RTV EXTRA: Na slovíčko s Rybárskou strážou 1/2022

17.01.2022 07:38 Zobrazení: 419×

Nový rok 2022 sa už rozbehol. Zaradili sme sa do pracovného kolobehu, odovzdali sme rybárske povolenie za uplynulý rok a pri vode sa s mnohými rybármi uvidíme až na jar. Než budete mať v rukách novú povolenku, pozrite si prvú tohtoročnú reláciu s Rybárskou Strážou.

Milí rybári, v našich vysielaniach sa vám usilujeme zodpovedať väčšinu vašich zaslaných otázok. Chceme vás však požiadať, aby ste nezabúdali, že my ako Rybárska Televízia a ani náš pozvaný hosť netvoríme rybárske zákony. Našim cieľom je pomôcť vám, rybárom, aby ste si relax pri vode naplno vychutnali bez toho, že by ste mali zmätok, či nejakou činnosťou / nečinnosťou neprekračujete hranice zákona a nehrozia vám sankcie. Ďakujeme za vaše pochopenie.

Svoje otázky môžete naďalej posielať e-mailom na relacia@sports.sk alebo zaslať prostredníctvom našich sociálnych sietí: fanpage Rybárska Televízia na Facebooku alebo videokanále na YouTube.

 

Prajeme vám príjemné sledovanie

Nezabudnite zdieľať túto reláciu svojim priateľom. Oceníme vaše zdieľania a komentáre k tejto epizóde na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku. Ak máte otázku na Rybársku Stráž, píšte na relacia@sports.sk.

 

 


Zdravím všetkých rybárov. V roku 2022 vás vítame spolu s Janom pri sledovaní RTV Extra, kde odpovedáme na vaše otázky a cez Vianoce ste nám ich zopár poslali. Takže začneme hneď prvou. Je to taký útok v dobrom alebo možno napravenie našej odpovede, ktorú sme vám dali naposledy a ja to prečítam celé.

Dobrý deň, práve som dopozeral vašu reláciu, kde odpovedáte na otázky. Chcel by som ujasniť alebo upresniť jednu vec, a to ohľadom toho, či si rybár môže fotiť preukaz člena Rybárskej Stráže. Vo vašom príspevku bolo jednoznačne povedané, že nie. Avšak opak je pravdou.

To je také dosť závažné tvrdenie. Keďže člen RS je verejný činiteľ, tak pri výkone svojej právomoci alebo práce, podľa legislatívy musí strpieť či už nahrávanie alebo aj fotenie. Lebo je verejný činiteľ, a v tom momente vykonáva svoju prácu. To je to isté ako s políciou. Pokiaľ vykonávajú svoju prácu, tak musia strpieť nahrávanie alebo fotenie, ale ak nie sú v práci, tak je to už nezákonné. Lenže ak člen RS požiada o papiere a ostatné veci, tak je automaticky braný že je v práci. Inak by nemal právo od vás pýtať doklady. Takže ako to je?


Pán, čo hovorí, je do určitej miery pravda alebo nahrávanie, fotenie toho výkonu policajta, toho člena Rybárskej Stráže alebo iného verejného činiteľa. Čo sa týka toho preukazu člena RS alebo tam spomína aj policajtov, tak fotenie to je jeho nejaký osobný doklad. Takisto policajt vám môže dať služobný preukaz k nahliadnutiu, nesmie ho vydať z ruky a to isté k nahliadnutiu iba jeho prednú stranu. Žiadne fotenie služobného preukazu policajta alebo člena RS. Takisto ten člen RS preukazuje svoju - ako by som to povedal - príslušnosť k členom RS tým, že nosí na viditeľnom mieste odznak člena RS a tým ústnym vyhlásením, že je Rybárska Stráž. Takisto policajt prejavuje príslušnosť uniformou alebo teda slovným vyhlásením Polícia a následným preukázaním odznakom kriminálnej polície, preukazom policajta. Takisto ten vás môže skontrolovať rovnako ako člen RS. Fotiť si môžete ten výkon alebo nahrávať, ale fotenie dokladov, ako je služobný preukaz, preukaz člena RS a podobné doklady, to už do toho nespadá.


Pokiaľ tomu dobre rozumiem, ak má odznak na viditeľnom mieste a odfotím odznak, tak odznak je niečo iné. Jasné, odfotí si teba celého v rámci toho odznaku. Ten preukaz člena RS preukazuje ten člen na vyzvanie toho kontrolujúceho rybára. Ten mu ukáže, áno, je tam jeho fotka, a tým to skončilo. A nie že si preukaz bude niekto fotiť. Takisto keď príde policajt oblečený v občianskom odeve, to znamená, že nie je v uniforme, ukáže vám teda prednú stranu, služobnú, preukazu, kde je uvedené, že je to služobný preukaz a je tam jeho fotka, príp. jeho osobné číslo a tým to skončilo. Žiadne fotenie, vydávanie z ruky, alebo ďalšie veci okolo toho.

Takže takto to zrejme je. Pokiaľ máte iný názor a máte to nejako prakticky doložené, tak nám to kľudne pošlite. Zatiaľ to uzavrieme asi takto, že čo sa týka výkonu, tak môžete či toho policajta alebo člena Rybárskej Stráže. Dobre, tu je ďalšia otázka, ktorá je - myslím, že už sme na ňu 100-krát odpovedali, ale ja ju položím napriek tomu, či môžeme ísť člnom a sonarom na vodu, ktorá je pod 10ha, za účelom zmapovania dna. Teoreticky ako nerybár.


Čo sa týka tých člnov a zavážacích lodiek, tam je to obmedzené na zanášanie, zavážanie nástrah, návnad alebo am nie je. Môže sa stať a sú také revíry, kde je doslova člnkovanie zakázané. Buď je to upravené nejakými tabuľami alebo miestnou úpravou rybárskeho poriadku alebo niečím takýmto. V tomto prípade určite nie. Ale ak by sa tam niektoiba tak člnkoval, tak v podstate môže, ale zas berme to tak, že dvoj, trojhektárová voda, chytá tam 10 rybárov a budem sa tam pred nimi voziť na člne...Nerobí to dobrotu. 

- Asi nie. Ďalšia otázka, dosť zaujímavá ináč, akože má svojím spôsobom pravdu, že či môže na pstruhových vodách loviť jalcov na čerešňu spôsobom, že na čistý vlasec a háčik dám čerešňu a budem ju nechávať splavovať po prúde. Lebo tento spôsob lovu nie je ani na plávanú, ani položenú, ani na prívlač, ani muškárenie.

Ako sa pán pýta a aj to presne definoval, že nie sú to tie lovy, a sám si kvázi aj nepriamo odpovedal na tú otázku, lebo v pstruhových vodách sa smie loviť výlučne muškárením alebo prívlač Iba tieto dva spôsoby lovu sú povolené v pstruhových vodách. To znamená, že ak by bol na lipňovej vode, teoreticky môže loviť na plávanú a na nástrahy rastlinného pôvodu, alebo by bol na kaprovom úseku rieky alebo potoka, v ktorom sa vyskytujú pstruhy. Ale musí byť kaprový.

Dobre, zoberme to tak, že ...

Lovím na čisto pstruhovom revíri. Môžem loviť muškárením alebo prívlačou. Iba tieto dva môžem použiť. Iný nie. Dobre a čo je to za lov na tú čerešňu bez olovka?

Tak on to popisuje ako nejaké splavovanie. S tým súhlasím. Lebo inak by som to asi nevedel nazvať. Ja tiež tak chytávam alebo resp. lovím jalce. Že púšťam si tú čerešňu, ale v podstate v kaprových vodách. V tých pstruhových je taxatívne dané, že iba na tieto dva spôsoby lovu. Pri muške je to jasné. Mám tam ako nástrahu mušku, pri prívlači umelú nástrahu. Ten spôsob, že tu priťahujem mušku na hladine alebo splavujem, teda tú umelú mušku kvázi ako tú čerešňu, ale tiež s použitím muškárskeho náradia lovím na tie umelé mušky v počte, ako je predpísané v zákone.

Jasné, teraz skôr ma zaujíma, že čo je to vlastne za lov  na tú čerešňu, lebo definované je, lov na položenú je, že nástraha je na dne a má háčik a nejakú záťaž, ktorá ju drží na dne. My teoreticky, keď pred tú čerešňu dáme jeden alebo dvojgramový brok Už je to lov na položenú.


Je to lov na položenú a takisto sa to kotúľa po dne ako aj bez toho. Tým, že je silnejší prúd, to olovko to neudrží alebo ten brok. Takisto plavák je popisovaný, že drží nástrahu v určitej hĺbke, v stĺpci alebo pri dne, ale na čerešni nie je ani na prívlač, a nie je to ani mušku spôsobom muškárenia.

Takže ak toto niekto chce vyskúšať a bojí sa, že teda ako loví, tak dajte si pred tú čerešňu nejaký malý brok a hneď to máte položenú. Myslím si osobne, že...

- Ale na položenú nesmieš loviť. -

Ja nehovorím o pstruhových vodách. No a osobne si myslím, že tá čerešňa je dostatočne ťažká na to, že v podstate ona môže slúžiť aj ako záťaž. Tiež sa nedáva len olovo, dáva sa nejaký kameň niekedy pred nástrahu. Jasné, ale keď sa bavíme o kaprových vodách, tam je to v podstate bezpredmetné akým spôsobom lovím, lebo sú tam povolené všetky spôsoby. A nejaké tie hybridy.

No toto by som povedal, že je to nejaká plávaná bez plaváka alebo niečo také. Hej, hej... Je to také diskutabilné. Nechceme to ani špecifikovať o aký lov sa jedná, preto lebo to v zákone nie je definované.

- Ale je taxatívne dané, že buď muškárením, prívlačou a toto nie je ani muškárina, ani prívlač. Každopádne nie je to porušením zákona, že takto lovíte a niekto vás bude za to trestať alebo ...

- Jasné, ale nie v tých pstruhových vodách.

- Jasné, na pstruhových vodách nie. Dobre, ďalšia  otázka. Myslím si, že je veľmi jednoduchá, nebudem to celé čítať. Dotyčný sa vyberie chytať, chytá sa od polnoci. Dajme tomu, že o polnoci prvého júna a on tam príde 31. mája a pýta sa, či si môže pred polnocou raketou zakŕmiť kŕmne miesto, keď od polnoci bude chytať.Samotný lov ako na nástrahu s udicou, resp. s rybárskym prútom To, že si tam on pôjde zakŕmiť akýmkoľvek spôsobom, to nie je priamo lov. Takisto môže chodiť dva dni, tri dni predtým a miesto si zakrmovať. Loviť ešte nesmie.Kŕmi ryby, nevykonáva lov.

Jasné, keď vykonáva lov, udica musí mať nejaký háčik na konci a podobné veci. Takže je to definované, čo je udica.

Má ešte jednu otázku,že v 22. roku, teda v tomto roku, maturuje, či už môže byť člen RS alebo musí počkať na ďalšiu sezónu.

Otázne je to, kedy budú kurzy. To všetko záleží od toho. Je taká doba, aká je. Momentálne sa všetko posúva. Či tie kurzy budú teda. Predpokladám teda, že maturovať bude v máji, v júni. Môže byť ten kurz v lete, na jeseň. Bude mať vysvedčenie maturitné. Ale koľko má rokov, to ešte nevieme, či mal 21?

- Keď bude maturovať tento rok a chodí normálne do školy, tak má 18.

- Tak v tom prípade ešte nie.

- No, takže môžete byť člen RS od 21 rokov. Takže ak chodíte do školy tak, že neskôr ste začali chodiť na strednú školu a máte 25 rokov teraz alebo koľko, alebo 21.

- Môže si niekto dorábať maturitu. Že mohol niekto mať stredoškolské učňovské vzdelanie a dorába si maturitu. Ak je to v tomto prípade a stíha splniť podmienky do kurzu, tam problém by nemal byť. Jedine že by mal riadne stredoškolské, že pokračuje v štúdiu od základnej školy a nemá 21, v tom by problém bol.


Dobre, tu je ďalšia jednoduchá otázka. Na tieto otázky sme ale už aj odpovedali. Tu sa niekto pýta, či je povolené chytať s miestnym kaprovým povolením na kaprové rieky Nitra na čereň. Tak to nechápem, ale prečo by nebolo.

Nevidím nejaký dôvod, prečo by sa nemohlo a prečo sa pán pýta. V podstate keď dodrží rozmer čerene 1x1m a tie očká 1x1cm, tak nástražné rybky alebo neviem, čo chce s tým čereňom loviť. Bez problémov.

Treba si uvedomiť jednu vec, že sú tu mladí rybári alebo malí rybári alebo aj mladí a takí, čo nepoznajú tieto veci. Nám sa tieto otázky zdajú úplne jednoduché, ale pre niekoho to jednoduché nie je. Neviem, nebudem to ani komentovať. Ale táto ďalšia otázka, čo tu máme,je niečo veľmi podobné.

Dobrý deň, pozdravujem vás. Nakoľko ešte nie som členom Slovenského rybárskeho zväzu a plánujem znovu začať s rybárčením. V spojení s tým by som mal otázku k paragrafu 18: v kaprových vodách je dovolené chytať na dve udice, a to na položenú alebo na plávanú. Moja otázka znie: je možné tieto dve techniky lovu skombinovať? To znamená, jedna na položenú a druhá na plávanú? Ďakujem za vašu odpoveď.

Takže jednoduchá otázka. Áno, kombinácia plávaná a položená je úplne normálna, je povolená, je zákonná. Jediná kombinácia, ktorá povolená nie je, je prívlač a plávaná alebo prívlač a položená. Ak lovím na prívlač, môžem loviť len jedným rybárskym prútom. Teda či lovím jednu na plaváčik, či druhú na feederku. Alebo jednu na položenú a druhú na plaváčik. Lovím stále na dva rybárske prúty a je to všetko v medziach zákona. Nemôže kombinovať, ale plávanú, príp. položenú s prívlačou. A nemôže to kombinovať ani s muškárením. Že mám nahodenú jednu udicu a s druhou si budem šibať. - Ale kombinácia plávaná a položená je úplne v súlade so zákonom.


Čo sa týka otázok, ktoré ste nám poslali, tak sme ich vyčerpali a ja by som sa teraz rád vyjadril k jednej veci, ktorá je dá sa povedať udalosťou. Stala sa. Bola schválená výnimka na plašenie a lov kormorána veľkého. Dlho sme na to čakali. Neviem odkedy sa kormorány nemohli ani plašiť ani loviť. Ale už je to tu, tak chcem touto cestou vyzvať všetkých rybárov, aby urobili všetko pre to, aby dostali poľovníkov na brehy riek, či už to máte známych, kamarátov alebo niečo, prosím vás, urobte s tým niečo, lebo kormorán za deň zožerie pol kila rýb minimálne. No a keď vám ich naletí 200-300 kusov na nejakú rieku, tak to hneď máte 100 - 150 kg rýb každý deň von a je tu ten kormorán tri mesiace. Výnimka platí do roku 2027, to znamená, že loviť sa môže, myslím, do konca februára a potom zas od októbra. Teraz sa to už zas nebude nejako stíhať, ale sú už takí, čo úspešne lovia kormorány. Či už spôsobom spoločných poľovačiek alebo aj individuálne. Slovenský rybársky zväz požiadal Slovenskú poľovnícku komoru o spoluprácu v tomto. Potrebujeme po právnej stránke vysvetliť, akým spôsobom možno na kormorána poľovať. Zo svojej skúsenosti a z praxe viem, že spoločná poľovačka má nejakú definíciu, že musí mať minimálne troch strelcov, a dostatočný počet poľovne upotrebiteľných psov. To, keď sa poľuje na normálnu lovnú zver. Kormorán veľký nie je lovnou zverou. To je chránený vták. Tak preto požiadame Slovenskú poľovnícku komoru a ich právne oddelenie na to alebo o to, aby nám vysvetlili, akým spôsobom možno kormorána loviť. Či je to takisto ako pri divých kačiciach. To asi ťažko. Lebo kačice sa môžu loviť iba cez víkend a hovorím, musia byť najmenej traja strelci. No alebo ako je to s tým kormoránom. Takže o všetkom vás budeme informovať. Toto je veľmi zaujímavá téma. Veľmi dôležitá téma. Kormorány decimujú naše rieky. Na to upozorňujú viacerí rybári aj funkcionári. Takže by som vás prosil, aby ste urobili všetko pre to, aby sa stavy kormorána na Slovensku znížili. S týmto by som vám chcel poďakovať za pozornosťa teším sa niekedy nabudúce.

Majte sa dobre. - Dovidenia.
 

 

 Prihláste sa k odberu našich videí na videokanále Rybárska Televízia na YouTube alebo si zapnite pripomenutia živých vysielaní Rybárskej Televízie na Facebooku. Takto vám už neujde žiadne naše vysielanie.

 

Navrch stránky