RTV EXTRA: Na slovíčko s Rybárskou strážou 8/2021

21.05.2021 07:43 Zobrazení: 634×

V epizóde RTV Extra zodpovieme ďalšie otázky našich rybárov a divákov Rybárskej Televízie. Prihláste sa k odberu našich videí na videokanále Rybárska Televízia na YouTube alebo si zapnite pripomenutia živých vysielaní Rybárskej Televízie na Facebooku. Takto vám už neujde žiadne naše vysielanie.

Milí rybári, v našich vysielaniach sa vám usilujeme zodpovedať väčšinu vašich zaslaných otázok. Chceme vás však požiadať, aby ste nezabúdali, že my ako Rybárska Televízia a ani náš pozvaný hosť netvoríme rybárske zákony. Našim cieľom je pomôcť vám, rybárom, aby ste si relax pri vode naplno vychutnali bez toho, že by ste mali zmätok, či nejakou činnosťou / nečinnosťou neprekračujete hranice zákona a nehrozia vám sankcie. Ďakujeme za vaše pochopenie.
 

Svoje otázky môžete naďalej posielať e-mailom na relacia@sports.sk alebo zaslať prostredníctvom našich sociálnych sietí: fanpage Rybárska Televízia na Facebooku alebo videokanále na YouTube.


Príjemné sledovanie prajeme

 

 

Vítam vás v Rybárskej Televízii Extra. Dnes s Janom Uhrínom pokračujeme odpoveďami na vaše otázky.
Stále sa hromadia, čo je dobré, na druhej strane nie je to veľmi dobré preto, lebo to len dokazuje,
že mnohí zákon nechápu alebo je tak postavený, že ho nechápeme. No ale to nebudeme hodnotiť, budeme
hodnotiť to, čo nám posielate a hlavne budeme odpovedať na to, čo nám posielate. A mám tu hneď takú
zaujímavú otázku od mladého rybára, predpokladám a ten sa pýta: Keď mám 5. mája 14 rokov, tak keď
skončí rok 2021, môžem chytať sám od roku 2022 alebo musím počkať do 5.5.2022. Čiže čakať ešte
ďalších 5 mesiacov? Ako je to?

Je to tak. Keď mládež, resp. členovia mládeže sú od 15 do 18 rokov, ak by tento loviaci ešte
nedovŕšil 15. rok života a mal by povolenie ako dieťa, v podstate lov na jeden rybársky prút, tým
pádom by ešte nemal po dovŕšení 15. roku následne loviť na toto isté povolenie ako dospelý člen,
resp. ako mládež. Vydanie povolenia pre mládež je limitované tým, že musí mať 15 rokov. Takže buď si
počká s tou povolenkou alebo v nasledujúcom roku si zoberie ešte povolenie ešte na jeden rybársky
prút a vydrží to nejak.

To znamená, nie je možné, aby v máji prišiel na nejaký rybársky dom a povedal, ja mám dnes 15 rokov a
chcem papiere na dve udice. 

Nie, nie je to možné. Keď si v podstate na začiatku roka vybaví už povolenie ako detské povolenie do
14 rokov, tým pádom si môže to mládežnícke od 15 do 18 rokov kúpiť až v nasledujúcom roku.

To znamená, nemôže chytať v tom roku, aj keby mal, dajme tomu 15 rokov 3. januára?

No keby mal 3. januára 15 rokov, následne si vybaví povolenie ako mládež, čiže od 15 do 18 rokov, v
tom prípade môže loviť ako dospelý člen na dva prúty.

OK, to znamená, že ak si on len zaplatí nejaké členské a príde 15. mája, dnes mám 15 rokov, chcem
povolenie na dve udice a dovtedy nemá žiadne, tak to môže.

V tomto prípade by to bolo možné.  

Takže doporučujeme počkať, nevybavovať si žiadne povolenie dovtedy, kým nemáme 15. narodeniny. No a
keď máme narodeniny v novembri, tak je to dlhé čakanie, no ale bohužiaľ, takto to je. Pokračujeme
ďalšími otázkami. Pýta sa jeden pán alebo chlapec, myslím si, že bude to nejaký začiatočník a nie je
mu jasné, napr. to, aké povolenia sa dajú vybaviť, čo na to potrebujeme, na aké vodné plochy
potrebujeme aké povolenia,...    

Povolenia by som tak zo začiatku rozdelil na základe toho, na aké typy vôd sú platné, sú to teda
kaprové, pstruhové alebo lipňové. To záleží od toho, kde pán býva a aké ryby sa vo vodách v tej
lokalite nachádzajú. Ďalšia vec tieto povolenia môžu byť miestne v rámci svojej organizácie, ktorej
budem členom, povolenie môže byť zväzové v rámci rozsahu zväzových vôd, alebo poznáme tzv. zvláštne
povolenie, ktoré platí v podstate na všetky vody na Slovensku, ktoré sú zastrešené pod SRZ a teda nie
sú to nejaké chovné alebo nejaké iné účelové revíry.

Nepatria tam, nakoľko ja mám zvláštne povolenie, tak poviem, že nepatria tam vojenské vody, tam
platia ministerské povolenia.

Samozrejme, ku každému povoleniu, či je to pstruhové, lipňové, kaprové, zväzové alebo toto zvláštne
povolenie, je zoznam revírov, na ktoré toto povolenie platí. Resp. rozsah povolenia, na ktorom môžete
s týmto povolením loviť.

K povoleniu dostanete takú brožúrku, že poriadok a tam je presne napísané, kde môžete a kde nemôžete
loviť, aby sme si to zhrnuli, takže je miestne povolenie, ktoré oprávňuje človeka loviť len na
miestnych vodách, to znamená na vodách organizácie, ktorej ste členom. Potom je zväzové, na ktoré
môžeme loviť v rámci celého Slovenska, ale iba na revíroch, ktoré dá tá - ktorá organizácia do
zväzového povolenia a tu by sme sa mohli zastaviť. Ako je to, je povinná dať, nie je povinná dať
alebo?

Ono je to ovplyvnené tým, že koľko má tá organizácia vôd ako rozlohu, koľko má členov a v podstate,
čo sa týka vodných tokov, tam sú všetky zväzové, ak organizácia nemá nejakú väčšiu vodu a je tam
viacej členov, tak v tomto prípade nemusí byť žiadna iná voda zväzová, ako je to aj u nás.

Jasné, aby sme to dali aj do praxe, tak na všetkých riekach platí zväzové povolenie. Myslím, že aj na
všetkých veľkých priehradách, ktoré sa nachádzajú na riekach, pozor, priehrada ako vodná nádrž
Kráľová je niečo iné ako vodná nádrž menšia, ktorá patrí alebo slúži akurát na zavlažovanie určitému
družstvu, ako je napr. Dobrá Niva pri Zvolene, tam neplatí zväzové povolenie, tam platí miestne
povolenie. No zvláštne povolenie platí na všetky revíry, ktoré sú pod záštitou SRZ. Pstruhové
povolenie vieme, kaprové vieme a ešte sme na jedno zabudli. 

Na lipňové. To som spomínal už na začiatku, že sú aj lipňové.

Hej a ešte je jedno.

Povolenie na hlavátku.

Presne, to je iný level.

V podstate to je tak, že kto chce loviť hlavátku, bez povolenia na hlavátku aj v kaprových vodách s
výskytom hlavátky túto rybu nesmie loviť. A toto povolenie sa vydáva na 10 vychádzok a ak by si
loviaci, aj keď loví vo viacerých revíroch, privlastnil jeden kus hlavátky a má ďalších 7-8
vychádzok, už nesmie loviť. V podstate privlastnením jedného kusu hlavátky lov pre neho končí. 

No, myslím si, že toto je jasné. No a teraz príde taká otázka. Strašne sa mi ľúbi tá otázka. Týka sa
veľkosti nástrahy. Veľkosť nástrahy má mať podľa zákona min. 10cm, myslím teraz nástrahy ako rybka,
filet, kúsok rybky a tak. Minimálne 10cm. Pán sa pýta veľmi rozumne, či môže 10cm nástrahu, dajme
tomu kúsok rybky, filet, namotať na háčik. Tým pádom nebude z neho trčať 10cm, ale bude tam taká
gulička alebo niečo menšie.

Samozrejme, keď si ja spravím nejaký filet z ryby, od hlavy po chvostík nejaký tenký pásik, napol by
som v strede kvázi ako dážďovku, takto na háčiku to 10cm nebudem mať. Ale samotná tá nástraha 10cm
má, takže dodržím to, čo zákon mi ukladá.

To znamená, že ak ju napnete aj dvakrát na háčik a ostane maličká, tak nič neporušíte, pretože
nástraha ako taká v celku má 10cm.

Dobre teraz sa budeme baviť na takú zaujímavú tému, citujem: BORDEL. Pán sa pýta alebo skôr vyčítavo
píše: Prídem na ryby a nenechám tam ani omrvinku a vedľa mňa sa nasáčkuje 10 faganov, čo tam na druhý
deň nechajú bordelu za 5 vriec. Bordel nerobia len rybári, ale aj ostatní. Prečo by sme mali byť
zodpovední za nejakých cudzích ľudí? 

V zákone je to dané jednoznačne: v podstate ja keď lovím na nejakom lovnom mieste, je tam bordel, ja
v tom čase lovu za to miesto zodpovedám. To, že teda táto partia ľudí - neviem, či to boli rybári
alebo nerybári, lebo pán spomína, že aj iní ľudia ako rybári tam chodia. V prípade, že by to boli
rybári, pán vidí, že niečo sa tam deje, nie je problém zavolať niekoho z rybárskej stráže, nech ich
príde skontrolovať. Nech im zdôrazní, že teda vy ste tu lovili, toto všetko si odtiaľto zoberiete, je
to následne na druhý deň skontrolovateľné, čo po tých rybároch tam zostalo. 
 
Jasné, aj čo zostalo po normálnych ľuďoch. Lebo polícia zrejme vyžiada občiansky a keď tam nájde
neporiadok, už vie, na koho sa má obrátiť.

Samozrejme, treba tých ľudí napomenúť, skontrolovať buď políciou alebo rybárskou strážou v čase, keď
sa tam nachádzajú, aby bolo zrejmé na druhý deň alebo o niekoľko dní, keď odtiaľ odišli, tento bordel
tu po nich zostal, že toto tu oni zanechali po sebe.          

Ja by som na túto tému faganov a faganiek uviedol jeden príklad z praxe, ktorý sa mi stal. Ja som
starší človek, chytal som ryby, už som mal všetko vyvezené a všetko v pohode, rybky napnuté, počasie
dobré. Prišla vedľa mňa partia detí, asi 10 metrov vedľa mňa partia 20 detí od 15 do 18 rokov a fľaše
a klobásky a jedno s druhým... Ja im hovorím, prosím vás, choďte sa zabávať niekde inde, lebo ja tu
chytám ryby. No ale veď my nie sme rybári a my tu budeme pri vás a nebudeme vás rušiť. Budete ma
rušiť, lebo budete hluční. To nám nejaký zákon nezakazuje, čo je pravda. To je pravda, že im to
žiadny zákon nezakazuje, že si môžu sadnúť 2 metre od vás, že môžu sedieť 5 metrov od vás, ale
existuje na toto recept a ja som ho našiel. Ja som povedal ok, dobre, takže takto vám poviem: koľkí z
vás máte 18 rokov? Prihlásili sa asi traja. Hovorím im, akonáhle začnete chľastať, ja zavolám
policajnú hliadku, oni vám dajú fúkať a potom uvidíte tie problémy, čo budete mať.  

Presne toto som chcel povedať aj ja. Že ak by sa vám takéto niečo stalo a nie je inej pomoci, do 18
rokov nemá čo kto piť alkohol, dá sa to riešiť týmto spôsobom.

Takže oni sa v kľude ticho zobrali, odišli a ja som mal pokoj. Neviem, ako na mňa spomínali, ale
určite nie v dobrom. Ale v podstate mne išlo o to, aby som tam mal kľud a bohužiaľ, musí sa človek
občas uchýliť k takémuto niečomu, čo je zo zákona úplne normálne, že nahlásite, že malé deti tam pijú
alkohol. Nie som nijaký odporca alkoholu, to vôbec nie, ale proste, keď sa nedá, tak sa nedá. Ďalšia
otázka smeruje presne k tomuto istému a tu sa pýta pán, že ako má postupovať, keď je vedľa neho
niekto hlučný, znepríjemňuje alebo dokonca znemožňuje lov do neskorých hodín. A teraz sa bavme o tom,
že nebudú to deti, budú to dospelí.  

Keď sa bavíme o rybároch, či pán naráža na rušenie nočného kľudu, to by sa dalo v podstate riešiť v
nejakej obytnej zóne alebo v intraviláne, ak by sa ten revír v takom mieste nachádzal a ak sa to
nachádza vonku, niekde v prírode, že je to extravilán, dakde fakt preč za obcou, tak je to už fakt
len o tých rybároch, na každého svedomí, že ako sa má pri tej vode správať, ale v tomto prípade by sa
to nedalo považovať za rušenie nočného kľudu. Skôr nejaká tá ľudská stránka tých ľudí, čo sa tam
nachádzajú, ja som sa s tým tiež niekoľkokrát stretol, niekedy je to tak, že človek príde za nimi a
povie, chalani, ukľudnite sa trošku, lovíme tu viacerí ryby, niekedy to pochopia, niekedy nie. Je to
taká ľudská stránka veci, by som povedal. Každý by si mal vstúpiť sám do svedomia, správať sa pri tej
vode, že nie som tu sám, že sú tu aj iní rybári. 

Ono je to dosť ťažké, pretože keď chytáš sám alebo ste dvaja a vedľa sa nasáčkujú tridsaťroční ľudia,
ktorí popijú, no a teda ako vyskakovať do nich, keď ich je desať, sa ani neoplatí. Je to na každom z
vás, proste zo zákona sa s tým nedá nič robiť.

Tak v tomto prípade nie, lebo zákon o rybárstve nehovorí o tom, že kto ako má byť ticho pri vode, ale
je tam nejaká tá rybárska etika, že každý, čo loví, by sa mal tak správať, že je pri vode a nie je
tam sám. Aby som nerušil, neotravoval ostatných hlavne tým nadmerným hlukom alebo niečím takýmto.    
 
Dobre k tým smetiam a neporiadku. Ok, ja to beriem, že kopu toho doplaví voda, hlavne keď sú niekde
hore po rieke rómske osady, tak niečo doplaví voda. Je pravda, že niečo zahodia turisti, ale dal som
si tú námahu a po prvé, turisti nenosia so sebou nejaké tie igelitové vrecia, ktoré tam nechávajú,
možno odhodí nejakú krabičku od cigariet alebo niečo také, ale aby celé vrecia ostávali po turistoch,
to si ani predstaviť neviem, dajme tomu, že by aj ostali, ale dal som si tú námahu, pohrabal som sa
raz v smetiach na Liptovskej Mare a našiel som: konzervy od kukurice asi 20 - tak to asi ten turista
si doniesol nejakú tú kukuričnú diétu -, ďalej rybárske silóny, chuchvalce a nebudem pokračovať.
Proste, sú to aj rybári, sú to aj turisti, robia to všetci. Ide to na rybárov preto, lebo samozrejme,
niektorí rybári sú slušní, odnášajú po sebe odpaky, všetka česť im, klobúk dole. Určite sa nájdu.
Všade sa nájdu dobrí, aj zlí ľudia, zodpovední aj nezodpovední. Treba možno nejakú osvetu šíriť alebo
upozorniť. Ak niekoho zbadáte, zoberte so sebou vrecia, apod. Že áno? 

Určite áno, ale každý, čo si prinesie, mal by si od tej vody zobrať preč, lebo potom sa to zbiera na
brigádach. Rybársky zväz za to platí a ide to z peňazí všetkých - na likvidáciu odpadu, na skládku sa
to vyvezie a tie peniaze by mohli investovať do niečoho iného, čo by pomohlo rybárom. 

Dobre, ďalšia otázka je:... síce táto otázka tu už bola, ale aj tak mi to nie je jasné. Jedná sa o
vodu, ktorá nie je rybárskym revírom. Vysvetlím príklad: jazero, čo leží vedľa rieky Váh, ale jazero
nemá kód, teda pre mňa to znamená, že nie je rybárskym revírom. Mám zapísať rieku Váh? Ale ako
správne postupovať, aby som neporušil zákon a mohol loviť na tomto mieste a poprípade si aj ulovenú
rybu privlastniť. Viem, že rybárska stráž vás nemá právo kontrolovať na takomto mieste, ale čo ak ma
príde skontrolovať polícia a bude si žiadať rybárske povolenie a v ňom nebudem zapísaný. Za odpoveď
ďakujem. Na toto sme už odpovedali a ja to v skratke zhrniem: zapísať sa musíte len v rybárskom
revíri, nie v nejakej inej vode. Druhá vec je tá, že nemusí mať to jazero označenie rybárskeho
revíru, ale ak je súčasťou rieky, že je nejakým spôsobom spojené s riekou, tak určite patrí k revíru.

Tak ako sú to prítoky, už som to spomínal v minulej relácii, že ak je nejaký prítok a nie je
samostatným revírom, tak spadá do revíru toho toku, do ktorého sa vlieva, ale ak pán hovorí, že nemá
kód, resp. to revírne číslo, neviem, či ho nemá v zozname revírov alebo tam nie je tabuľa. Pozor, ak
tam nie je tabuľa, možno ju niekto odtrhol a je to rybársky revír, tak to máte problém, ak by ste tam
lovili a ak by v skutočnosti to naozaj nemá revírne číslo, že to je v podstate nejaká ostatná vodná
plocha alebo niečo takéto, čo nikto neužíva, v tom prípade môže kľudne loviť, ale treba si dať pozor,
či to tak naozaj je. Či to teda nie je súčasťou nejakého vodného toku, lebo v niektorých revíroch
neviem či aj Váhu, Dunaja a Moravy sa hovorí o inundácii, čo sa považujú tieto priesaky, tieto jamy
alebo nejaké takéto jazierka, ktoré spadajú do revíru tohto toku. Na toto si treba dať pozor.

Presne som sa chcel opýtať na túto inundáciu Moravy, pretože môže byť, že vedľa Váhu vznikla niekedy
sopečnou činnosťou a ja neviem čím jama. Zdvihne sa voda, jama sa zaleje, voda sa odtiaľ nedostane a
do tej jamy sa nalejú s vodou aj ryby. Bude to veľmi dobre zarybnená jama, vznikne také jazierko, ale
teraz ide o to, či to patrí inundácii alebo nie.

A toto si treba preveriť, aby následne nenastal nejaký problém. Lebo ak je to inundácia, tak to spadá
do rybárskeho revíru toho toku, popri ktorom sa nachádza. Takisto sú ľavostranné, pravostranné, treba
si dať na to pozor, či to tam spadá alebo nie. Ak nie, tak tým pádom je to v úvodzovkách nikoho,
resp. majiteľa pozemku, ale nie je to rybárskym revírom. Ale treba si dať pozor, či to nespadá k tomu
vodnému toku, ako tá inundácia.  

Ak to nie je niekomu jasné a ani to nemusí nájsť niekde v poriadku, alebo ak to aj nájde a je to dosť
komplikovane napísané, najlepším riešením je zavolať na príslušnú organizáciu, ktorá má tento revír
na starosti a normálne sa opýtať, prosím vás pekne, je tu také jazero vedľa Váhu, ja tu chcem chytať.
Je to revír, nie je to revír? A oni vám to vysvetlia.  

Na Slovensku je veľmi veľa revírov a nepoznám ich všetky, ani ja sám osobne neviem, kde všade sa
nachádzajú. Aj Peťo povedal, zavolám na tú organizáciu, patrí to k tomu alebo nie. Ak nie, nie je to
v podstate rybársky revír.  

 

Prajeme vám príjemné sledovanie

Nezabudnite zdieľať túto reláciu svojim priateľom. Oceníme vaše zdieľania a komentáre k tejto epizóde na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku. Ak máte otázku na Rybársku Stráž, píšte na relacia@sports.sk.

 

Navrch stránky