V. Browning Feeder Cup Slovakia 2016

28.5 - 29. 5.2016 sa na Madunickom kanáli konal 2 dňový V.Browning Feeder Cup Slovakia. Madunický kanál č.revíru 2-4390 (Jedná sa na Slovensku o jednu z mála "Homologizovaných tratí", na ktorej sa za posledných desať rokov konalo viacero významných rybárskych podujatí.)
On 28.5 - 29.5.2016 was organized 2-days competition -  V.Browning Feeder Cup Slovakia on Madunice chanel, nr. of grounds 2-4390 (this area is one of the few where there was organized several significant competitions in Slovakia in the last 10 years)

Zišli sa tu pretekári z celého Slovenka a zo zahraničia: LATVIA; BELGIUM; CZECH REPUBLIC; BELARUS; ITALY; HUNGARY; AUSTRIA; ROMANIA; UKRAINE; GERMANY; RUSSIA; SERBIA; POLAND; ESTONIA

We  were gald to welcome competitors from all over the world - LATVIA; BELGIUM; CZECH REPUBLIC; BELARUS; ITALY; HUNGARY; AUSTRIA; ROMANIA; UKRAINE; GERMANY; RUSSIA; SERBIA; POLAND; ESTONIA


Medzi nimi bol aj  Ruský fídrista  dvojnásobný majster sveta Strashnyi Oleksyi z Ukrajiny,.... Počet prihlásených pretekárov (spolu s deťmi) bol 190.
There was also russian feeder man, double champion of the world - Strashnyi Oleksyi from Ukraine. Total number of competitors (with children) was 190

VŠETKÝM pretekárom! - patrí veľká vďaka, že podporili tento Feeder pretek svoju účasťou.
Thanks to ALL competitors that they support this Feeder competition by their attendance.

V mene firmy SPORTS sa chceme poďakovať  ľudom ktorí veľkou mierou prispeli k organizácii Browning Feeder Cup Slovakia.
In the name of the company SPORTS, we would like to thank to people who helped us to organize Browning Feeder Cup Slovakia

Pre túto príležitosť bola vytvorená špeciálna zlatá kolekcia ručne robená pre tento pretek.
For this event there was made a special gold hand made collection.

Radi by sme spomenuli 10 ľudí, ktorí výraznou mierou pomohli pri realizácii tohoto rybárskeho medzinárodného podujatia.

 1. Na prvom mieste za technickú a organizačnú pomoc ďakujeme starostovi obce Dubovany, Miroslavovi Michalčíkovi. Naše poďakovanie mu patrí nielen ako starostovi obce, ale hlavne ako človeku, ktorý venoval tomuto preteku celé svoje srdce.
  First of all we would like to thank for technical and organizational help and support to mayor of Dubovany Miroslav Michalčík. We would like to thank him not just like to a mayor but as to a uniqe man, who gave to this competition all his heart.
 2. Za pomoc a podporu starostke obce Madunice pani Jelušovej
  Thank to mayor of Madunice Mrs. Jelušová
   
 3. Firme Swan za internetové pripojenie
  Thank to companu Swan for providing of internet connection
   
 4. Jozefi Vigh za dlhoročnú pomoc a podporu Browning Feeder Cup
  Thank to Mr.Vigh for longterm help and support of Browning Feeder Cup
   
 5. Starostovi Veľké Kostoľany, p.Liškovi, za technickú pomoc
  Mayor of Veľké Kostoľany, Mr.Liška, for technical support
   
 6. Rybárskej organizácii Hlohovec za dlhoročnú spoluprácu a poskytnutie vody
  Thank to local fishing organization Hlohovec for longterm coopertaion and providing good condition of the water.
   
 7. p. Peter Rímeš - za zabezpečenie čo najlepších podmienok prietoku vody
  Thank to Mr.Peter Rímeš – for providing as good water / flow conditions as possible
   
 8. a samozrejme ďakujeme firme Zebco - Browning za veľkú podporu tohto preteku
  And of course we would like to thank to company Zebco - Browning for theis big support

Špeciálny fíder kôš bol udelený Jaroslavovi Helerovi za neúnavnú, vzorovú prácu s deťmi a za pomoc organizácie Kinder Browning Feeder Cup
Special FEEDER  was grented to Mr. Jaroslav Heler for his tirelessly work with children and for his help concerning of organizing Kinder Browning Feeder Cup

Ďalej ďakujeme firme Tavos, ING STEEL, ROYALDOM.
Za bezproblémový priebeh, podporu a pomoc - rozhodcom a riaditeľovi pretekov Miroslavovi Začkovi.
Next we would like to thank to company Tavos and ING STEEL, ROYALDOM
For the smooth running of this event, help and support – the main referee and manager of the competition Mr.Miroslav Začko.

Samozrejme sa chceme poďakovať všetkým pretekárom, bez ktorých by tento pretek nebol. Za návštevu ďakujeme zahraničným pretekárom , ktorých každý rok pribúda.
Of course we would like to thank to all competitors, because without them it wouldn´t be possible to organize this event. For visit we thank to all foreign competitors, which are from year to year more and more.

Sme si vedomí, že stále je čo vylepšovať a všetky nedostatky sa budeme snažiť do ďalšieho ročníka odstrániť.
We know, that always we can make improvements and we will try to eliminate every failures to the next year competition.

Motto týchto pretekov je priatelstvo a veríme, že si takýto pocit odnesiete domov a na budúci rok pozvete svojich známych na priateľský rybársky feeder pretek 5.Browning Feeder Cup Slovakia 2016
Target of this competition was friendship and we believe, that you took this message with you and you are more then welcome with your fishing friends for next year - V. Browning Feeder Cup Slovakia 2016.

-------------------------------------------------------

IV. Browning Feeder Cup Slovakia 2015

30.5 - 31. 5. 2015 sa na Madunickom kanáli konal 2 dňový IV.Browning Feeder Cup Slovakia. Madunický kanál č.revíru 2-4390 (Jedná sa na Slovensku o jednu z mála "Homologizovaných tratí", na ktorej sa za posledných desať rokov konalo viacero významných rybárskych podujatí.)
On 30.5 - 31. 5. 2015 was organized 2-days competition -  IV.Browning Feeder Cup Slovakia on Madunice chanel, nr. of grounds 2-4390 (this area is one of the few where there was organized several significant competitions in Slovakia in the last 10 years)

Zišli sa tu pretekári z celého Slovenka a zo zahraničia: LATVIA; BELGIUM; CZECH REPUBLIC; BELARUS; ITALY; HUNGARY; AUSTRIA; ROMANIA; UKRAINE; GERMANY; RUSSIA
We  were gald to welcome competitors from all over the world - LATVIA; BELGIUM; CZECH REPUBLIC; BELARUS; ITALY; HUNGARY; AUSTRIA; ROMANIA; UKRAINE; GERMANY; RUSSIA

Medzi nimi bol aj  Ruský fídrista  dvojnásobný majster sveta Strashnyi Oleksyi z Ukrajiny,.... Počet prihlásených pretekárov (spolu s deťmi) bol 180.
There was also russian feeder man, double champion of the world - Strashnyi Oleksyi from Ukraine. Total number of competitors (with children) was 180

VŠETKÝM pretekárom! - patrí veľká vďaka, že podporili tento Feeder pretek svoju účasťou.
Thanks to ALL competitors that they support this Feeder competition by their attendance.

V mene firmy SPORTS sa chceme poďakovať  ľudom ktorí veľkou mierou prispeli k organizácii Browning Feeder Cup Slovakia.
In the name of the company SPORTS, we would like to thank to people who helped us to organize Browning Feeder Cup Slovakia

Pre túto príležitosť bola vytvorená špeciálna zlatá kolekcia ručne robená pre tento pretek.
For this event there was made a special gold hand made collection.

Radi by sme spomenuli 10 ľudí, ktorí výraznou mierou pomohli pri realizácii tohoto rybárskeho medzinárodného podujatia.

 1. Na prvom mieste za technickú a organizačnú pomoc ďakujeme starostovi obce Dubovany, Miroslavovi Michalčíkovi. Naše poďakovanie mu patrí nielen ako starostovi obce, ale hlavne ako človeku, ktorý venoval tomuto preteku celé svoje srdce.
  First of all we would like to thank for technical and organizational help and support to mayor of Dubovany Miroslav Michalčík. We would like to thank him not just like to a mayor but as to a uniqe man, who gave to this competition all his heart.
   
 2. Za pomoc starostke obce Madunice pani Jelušovej
  Thank to mayor of Madunice Mrs. Jelušová
   
 3. Firme Swan za internetové pripojenie
  Thank to companu Swan for providing of internet connection
   
 4. Jozefi Vigh za dlhoročnú pomoc a podporu Browning Feeder Cup
  Thank to Mr.Vigh for longterm help and support of Browning Feeder Cup
   
 5. Starostovi Veľké Kostoľany, p.Liškovi, za technickú pomoc
  Mayor of Veľké Kostoľany, Mr.Liška, for technical support
   
 6. Tajomníkovi SRZ p. Ing. Javorovi za jeho podporu, sme veľmi radi, že sa prvý krát zúčastnil tejto akcie, člen rady SRZ
  Thank to Secretary of Slovak Fishing Association Ing. Javor for his support and we are very pleased by his participation, member of advisorie Slovak Fishing Association
   
 7. p. Otinger / Mutkovič, miestnej rybárskej organizácii Hlohovec za dlhoročnú spoluprácu a poskytnutie vody
  Thank to Mr.Otinger / Mutkovič, local fishing organization Hlohovec for longterm coopertaion and providing good condition of the water.
   
 8. p. Peter Rímeš - za zabezpečenie čo najlepších podmienok prietoku vody
  Thank to Mr.Peter Rímeš – for providing as good water / flow conditions as possible
   
 9. Rybárskej televízii Ryby, rybky, rybyčky za filmovanie tohto preteku, relácia bude približne o mesiac v TV, na www.sports a na Facebook.
  Thank to fishing TV  Ryby, rybky, rybyčky  for recording of this event. It will be at your proposal within 1 mont – on TV, www.sports and Facebook.
   
 10. a samozrejme ďakujeme firme Zebco - Browning za veľkú podporu tohto preteku
  And of course we would like to thank to company Zebco - Browning for theis big support

Špeciálny fíder kôš bol udelený Jaroslavovi Helerovi za neúnavnú, vzorovú prácu s deťmi a za pomoc organizácie Kinder Browning Feeder Cup
Special FEEDER  was grented to Mr. Jaroslav Heler for his tirelessly work with children and for his help concerning of organizing Kinder Browning Feeder Cup

Ďalej ďakujeme firme Tavos, ING STEEL, Za bezproblémový priebeh, podporu a pomoc - rozhodcom a riaditeľovi pretekov Miroslavovi Začkovi.
Next we would like to thank to company Tavos and ING STEEL,
For the smooth running of this event, help and support – the main referee and manager of the competition Mr.Miroslav Začko.

Samozrejme sa chceme poďakovať všetkým pretekárom, bez ktorých by tento pretek nebol. Za návštevu ďakujeme zahraničným pretekárom , ktorých každý rok pribúda.
Of course we would like to thank to all competitors, because without them it wouldn´t be possible to organize this event. For visit we thank to all foreign competitors, which are from year to year more and more.

Motto týchto pretekov je priatelstvo a veríme, že si takýto pocit odnesiete domov a na budúci rok pozvete svojich známych na priateľský rybársky feeder pretek 5.Browning Feeder Cup Slovakia 2016
Target of this competition was friendship and we believe, that you took this message with you and you are more then welcome with your fishing friends for next year - V. Browning Feeder Cup Slovakia 2016.

----------------------------------------------------------------------------------

III. Browning Feeder Cup Slovakia 2014

31.5 a 1. juna. 2014 sa na Madunickom kanáli konal 2 dňový III.Browning Feeder Cup Slovakia. Madunický kanál č.revíru 2-4390 (Jedná sa na Slovensku o jednu z mála "Homologizovaných tratí", na ktorej sa za posledných osem rokov konalo viacero významných rybárskych podujatí.)

Zišli sa tu pretekári z celého Slovenka, Moravy, Čiech, RUSKA , Maďarska, Bieloruska, Ukrajiny, Belgicka, Maďarska, Holandska, Talianska, Rakúska a Lotyšska. ( Russia, Belarus, Ukraine, Belgium, Hungary, Netherlands, Czech Republic, Slovakia, Italy, Austria, Latvia)

Medzi nimi bol aj  Ruský fídrista pán Kalachev Yllya - majster sveta z Talianska a dvojnásobný majster sveta Strashnyi Oleksyi z Ukrajiny,.... Počet prihlásených pretekárov (spolu s deťmi) bol  143.

VŠETKÝM pretekárom! - patrí veľká vďaka, že podporili tento Feeder pretek svoju účasťou.

Dospelí:

1, Kuneš Luboš ,CZ (člen Browning Feeder Tímu ČR)
2, Bert Aufderhaar, Netherland
3, Gažo Milan , SLOVAKIA
4, Lantaj Ján, SLOVAKIA

Kinder BROWNING Feeder Cup Slovakia 2014:

Sprievodný program (v nedeľu) bol Browning Kinder Feeder Cup pre deti v dvoch kategóriach do 14 rokov U-14 a do 18rokov U-18.
V kategórii U - 14 bolo 29 pretekárov.
Spolu ulovili  31 950 gramov rýb = 1 102g./pretekár
 
V kategórii U - 18 bolo 13 pretekárov
Spolu ulovili  32 780 gramov rýb = 1 214g./pretekár

U14:

1, Kriška Jakub - Browning
2, Gergel Mário
3, Pavlíková Alexandra - Browning

U18:

1. Néveri Bálint
2, Klosterman Kálmán
3, Černák Peter - Browning

Počas pretekov bol dispozícii pretekárom a návštevníkom areál s miestom na stanovanie, občerstvenie, posedenie.
Areál bol 20m od pretekárskej trate.
Regulérnosť pretekov zabezpečovalo 10 rozhodcov. Ceny a prezenty boli v hodnote viac ako 10 000€. Celá suma bola rozdelená medzi dospelých a deti v cca pomere 7500€ a 2500€. Každý pretekár bol odmenený!
Sponzori ZEBCO + firma SPORTS

Organizátor: MOSRZ Hlohovec, SPORTS spol. s.r.o. a Browning Feeder Team Slovakia
----------------------------

POĎAKOVANIE

Firma SPORTS ďakuje za pomoc a organizáciu Browning Feeder Cup 2013:
MOSRZ Hlohovec, INGSTEEL, Trnavské vodárne kanalizácie, starostom obcí Madunice, Dubovany,
Taktiež veľká vďaka patrí pre Jaroslava Helera za pomoc a organizáciu Browning Kinder Feeder Cup, hlavným rozhodcom Milošovi Hulvanovi a Davidovi Strečanskému a všetkým pomocným rozhodcom. Tímom: Quantum Radical Slovakia, Tandem Baits Slovakia, Quantum Specialist Slovakia, Browning Feeder Slovakia. Taktiež ďakujeme firme PEOPLE Restaurant&Coctail Bar za profesionálne exkluzívne drinky. Našu veľkú vďaku majú aj: p. p. Vígh z Galanty, Peter Rímeš, Ing. Bunda,... za pomoc pri organizácii. Celú akciu Mediálne podporili generálny partneri: RRR a Fishing&Hunting. Taktiež ďakujeme generálnemu sponzorovi firme Browning.

Zaujal Vás feeder sortiment od BROWNING? Kompletnú ponuku nájdete na: BROWNING to najlepšie na feeder


2. Browning Feeder Cup Slovakia 2013

1 a 2. juna. 2013 sa na Madunickom kanáli konal 2 dňový II.Browning Feeder Cup Slovakia. Madunický kanál č.revíru 2-4390 (Jedná sa na Slovensku o jednu z mála "Homologizovaných tratí", na ktorej sa za posledných osem rokov konalo viacero významných rybárskych podujatí.)

Zišli sa tu pretekári z celého Slovenka, Moravy, Čiech. RUSKA a aj z Maďarska. Medzi nimi bol aj štátnz tréner Marian Hasson, Ruský fídrista pán Kalachev Yllya - majster sveta z Talianska,.... Počet prihlásených pretekárov (spolu s deťmi) bol rovných 100.

VŠETKÝM pretekárom! - patrí veľká vďaka, že podporili tento Feeder pretek.

Výsledky:
1, Hason Marián- Slovakia
2, Luboš Kuneš - Česko (člen Browning Feeder Tímu ČR)
3, Galgoci Milos - Slovakia
4, Martin Maťák - Česko
 

Browning Feeder Team Slovakia:
1, deň v sektore C Haššo Jaroslav - 3,5miesto
2, deň v sektore B Začko Miro - 3 miesto
2, deň v sektore B Haššo Jaroslav - 7 miesto
základ krmiva bol: Red Roach, Black Magic,...
 

Sprievodný program (v nedeľu) bol Browning Kinder Feeder Cup pre deti v dvoch kategóriach do 14 rokov Z-14 a do 18rokov U-18.
V kategórii U - 14 bolo 33 pretekárov.
Spolu ulovili  87 050 gramov rýb = 2 639g./pretekár
 
V kategórii U - 18 bolo 21 pretekárov
Spolu ulovili  109 210 gramov rýb = 5200g./pretekár
 
Počas pretekov bol dispozícii pretekárom a návštevníkom areál s miestom na stanovanie, občerstvenie, posedenie.
Areál bol 20m od pretekárskej trate. Pretekári mali počas celých pretekov WIFI pripojenie zdarma.
Regulérnosť pretekov zabezpečovalo 14 rozhodcov. Ceny a prezenty boli v hodnote viac ako 10 000€. Celá suma bola rozdelená medzi dospelých a deti v cca pomere cca 7000€ a 300€. Každý pretekár bol odmenený!
Sponzori BROWNING + firma SPORTS

Organizátor: MOSRZ Hlohovec, SPORTS spol. s.r.o. a Browning Feeder Team Slovakia
----------------------------

POĎAKOVANIE

Firma SPORTS ďakuje za pomoc a organizáciu Browning Feeder Cup 2014:
MOSRZ Hlohovec, INGSTEEL, Trnavské vodárne kanalizácie, starostom obcí Madunice, Dubovany,
Taktiež veľká vďaka patrí pre Jaroslava Helera za pomoc a organizáciu Browning Kinder Feeder Cup, hlavným rozhodcom Milošovi Hulvanovi a Davidovi Strečanskému a všetkým pomocným rozhodcom. Tímom: Quantum Radical Slovakia, Tandem Baits Slovakia, Quantum Specialist Slovakia, Browning Feeder Slovakia. Taktiež ďakujeme firme PEOPLE Restaurant&Coctail Bar. Našu veľkú vďaku majú aj: p. p. Vígh z Galanty, Peter Rímeš, Ing. Bunda,... za pomoc pri organizácii. Celú akciu Mediálne podporili generálny partneri: RRR. Taktiež ďakujeme generálnemu sponzorovi firme Browning.

Zaujal Vás feeder sortiment od BROWNING? Kompletnú ponuku nájdete na: BROWNING to najlepšie na feeder

--------------------------------------------------------------------------------
1. Browning Feeder Cup Slovakia 2012– absolútny úspech

2 a 3. juna sa na Madunickom kanáli konal 2 dňový Browning Feeder Cup Slovakia. Madunický kanál č.revíru 2-4390 (Jedná sa na Slovensku o jednu z mála "Homologizovaných tratí", na ktorej sa za posledných osem rokov konalo viacero významných rybárskych podujatí.)

Zišli sa tu pretekári z celého Slovenka, Moravy a aj z Maďarska.

VŠETKÝM pretekárom! - patrí veľká vďaka, že podporili tento Feeder pretek.
 
Výsledky:
1, Pónya Alexander – Slovakia
2, Gažo Milan – Browning Feeder Team Slovakia
3, Dome Gábor (Hungary – Haldorado) viac na http://www.haldorado.hu/articles.php?articleid=3366
4, Haššo Jaroslav – Browning Feeder Team Slovakia
 
Gažo Milan - Browning Feeder Team Slovakia
1, deň – 1 v sektore 5580g
2, deň – 2 v sektore s 14380g
základ krmiva bol: Gran Slam, Swit brems, Krazy Liquid Caramel,...
 
Jaroslav Haššo - Browning Feeder Team Slovakia
1, deň – 4 v sektore 2580g
2, deň – 1 v sektore s 21380g
základ krmiva bol: Gran Slam, M7, Krazy Liquid Caramel,...
 
Sprievodný program (v nedeľu) bol Browning Kinder Feeder Cup pre deti. Víťaz nachytal za 4hod takmer 11000g rýb.
 
Počas pretekov bol dispozícii pretekárom a návštevníkom areál s miestom na stanovanie, občerstvenie, posedenie s kapacitou 200 miest.
Areál bol 20m od pretekárskej trate.
Regulérnosť pretekov zabezpečovalo 12 rozhodcov. Ceny boli v hodnote viac ako 3000€, okrem toho každý pretekár vrátane detí dostal 1kg krmiva Browning.
Sponzori ZEBCO + firma SPORTS

Organizátor: MOSRZ Hlohovec, SPORTS spol. s.r.o. a Browning Feeder Team Slovakia
----------------------------

POĎAKOVANIE
Naše poďakovanie patrí Sports, MOSRZ Hlohovec, Instil, Trnavské vodárne kalalizácie, pani starostke pre obec Madunice, obec Dubovany, Silverman.
Mediálne podporili RRR, televízie Patriot. Generálny sponzor Sports s.r.o. veľkoobchod s rybárskymi potrebami, Browning

----------------------------
O Browning Feeder CUP napísali:
Rybársky časopis Ryby Rybky Rybičky
Televízna relácia venovaná Browning Feeder CUP 2012
Videá pre Browning Feeder Cup

----------------------------

Keď pretekári oddychovali tak rozhodcovia neyaháľali a na trati Browning Feeder Cup chytili na boilies Tandem Baits zopár prekrásnych kapríkov:

Navrch stránky