UROB SI SVOJ RYBÁRSKY KALENDÁR

 

Získaj 13,30€ nákup za každú uverejnenú fotografiu!!!
Chytáte, alebo používate výrobky distribuované firmou SPORTS? Máte pekné fotografie? Tak potom neváhajte nám ich zaslať! Za každú fotografiu uverejnenú v „Rybárskom Kalendári 2016“ autor získa poukážku na voľný nákup tovaru v hodnote 13,30,-EUR z ponuky na www.sports.sk.Podmienky:
Fotografie musia byť zaslané najneskôr do 30.augusta 2015. Najlepších 100 fotografií bude vybraných a uverejnených v “Rybárskom kalendári 2016“. Odosielateľ prehlasuje že fotografia je jeho duševným majetkom a súhlasí s jej publikovaním. Odosielaťeľ prehlasuje, že súhlasí s uverejnením fotografií vo fotogalérii sports, v rybárskych časopisoch a propagačných materiáloch... Zasielať možno iba vlastné fotografie. Odosielateľ s odoslaním fotografie súhlasí s hore uvedenými pravidlami. Sponzori súťaže si vyhradzujú právo na neuverejnenie fotografie bez udania dôvodu.


Fotografie je potrebné zaslať na: info@sports.sk

Bližšie informácie:
SPORTS spol. s.r.o., T/F: 033 778 24 24

Navrch stránky