RTV EXTRA: Na slovíčko s Rybárskou strážou 8/2022

27.04.2022 15:05 Zobrazení: 207×

V reláciach RTV Extra vám prinášame odpovede na vaše otázky ohľadom rybárskej legislatívy priamo od Rybárskej Stráže (RS). Na divácke otázky odpovedá veliteľ RS Ján Uhrín. 


Svoje otázky môžete naďalej posielať e-mailom na relacia@sports.sk alebo zaslať prostredníctvom našich sociálnych sietí: fanpage Rybárska Televízia na Facebooku alebo videokanále na YouTube.

 

 

Vitajte v Rybárskej Televízii. Zdravím vás, konečne sme sa dočkali aj toho, že do obchodov môžeme chodiť bez respirátorov. Keď si len tak zaspomíname na tie časy pred dvomi rokmi, keď sme tu ešte aj s Janom sedeli v respirátoroch alebo v rúškach... Dnes ako keby to ani pravda nie je. Dúfajme, že to vydrží čo najdlhšie. A takisto ja dúfam, že nám čo najdlhšie budete posielať vaše otázky. Lebo stále chodia a chodia. V podstate nie sú to len otázky. Je to tu napríklad aj výčitka. A to prečítam ako prvé, aj keď to mám registrované ako posledné. Opäť sme sa len zle pochopili. "Chlapi, nehnevajte sa, ale mám dojem, že si trochu prispôsobujete vyhlášku. Vyhláška hovorí jasne, privlastnené druhy rýb , ktoré podľa paragrafu 12 ods.3 nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu pri druhu ryby uvedie Ostatné a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť. Čiže žiadne, ak sa tam nenachádza alebo nachádza ostriež tak zapisujem ostriež zvlášť Každý iný zápis je porušením vyhlášky Je pravda, že rada spravila výkaz, ktorý nezodpovedá vyhláške ale nemôžeme predsa porušovať vyhlášku. Či? Ospravedlňujem sa, je to moja chyba sčasti. Ja som spomenul toho ostrieža, ale bolo to uvedené čiste ako príkl čiste ako príklad, že keby mal ten ostriež mieru a nachádza sa v kolónke, tak ho tam treba napísať. Samozrejme, ostriež mieru nemá, a radí sa medzi ostatné.

- Áno, ale... Teraz aby že zas nebolo, že to dávame úplne z hlavy. Máme jednu pomôcku.

0 - Hej, Jano si to vytlačil.

- Aby ste teda nepovedali, že to hovoríme z hlavy všetko. Ako pán spomína v paragrafe 14 odseku 8 je uvedené, že loviaci čitateľne bez možnosti vymazania zapisuje privlastnenie ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby jej dĺžku a hmotnosť. Nie je tu nikde napísané okrem rýb, ktoré nemajú. Ako pán správne povedal, privlastnené ryby, ktoré nemajú.... to je v odseku 10 privlastnené ryby, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru zapisujeme ako ostatné. Tak tým pádom odsek 10 vylučuje odsek 8 a opačne. Ďalšia vec...

- Vysvetlime to ešte lepšie.

- Ďalšia vec privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb si zapisuje loviaci do samostatného riadku s tým, že uvedie druh ryby. Invázne nepôvodné nemajú lovnú mieru. Tým pádom sú Ostatné. Takže odsek 10, 11 a 8 sa navzájom vylučujú.

- No takže. Dobre, že ste nám to napísali. Prišli sme na to, že v podstate je vo vyhláške taký mierny zádrhel. Jano, zopakuj to, prosím ťa ešte raz. Čo sa vylučuje.

- V odseku 8 je uvedené, loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Nikde nie je napísané, že okrem rýb. Hej, keby tu bolo, že okrem rýb, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru, by to bolo všetko v poriadku. A potom v odseku desať by bolo uvedené, ako sa ako sa tie ryby majú zapisovať. Ďalšia vec, je tu: invázne nepôvodné druhy, ktoré nemajú lovnú mieru, zas tu je napísané, že sa uvedie druh. Takže v podstate odsek 8, 10, 11 sú navzájom medzi sebou v rozpore.

- Super, takže... - Stále platí odsek 8, nakoľko tu nie je uvedené, že okrem rýb, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru.

- Doporučujem, nakoľko je toto vážny problém a môže si na vás niekto vážne zgustnúť. To poviem ako vážne, úplne vážne. Ak vás bude chcieť ako to povedať slušne potrestať, tak môže si nájsť takéto niečo a nakoľko my dvaja nie sme oprávnení, aby sme tu upravovali vyhlášku alebo nejako... Vyhlášku môže, výklad k vyhláške dáva asi len ministerstvo, takže... Najlepšie by bolo a to je, myslím si, robota pánov asi v Žiline. Dať tieto veci na papier a poslať z Právneho oddelenia na ministerstvo, aby sa vyjadrili k tomu, prečo sa tieto odseky navzájom vylučujú. Lebo rybári potom dochádzajú a vznikajú problémy.

- A čo sa týka, ešte k tomu poviem, že ako pán spomínal, že teda ten sumár koncoročný je inak robený ako teda hovorí vyhláška. On ten koncoročný sumár je tam asi z nejakého dôvodu a určite to bude nejaký štatistický ukazovateľ aby sa vedelo, aké druhy rýb sa kde ulovili a koľko rýb sa privlastnilo. Lebo keď napíšem všetko ako Ostatné potom v podstate, aj čo sa týka hospodárov alebo nejakých  zarybňovacích plánov lebo okrem kapra sa dokonca vysádza aj biela ryba, dokonca aj ostriež sa vysádza, karas sa vysádza, Keď to budem všetko písať ako Ostatné, nebudú objektívne výsledky tej štatistiky. Keď budem písať druhy rýb, tak v koncoročnom sumáre bude z toho zrejmé, že koľko, kde, akých rýb sa ulovilo A následne môže na to naväzovať zarybňovací plán. Niekde som sa tam dočítal, že rybári hovoria, že ten riadok alebo kolónka je strašne malá. A toto sme už riešili. My sme ten kolónkový prehľad o úlovkoch nenavrhli. Sám si osobne myslím, že to je čistá blbosť, lebo má sa písať teda druh

U pleskáča máme dokonca 4 druhy Máme tam zubáča volžského, veľkoústeho alebo aj neviem, aké druhy rýb ešte, ktoré by boli rovnaké a... a nie zistiť, že sa to do tej kolónky zmestí. Koľko ráz je problém iba ten druhový názov napísať, aby sa tam zmestil.

- Jasné.. Takto sme odpovedali v podstate aj na ďalšiu otázku, ktorá tu bola, že akým spôsobom sa môže tam napísať táto ryba.

- No, nezmestí sa tam.

- A keď sa raz nezmestí, tak sa nezmestí a na to mal myslieť ten, ktorý vyrábal alebo dal vyrábať povolenia na rybolov. Proste, tie kolónky je fakt, že skratky sa používať nemôžu.

- Je tam v skratke jedine ak sa nemýlim, pstruh potočný a dúhový.

- PD a PP. Áno, takže... Presne takto je to. Už sme túto otázku riešili. Proste, niektoré ryby sa tam nezmestia. Ja som rád, že sme prišli na tieto veci, ktoré sú v podstate tá vyhláška, že si to tam odporuje, že sme si to doteraz nevšimli, to je čudné. No a teraz položím ďalšiu otázku, čo nám prišla. Mal by som otázku na pána revízora, s ktorým točíte videá. Ako je to so súkromnými pozemkami okolo vodnej nádrže. Musí ma Musí ma majiteľ pozemk okolo vodnej nádrže pustiť cez jeho pozemok, aby som vykonával rybárske právo na jeho pozemku? A ak áno, koľko metrov od vody má rybár určených na vykonávanie rybárskej činnosti. Poviem príklad: Na Liptovskej Mare sú všade súkromné pozemky a majiteľ pozemku ma nechcel pustiť k vode cez jeho pozemok, aby som vykonával rybárske právo. Ďakujem za odpoveď.

- Čo sa týka, takto.... Chodiť cez jeho pozemok, ja neviem, poviem príklad, že tu je nejaká cesta, tu je jeho pozemok Cez jeho pozemok ťa pustiť nemusí. Ale keď ty bude keď bude ten rybár loviť v pobrežnej zóne, a teda hranica vody a brehu tam vás strpieť musí, inak on sa dopúšťa priestupku voči zákonu o rybárstve. Nie je tam stanovené, že koľko metrov. Ale zas ja to chápem na tej Liptovskej Mare je problém sa na ten breh dostať. Jasné, jedine, keby si sa doplavil člnom a lovil by si tam na tom brehu, ktorý je aj súkromným pozemkom. On ťa tam musí strpieť. Ale že ťa bude púšťať cez jeho pozemok, to ťa nemusí.

- Musí strpieť výkon rybárskeho práva.

- Práva na brehu.

- Pobrežný lov, príbrežný lov v pozemkoch tak nejako je to tam definované.

- Jasné, ale iba v podstate rozhranie vody a brehu. Neviem, ako je to stanovené v zákone o vodách. Resp. v tom vodnom zákone, že čo je tá pobrežná zóna, koľko to je metrov, neviem presne. Ale v podstate i keď sa nejakým spôsobom dostanete na ten breh, to rozhranie  teda súše a vody a budete tam loviť a je to súkromný pozemok, on to musí strpieť.

- Mám takéto skúsenosti z viacerých miest. Pokiaľ budete nespokojní a bude sa vám zdať, že nejako pozemok zachádza do rybárskeho revíru, treba sa obrátiť na Slovenský vodohospodársky podnik so sťažnosťou a oni urobia nápravu. Takže ja mám s tým celkom dobré skúsenosti. Tí chlapi robia tie nápravy. Tak by som povedal, že nemôžeme povedať, že by nerobili. No ale na vysvetlenie: ak sa ak sa lovné miesto nachádza na takom mieste, kde musíte použiť jeho pozemok, tak by vám to mal dovoliť. Ale to neznamená, že 500 metrov inde je cesta k vode a potom popri vode sa dá ísť a vy poviete, mne sa nechce ísť 500m, ja chcem ísť krížom. Tak to asi nie.

- To ako keby ti išiel cez záhradu.

- Lebo svoj pozemok, čo je to? Keby to mal nejako na brehu, že to hraničí s vodou, tak to musí povoliť. Ale keď má pozemok, dajme tomu, ja neviem, 10 árov. To je neviem koľko metrov na dĺžku a teraz poviete, my ideme po tom, tak asi nie.

- Takisto dajme tomu, že má tam chatu, nejakú záhradu, ktorá končí vo vode a on vás nemusí pustiť cez svoj pozemok tam Vy sa tam máte dostať teda neviem akým spôsobom, ale keď budete na tom brehu loviť, on vás tam musí strpieť.

- Takže tak. Nie je to tak, že sa môžeme promenádovať niekomu po pozemku. Ďalšia otázka. Jano, ja ju tu nemám ani uvedenú. Lebo mi prišla mailom, ale odpoveď bude ľahká a otázka bola položená asi nasledovne: Ulovím kapra, zapíšem si ho, zoberiem domov a zjem. Môže ma za to rybárska stráž nejako trestať, keď na druhý deň príde a ja ho nemám. Taká otázka tam bola.

- Dneska ulovím kapra...

- Zješ ho. A zajtra ideš na ryby. Oni vidia, že ty si ho mal napísaného a že sa ťa budú pýtať, kde ho máš. To neexistuje.

- To neexistuje.

- Kľudne. Odpoveď teda znie Kľudne môžete túto rybu zjesť a vôbec nikto vám na to nič nemôže povedať. A na druhý deň, keď si zapíšete novú vychádzku, tak sa... už ani baviť o tom nemusíme, takže. Nemusíte s nikým. No a ešte tu máme, aha. Toto je tiež taká zaujímavá otázka a ja som sám zvedavý, čo na ňu odpovieme. Lebo to zase je rybársky zákon je jedna vec a ostatné zákony je druhá vec. Ale tu je fakt otázka na mieste. Ak sa v mojom okolí nachádza vodná plocha alebo vodný tok, to ani neviem si predstaviť, že vodný tok, ktorý nie je evidovaný ako revír, ale spravuje ho SVP, môžem na ňom loviť ryby? Zákaz ani obmedzenie lovu tabuľou nikde pri vode nie je. V tomto prípade sa sa jedná o malý potok, na ktorom nie je priehrada, ale zároveň nie je evidovaný ani ako prítok z iného revíru.

- Prítok z iného revíru nemusí byť neviem, aký to je revír. Ak ho spravuje SVP, neviem, či má SVP tam pridelený výkon rybárskeho práva. Ako môžu mať napr. lesy, školy alebo neviem kto v súčasnosti. Ale ak nejaký potok sa vlieva do iného potoka alebo rieky. A tento potok nie je samostatným revírom, tak spadá pod revír, do ktorého sa vlieva a revírom je.

- Jasne.

- Neviem, čo to je. Môže... Aj tuto v Nitre máme potoky, ktoré sa do Nitry vlievajú Samé o sebe revírom nie sú, ale podľa zákona sú revírom tej rieky.

- Ok, ale tu je napísané, že zároveň nie je evidovaný ani ako prítok iného revíru. Keď je raz prítok iného revíru, ako má byť ešte inak evidovaný. Keď sa raz vlieva niečo do niečoho, tak je to prítok.

- Je to prítok.

- Pokiaľ je ten potok, do ktorého sa vlieva rybárskym revírom, tak tento váš potôčik je tiež tým istým rybárskym revírom.

- Ak sa teda vlieva, spájajú sa nejaké dva vodné toky alebo niečo také, a ten nie je samostatným, tak spadá do toho revíru, do ktorého sa vlieva.

- No, dobre a toto je akože taká otázka, ok, beriem. Ale my tu máme na okolí tiež také vody.

- No, máme.

- Proste, je to prepadlisko. Nepatrí nikomu. Je to na pôde družstva. Družstvo sa o to nestará, je to proste voda alebo spodná voda alebo priesaková voda, neviem, ako to nazvať. Máme tu také. Je to plné karasov, bežne tam ľudia chodia si chytať karasov. Teraz sa ťa opýtam, ale úplne vážne. Povolenie na rybolov tam určite nepotrebuješ, lebo to nie je rybársky revír.

- Ani sa nemôžeš dopustiť trestného činu pytliactva lebo toho sa dopustíš iba na rybárskych revíroch.

- Ale čo potrebuješ, aby si na takomto na takejto vode mohol chytať.

- Udicu.

- A rybársky lístok?

- Rybárske právo patrí štátu. A rybárske právo  sa vykonáva na rybárskych revíroch. Toto nie je rybársky revír. Ja si tu vykopem jamu a zavolám ťa na ryby...

- Je to také preto lebo Jano fakt...

- Ďalšia vec.... metrov štvorcových nespadá ani do zákona o rybárstve. To je jedna vec. Ak sa nemýlim, bolo to menej, teraz sa mi zdá, že to je 100. 10x10. A v podstate pokiaľ sa nejedná o rybársky revír to je to isté ako dajme tomu súkromný revír. Tam nepotrebuješ štátny rybársky lístok.

- Napríklad sú také vody kde sú ryby a patrí to družstvu. Normálne družstevníci ťa tam pustia chytať a chytáš. Lebo to je V podstate je to majetok Ono to vždy niečí majetok je. To nie že ničie to neni. To vždy niekto vlastní. Buď to vlastní družstvo alebo Slovenský pozemkový fond alebo lesy to vlastnia alebo SVP.

- Otázna je druhá vec lebo rybárske právo nie je len lov rýb, ale je to teda rybárske právo chrániť, chovať, loviť ryby. Ak niekto chová ryby, a teda predpokladám, že má družstvo niečo veľké. Predpokladám že to bude viac ako 100m2 tá vodná plocha a chovajú tam ryby. V podstate oni by som povedal, že ak chceš chovať ryby, na ploche väčšej ako 100m2, už by si tam mal mať min. pridelené výkon rybárskeho práva na chov rýb.

- Pozor, výkon rybárskeho práva na chov rýb zle sme sa vyjadrili tam potrebuješ povolenie Myslím si od Ministerstva

- Áno, bolo by to označenie nejakého revíru s tým, že teda mali by povolenie musia tam mať hospodára lebo chovať ryby nemôže hocikto Určite sú také vody aj ja poznám, že proste niekedy v minulej ére ešte za komunistov sa dačo vybudovalo nejaké závlahové nádrže na poli.

- Zoborské jazierko.

- Kvázi, bývalý lom.

- Bývalý lom, baňa na v časti mesta Nitra. Proste, je to jak pleso. To vyzerá.

- Je to umelo vytvorené.

- Plné vody a plné rýb

- Nie je to rybársky revír

- A normálne tam deti chodia na ryby

- Aj dospelí Ale v podstate nedopúšťajú sa žiadneho priestupku ani trestného činu voči zákonu o rybárstve nakoľko to nie je rybársky revír

 

 Prihláste sa k odberu našich videí na videokanále Rybárska Televízia na YouTube alebo si zapnite pripomenutia živých vysielaní Rybárskej Televízie na Facebooku. Takto vám už neujde žiadne naše vysielanie.

 

Navrch stránky