LOWRANCE sonary- hľadanie bomby

LOWRANCE sonary- hľadanie bomby Toto len sonary Lowrance dokážu. O tom, že sonary LOWRANCE sa dajú vďaka svojím neprekonateľným vlastnostiam využiť aj na technické účely. V minulosti sme vás už viackrát informovali o tom, akú významnú úlohu zohrali sonary Lowrance pri hľadaní utopených, potopeného auta,  bombardéra z 2. svetovej vojny či parníka taktiež z 2. svet. vojny. A teraz sme sa zúčastnili profesionálnej akcie mapovania pod Starým bratislavským mostom...
Plošným zberom údajov sme si pripravili podklady pre trojdimenzionálnu mapu, z ktorých sa postupne tvorili jednotlivé vrstvy s detailnou analýzou podložia a nebezpečných útvarov - nevybuchnutej munície z obdobia 2. svetovej vojny. Výsledkom práce našich odborníkov bola podrobná 3D mapa častí rieky. Podobnú technológiu použili napríklad aj pri hľadaní predmetov po havárii v jadrovej elektrárni v japonskej Fukušime v roku 2011. K zberu údajov sa použilo viacej zariadení, kde súčasne štyri sondy monitorovali podložie rieky Dunaja.

Táto sonarová technológia dokáže na dne rozlíšiť objekty s veľkosťou aj 10 cm. ,,Je to akoby v rieke nebola voda a pozerali by ste sa priamo na dno".

 

Navrch stránky