RTV EXTRA: Na slovíčko s Rybárskou strážou 11/2022

01.06.2022 13:47 Zobrazení: 114×

V reláciach RTV Extra vám prinášame odpovede na vaše otázky ohľadom rybárskej legislatívy priamo od Rybárskej Stráže (RS). Na divácke otázky odpovedá veliteľ RS Ján Uhrín. 


Svoje otázky môžete naďalej posielať e-mailom na relacia@sports.sk alebo zaslať prostredníctvom našich sociálnych sietí: fanpage Rybárska Televízia na Facebooku alebo videokanále na YouTube.

 

 

Vítam vás v Rybárskej Televízii. Dnes sám. Ja som avizoval, že Jano je odcestovaný. Takže sa nemôže zúčastniť tohto rozhovoru. No ale ja ho mám na telefóne, takže odpovie na vaše otázky, ktoré ste poslali. Jano, čau, počujeme sa?

- Čaute.

- Dobre, ok. Tak sme radi, že si s nami spojil aspoň takto na diaľku. Lebo ja chápem, že si zaneprázdnený. Vyťažený pracovne, školením a jedno s druhým a nebudem ťa teda ani zdržiavať dlho a hneď prejdeme na otázky. A prvá otázka je: Tá sa týka lovu rýb u detí od 3 do 6 rokov. Takže konkrétne sa pýta pán, donedávna platná vyhláška umožňovala deťom do 6 rokov výlučne lov s rybárskym prútom bez navijaku, lov na bič. Prešiel som celý článok, lebo som nenašiel už Lebo som nenašiel už potom, ako je to v novom znení či sa to teda upravilo, a deti od 3 do 6 rokov môžu chytať aj na ostatné metódy lovu, takže ako je to u tých detí?

- No tak v prvom rade netreba čítať články, ale zákon a vyhlášku, to je naša priorita, riadime sa zákonom a vyhláškou, nie nejakými článkami. Čo sa týka detí 3 až 6 rokov, tak toto dieťa musí byť držiteľom Štátneho rybárskeho lístka a povolenia na rybolov. A dieťa vo veku od 3 do 6 rokov môže loviť výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom takisto rybárskeho lístka alebo povolenia na rybolov a toto dieťa môže loviť na jeden rybársky prút teda s navijakom alebo bez navijaku.

- A môže chytať tak zubáča, tak kapra, tak šťuku...

- Nie sú tam obmedzené rybolovné techniky, s prútom bez navijaka, teda bič alebo klasický rybársky prút.

- Tiež si dovolím upozorniť, že niektoré veci sú jasne napísané v zákone, vo vyhláške a netreba čítať nejaké články. Treba čítať samozrejme, ale netreba sa odvolávať, hlavne počas kontrol na nejaké články, lebo tie články vám môžu spôsobiť nejaké problémy. Nie, vždy tam býva pravda napísaná úplná a v zmysle zákona takže treba sa držať zákona a vyhlášky Otázka č. 2 Zaujímavá otázka a veľmi praktická a týka sa rybárskeho lístka "Mám zakúpený ročný rybársky lístok a teraz mi končí platnosť občianskeho preukazu bude mi zmenené číslo OP a teraz čo s rybárskym lístkom, kde je staré číslo? Či môžem tento používať ďalej alebo ako mám postupovať?

- Tento rybársky lístok je teda nejaký doklad resp. nejaká verejná listina a všeobecne záväzne platí to, že pokiaľ údaje v nejakom doklade nezodpovedajú skutočnosti tento doklad sa stáva neplatným to znamená, že ak pán zmenil číslo občianskeho preukazu, neplatným sa stáva aj štátny rybársky lístok. Ako to riešiť? No riešil by som to tak, tam, kde mu ho vydali, či na mestskom úrade alebo obecnom. Osobne si myslím, že dalo by sa to riešiť nejakou administratívnou zmenou, že mu len vydajú novú kartičku, nový štátny rybársky lístok s platnosťou, akú mal v pôvodnom a zmenia mu tam číslo OP. Osobne si myslím, že takýto problém by v tom nebol. Lebo ak číslo OP nebude totožné s tým, ktoré má on v OP, tento doklad je neplatný.

- Dobre a čo s členským preukazom? - A čo sa týka členského preukazu, tu treba podotknúť to, že v členskom preukaze máte takisto číslo OP, teda aby bolo možné stotožniť rybára, že sa tu jedná o neho. A treba prísť do svojej domovskej organizácie, kde vám pracovník, tajomník alebo niekto spraví zmenu vo vašom členskom preukaze. Takisto je to len administratívny úkon.

- No ale aby to bolo v poriadku, treba to spraviť, áno?

- Určite to treba spraviť, netreba to nechať tak, že však mám...

- Dobre. Teraz ďalšia otázka Zdravím, páni. Pracujem v rybárstve. Prívlači sa moc nevenujem, a preto som nevedel odpovedať na otázku jedného pána, ktorý sa ma pýtal, či a dopredu poviem, že táto metóda, na ktorú sa budete pýtať, je bežne používaná z mojej strany a podľa môjho názoru nie je porušením zákona ale otázka znie: Môžem loviť na umelú nástrahu napodobeninu larvy, červa tak, že ju napichnem na obyčajný háčik bez jigovej hlavy A teraz pred to dám 30cm malé olovko, bročik a nahadzujem to do potoka pstruhového, popoťahovaním lovím. Je to povolené alebo zakázané?

- Tuto treba zdôrazniť jednu vec, určite musím loviť touto montážou na prívlač, nesmiem to použiť, ako keby som lovil na položenú. Že to tam len hodím a nejak to tam pridržiavam v tom prúde. V podstate tá montáž už zodpovedá olovu na položenú, že olovko, háčik, nástraha. Aj keby bola olovená. Čo sa týka tých nástrah pokiaľ sa jedná o nejaké nymfy twistre, umelé červy alebo napodobeniny rybiek Alebo neviem, nejaké určité vývojové štádiá hmyzu, ktoré sú zo syntetických materiálov mäkčených. Tieto nástrahy sú povolené, lebo je to lov na umelú nástrahu. Čo sa týka umelých nástrah, je tam jediná výnimka, ak by pán lovil na napodobeniny ikier, ktoré sú zakázané používať, teda či ikry samotné alebo akékoľvek ich napodobeniny. Tomu sme sa už v minulosti vracali aj o tej tarhoni, o nejakých polystyrénoch, ja neviem čo. V podstate napodobenina ikry je zakázaná, ale pokiaľ ja lovím na umelé nástrahy, ktoré napodobňujú už čokoľvek, čo v tej vode žije, tento lov je povolený.

- Jasné. Používa sa to veľmi často a je to veľmi úspešný lov.

- Len hovorím, nesmiete že to tam nahodím a mám to tam v úvodzovkách na ťažko. Lebo v pstruhových vodách sa môže loviť len prívlačou a len muškárením.

- Ono to... Jasné. Lebo stretol som sa aj s takými otázkami, že rybárska stráž atakovala rybára, že na červíka sa loviť nesmie a pokiaľ je to z gumy, tak to môžete.

- No jasné, živého červíka hnojáka, dážďovku použiť nesmiete, ale pokiaľ je to umelá nástraha, loviť na to môžete.

- Ďalšia otázka je, ktorá ale nebola pochopená opäť správne, keď sme to rozprávali a tá znie, že Nakoľko nie sme schopní jednoznačne určiť druh kríženca, túto rybu musíme pustiť. Doteraz som mal zato, že kríženca si môžem privlastniť do limitu 5kg. Mám otázky ktorý právny predpis, zákon, vyhláška pojednáva o krížencovi, - dopredu poviem, že žiadny - Môžem použiť kríženca ako nástrahovú rybu? A akú má lovnú mieru? Takže ja odpoviem, trošku ťa predbehnem. Zle pochopené, úplne všetko zle. My sme sa nikdy nevyjadrili, že kríženca si nemôžeme privlastniť. V zákone je napísané, nemôžeme si privlastniť rybu, ktorú sme bezpečne nerozoznali a kríženec je ryba, ktorá sa v podstate bezpečne rozoznať nedá. Jano, čo ty na to?

- Určite presne tak, ako si povedal, že.. Trošku to bolo zle pochopené. Išlo o to, že musím v prvom rade, keď si chcem rybu privlastniť, určiť spoľahlivo jej druh. Čo sa týka tých krížencov, tak určite sa to v prírode vyskytuje, ale ... Jednak rybár by mal byť dobrý ichtyológ alebo znalec rýb, čo určite málo rybárov je. Môže sa stať, že sa nejedná o kríženca. Že sa jedná o druh ryby, ktorý rybár nepozná a myslí si, že to je kríženec. Tým sa môže dostať do problému, že si privlastní nejakú rybu, ktorá je v čase ochrany alebo je celoročne chránená. Takisto, keď už teda sa bavíme o krížencoch a takýchto extrémoch, tak... Okrem toho,  že to je kríženec, táto ryba môže mať nejakú prirodzenú mutáciu tak, ako majú ostatné zvieratá, aj ľudia. Môže sa jednať o konkrétny druh ryby. Ale je iný. Hej? Je iný rozmerovo. Proste s tou rybou niečo je. Pritom je to stále ten istý druh, ktorý sa dá určiť. Následne nejakým počtom šupín v bočnej čiare, lúčami v plutvách, ale toto už určí len nejaký odborný znalec, ichtyológ. Takže hovorím, my sme to mysleli tým spôsobom, že môže to byť kríženec, môže to byť ryba, ktorú iba nepozná. Môže to byť teda konkrétny ten daný druh, len tej rybe niečo je. Je nejak zmutovaná a proste treba spoľahlivo určiť druh ryby na to, aby sme si ju mohli privlastniť. Čo sa týka odpoviem na tú časť, že nástraha. Zakazuje sa používať ako nástrahu invázne druhy rýb a ich časti tela. Takže o nejakých krížencoch tam reč nie je. A čo sa týka toho... Jasné, ten kríženec nie je ani v zákone, ani vo vyhláške nikde definovaný.

- No ale pokiaľ teda je definované, že si nesmieš privlastniť rybu, ktorú si nerozoznal, tým pádom nemôžeš ju použiť ani ako nástrahu, áno?

- Samozrejme, teda ak by to bola nejaká ryba, ktorá neviem, čo je. Či má mať mieru alebo dobu ochrany. No je to problém, hej? Ale ja fakt si myslím, že toto je už taká extrémna, hraničná situácia, že teda čo to je za rybu, mohol som si to zobrať, nemohol. Ja neviem, kde majú toľko takých krížencov, že fakt nevedia, čo chytajú.

- Takto... Nedávno som bol na ichtyologickom prieskume, ktorý sa vykonával elektrickým agregátom. Ulovili alebo bol vylovený takýto kríženec, bol to podľa mňa nosáľ s niečím. Lebo nos to malo ako nosáľ a telo ako... ja neviem čo... No proste bola to veľmi atypická ryba, a ani špecialisti nevedeli presne, o čo sa jedná. Zobrali to na rozbor a podľa počtu lúčov v plutvách a iných morfologických znakov sa dá zistiť, čo to je. Aj čím to je krížené. Ale proste očami ako voľným okom sa to zistiť nedá. Takže ani nedoporučujem, aby sme si privlastňovali takéto ryby, lebo my nevieme, či je to pleskáč. Áno, viem. Ono sa to podobalo na nosáľa, kríženého s pleskáčom zelenkavým. A teraz: Pleskáč zelenkavý nemá dobu ochrany. Nosáľ má dobu ochrany. Takže už je to problém, lebo nevieme, čo to je. Dobre, nebudeme sa ďalej krížencovať s mutantmi. Ako si to nazval, že sú zmutovaní.

- Jasné, takisto ako u ostatných zvierat aj u rýb sa takéto niečo môže stať. A proste uloví rybár rybu, no a čo to je teraz?

- No áno, veď ono sa to všelijako dá. Proste, proste, zákon hovorí, rybu, ktorú sme nerozoznali, si nemôžeme privlastniť. Basta. Dobrý deň, chcem sa opýtať na vyrobenú tyčovú bójku, ktorú som si sám vyrobil, či ju môžem použiť. Ide o jeden meter plastovej trubky a tá je uchytená na špagáte. A na konci je závažie. Samozrejme, si ju od vody zoberiem preč.

- To, či si ju už od vody zoberie alebo nezoberie, stále to nespĺňa štatút takej tej klasickej tyčovej bójky. Pokiaľ má nejakú metrovú tyčku uviazanú na špagáte, povraze a dole má závažie....

- Stratil si sa mi. Pardón, takže ideme to znova vyskúšať. Lebo možno nám kľakol telefón. Skúsime to znova. Takže tak.

(Zvonenie)

(Zvonenie)

(Zvonenie)

Dobre, takže Jano má zrejme nejaký problém. Ja dúfam, že zavolá naspäť. Keď nie, tak aj tak sme už v podstate na konci. Aby sme zopakovali tú otázku alebo teda zhrnuli tú otázku: ak je metrová trubka a pod ňou dvojmetrový špagát a závažie, nie je to povolené použiť. To nie je tyčová bójka. Tyčová bójka musí začínať pri dne, pri olove a vychádzať až na hladinu. No a... Ja tu mám... Ďalšiu otázku. Medzitým prečítam Neviem, čo sa tomu Janovi stalo, ale tak dúfam, že nič zlé. Dobrý deň, mám otázku ohľadom osadenia bójky. Chytáme na tečúcej vode, kde nie je možné použiť tyčovú bójku. Nakoľko sa vždy ponorí... To poznám, že sa ponorí... Aké legálne možnosti označenia lovného miesta máme? Rozmýšľali sme nad udicou s markerom, nakoľko sa udica bez háčiku nepovažuje teda za udicu. Je táto možnosť legálna? Po prípade čo nám poradíte. Označenie miesta je veľmi dôležité... Atď. Toto nie je Jano, takže to zrušíme. Označenie miesta je veľmi dôležité. Nakoľko sú tam podvodné prekážky... Za odpoveď ďakujem. Skúsim ešte raz Jana. Nakoľko ja som s ním už konzultoval túto problematiku. Ak nám to nedvihne, tak zodpoviem to ja.

(Zvonenie)

Jano?

- Počúvaj, mne sa normálne vypal telefón.

- Normálne, normálne nahrávame ďalej, takže sme online. Dobre? Ale sme radi, že sa ti nič nestalo. Takže ja som prečítal tú otázku ohľadom markra, či ho môžeme použiť s treťou udicou. S treťou udicou ako označenie lovného miesta, keď tam nie je háčik.

- Čo sa týka markeru, tejto otázke sme sa už viackrát venovali. Ono pokiaľ tá koncová montáž pozostáva teda len z olova a z toho markeru, resp. plaváka, nepovažuje sa to za tretí rybársky prút, na ktorý môže rybár loviť. Nakoľko tam nie je háčik. Veľmi často používaná vec na označenie lovného miesta, sondovania dna, takže použiť to môžem a určite sa to nedá rátať ako tretí prút, na ktorý by rybár lovil.

- Jasné.... Myslím si, že ale na rieke je lepšie, tak ako sme sa už bavili niekedy, že vytypovať si na druhej strane nejaký bod a na ten namieriť a proste v navijaku si odmerať nejakú dĺžku, na ktorú chcem nahodiť. Nahodím, zaklipujem, fixkou označím alebo... Jano, čo ty na to?

- Samozrejme, ako vždy nejaká tá rieka má svoj druhý breh, kde sa nachádza určite nejaká prekážka, stĺp, múr, nejaký strom, kolík, týmto smerom viem nahadzovať a tú vzdialenosť si teda zaklipujem alebo vyznačím nejakým spôsobom. Dá sa povedať, že s nejakou metrovou, dvojmetrovou presnosťou viem hádzať na to isté miesto. Bez toho aby som si to nejak označil na tej vodnej hladine.

- Presne, toto mi hovoril nedávno kamarát Igor Psota, s ktorým som bol na ryby, veľmi šikovný, všestranný rybár, a ten povedal, že je podstatná vzdialenosť, na ktorú hádžeme. Ak hodíme doprava, doľava, meter, dva takže nie je to až taká tragédia. Podstatné je nahadzovať na tú istú vzdialenosť a ja na toto používam... Marker je povolený, určite áno, nie je to porušenie zákona ale zdá sa mi to aj nepraktické mať tri udice pri sebe, ale ja to robím tak, že proste nahodím, odklopím cievku, dám tam normálnu gumičku, takú hrubú z bicyklovej duše. Zaklopím cievku a gumička mi slúži ako ako klip. Lebo vy keď zaklipujete do navijaku vlasec a dôjde vám veľká ryba cez jazdu, tak niekedy sa stane, že vy to nedokážete tak rýchlo odklipovať a niekedy sa vám stane, že vám to ryba utrhne. Takže ja tam dávam takú gumičku, tá v podstate pri nahadzovaní slúži ako brzda, že ona zaklipuje, ono to dopadne na to miesto, ale pri jazde pod tú gumičku ten silón prejde, takže ja používam toto.

- Jasné, treba použiť dvojité značenie, teda gumička, klip a potom aj označiť si to na vlasci, lebo keď mi to ryba vytiahne, aby som vedel, kde mám tú vzdialenosť. Nemusel by som ten vlasec znova vymerať.

- Výborná pripomienka. Presne tak, treba to označiť. Sú na to také originálne fixky, alebo ja neviem pastelky.

- Jasné, také značkovacie fixky.

- Dobre, ok, Jano, díky za odpovede. My sme v podstate skončili s otázkami a verím, že nám ich budete posielať ďalej. Kedy Jana uvidíme, to sa ešte uvidí. No ak budete mať niečo a už nabudúce sa budeme Jano, už ti to dopredu hovorím, aj keď také otázky neprídu. Budeme sa baviť o zapisovaní počas lovu nonstop. A či sa môže zapisovať dopredu, či si môžeme napísať týždeň dopredu vychádzky, keď sme teda chyť a pusť, že to len budeme vyškrkávať a o tom sa budeme baviť nabudúce. Takže teším sa na vaše otázky a pokiaľ neprídu, bude to téma zapisovanie počas lovu nonstop. Majte sa dobre.

- Dovidenia, majte sa.

 

 Prihláste sa k odberu našich videí na videokanále Rybárska Televízia na YouTube alebo si zapnite pripomenutia živých vysielaní Rybárskej Televízie na Facebooku. Takto vám už neujde žiadne naše vysielanie.

 

Navrch stránky