Priručka o sonaroch, princíp sonaru, uhol snímania

Priručka o sonaroch, princíp sonaru, uhol snímania

Príručka o sonaroch, princíp sonaru, uhol kužeľa sondy / uhol snímania, počet lúčov sondy, rozlíšenie, nahrávanie sonarových záznamov, základy GPS a navigácie, HDS priestorové snímanie – revolúcia v sonaroch, dôležité funkcie, príslušenstvo,...

Veľa úspechov dosiahli športoví rybári používaním sonarov, ktorými dokázali lokalizovať rôzne ciele pod vodnou hladinou. Vďaka mnohým funkciám je sonar vhodný nielen pre rybárov, ale aj na výskum a bádanie. Základom celého zariadenia je procesorom riadená riadiaca jednotka, vysielač, sonda, prijímač a obrazovka. Pre vysvetlenie: elektrický impulz z vysielača je prevedený sondou do zvukovej vlny a vyslaný do vody. Odraz vlny od predmetov, alebo dna je zachytený sondou a prevedený späť na elektrický signál, ktorý je zosilnený prijímačom a zobrazený na obrazovke. Proces sa deje viackrát za sekundu, čím sa vytvára neprerušovaný obraz. Frekvencia používaná v sonaroch je v spektre zvuku nepočuteľnom pre ľudí a ryby, takže nedochádza k plašeniu rýb.

Príčučku o sonaroch nájdete TU: "sonarová príručka"

Navrch stránky