Software pre sonary - prehrávanie sonarových záznomch

Software pre sonary - prehrávanie sonarových záznomch

Sonar Viewer - software na stiahnutie pre prehrávanie sonarových náhravok v počítači

U vybraných modelov sonarov Eagle a Lowrance je možné robiť číslicové záznamy údajov. Tieto údaje z obrazovky ako napr. štruktúra a reliéf dna, hĺbka, ryby, teplota, riasy, pozícia a prejdená vzdialenoť u GPS je možné veľmi jednoduchým spôsobom nahrať na pamäťové karty sonaru a kedykoľvek prehrať.

Záznamy aj niekoľko hodinové môžu byť prehrané priamo v sonare, alebo aj v počítači pomocou simulátora. Plnofarebne sa dajú prehrávať softwarom Sonar Viewer. Takéto záznamy sa dajú analyzovať a porovnávať aj po rokoch a zároveň ich upraviť pomocou všetkých dostupných funkcií v sonare (citlivosť, zväčšenie, zmenšenie, odrušenie, invertované zobrazenie), čo poskytuje nové možnosti v športovom rybolove, rybárstve, rybnikárstve a pri rekreácii. Pomocou funkcie nahrávania a nasledovného prehliadania záznamov je možné sonar využiť na výskum a bádanie, porovnávať záznamy z jednotlivých období, ako aj správanie sa rýb v jednotlivých prostrediach, zmenu reliéfu dna spôsobenú nánosmi a pod. Program Sonar Viewer umožňuje zobraziť záznam zo SeaCharteru, ktorý je čiernobiely v plnofarebnej stupnici, inverznej, osobne nadefinovanej. Záznamy si naviac uchovávajú všetky namerané dáta ( teplotu vody, rýchlosť,

export údajov SonarViewer do tabuľky       

Je iste zážitkom, ak sa napr. po pol roku môžete vrátiť k záznamu z lovu sumcov. Prinesie Vám to neopakovateľné chvíle, keď vidíte závažie, nástrahu a po vyvábení sumca, ktorý sa odlepí od dna a zamieri k Vašej nástrahe. Taktiež je možné pri analyzovaní Vašich záznamov doma na počítači, vytipovať si vhodné lovné miesto a potom v praxi sa naň nechať priviesť Vašim navigátorom, alebo záznamy poslať svojim priateľom a známym prostredníctvom internetu, na CD, a pod.

Software na prehrávanie aj 3D náhravok nájdete TU: stiahni


 

Navrch stránky