celkom zaujímavú rybačku. TV RRR 7/2014

Zaujímavá reportáž z jesenného lovu kaprov. Aj keď bol koniec novembra už neprináša kaprárom to pravé uspokojenie, my sme s výsledkami boli spokojní nad mieru. Kaprom totiž chutilo.

Kaprové preteky kde jedinou povolenou nástrahou je BOILIES. Ako kŕmenie je povolený taktiež len boilies. Loví sa na dva kaprové prúty (každý pretekár).

Navrch stránky