RTV EXTRA: Na slovíčko s Rybárskou strážou 5/2021

09.04.2021 13:42 Zobrazení: 1952×

V reláciách RTV Extra sa už viac - menej pravidelne stretávame s veliteľom Rybárskej stráže, Jánom Uhrínom. Jadro relácie tvoria vaše otázky ohľadom rybárskej legislatívy a vyhlášky. Rovnako v tomto vysielaní nájdete odpovede na časť vašich otázok. Sledujte nás.

Dozviete sa:

 • v akých prípadoch je povolené, resp. zakázané loviť ryby z ostrova,
 • opäť sa vrátime k problematike sankcionovania rybárov za neprítomnosť pri udici v situáciách, ak ste na člne a vyvážate apod., 
 • kto okrem majiteľa prútu môže manipulovať s udicou a za dodržania akých predpisov neporušujete zákon a nehrozia vám sankcie,
 • znovu sa povenujeme téme zápisu nástrahových rybiek,
 • je povolený lov na boilies už teraz na jar alebo až od 1.6.2021?,
 • čo robiť v prípade, ak pri vode nájdete provizórny príbytok postavený inými rybármi, rovnako ako sa vysporiadať s rybármi, ktorí nechajú po sebe na lovnom mieste neporiadok,
 • je možné, resp. povolené chytať na dve rybky naraz?,
 • lov sumca na pečeň - je to povolené alebo zakázané?,
 • ako zaobchádzať s rybou počas fotenia v čase ochrany,
 • a ďalšie vaše otázky
   

 

Aj tejto téme sa venujeme v aktuálnej epizóde relácie Rybárska Televízia EXTRA:

Ako zaobchádzať s kaprom, keď ho ulovíte v čase ochrany

Ak ulovíte rybu v čase ochrany, nemusí to byť len kapor, ale týka sa to akéhokoľvek druhu ryby v čase ochrany, máte povinnosť s touto rybou zaobchádzať šetrne a v čo najkratšom čase ju pustiť späť do vody. 

Je smutné vidieť, ako niektorí rybári ešte stále dokážu škaredo zaobchádzať s krásnymi rybami z našich revírov. Častokrát svojim neodborným a ľahostajným zaobchádzaním s rybou len v záujme urobenia peknej fotografie vedia rybu poškodiť až do takej miery, že v dôsledku poranení krásna ryba uhynie. Za peknú fotografiu tak zaplatí životom samotná ryba...

Obraciame sa preto na všetkých rybárov, zaobchádzajme s rybami VŽDY šetrne a s úctou. Manipulujme s rybou tak, aby sa s ňou nič nestalo, aby ryba neutrpela žiadnu ujmu. 

Ak si chcete spraviť peknú fotografiu, vypnite ju, položte rybu jemne na mokrú podložku, v prípade, keď je to potrebné, nezabudnite rybu oblievať vodou. Rybu dvíhajte opatrne, tak aby ste jej nepoškodili vnútornosti, jednou rukou ju držte pod prsnými plutvami a druhou pri análnej plutve. Fotografiu zhotovte najrýchlejšie, ako môžete a rybu šetrne pustite späť do vody.

Nezabúdajte si dávať pozor aj pri samotnom dvíhaní ryby. Môže sa totiž stať, že sa vám ryba vyšmykne a v tom lepšom prípade padne na podložku. Vždy však utrpí šok, môže sa poraniť a následne uhynúť.

Záverom by sme to zhrnuli : ako rybári majme spoločne úctu k tomu, čo nám spôsobuje v živote radosť. Buďme k uloveným rybám šetrní, nie každú ulovenú rybu si odnesme domov a nenechávame pri vode odpadky. Veríme, že takéto správanie sa stane normou správania sa každého rybára pri vode. Do jedného.

Ďakujeme nielen my, ale rovnako sa vám poďakujú aj ďalšie generácie rybárov.

 

Prajeme vám príjemné sledovanie

Nezabudnite zdieľať túto reláciu svojim priateľom. Oceníme vaše zdieľania a komentáre k tejto epizóde na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku. Ak máte otázku na Rybársku Stráž, píšte na relacia@sports.sk.

 

 

Vítam vás v RTV. Pred týždňom sme chodili v krátkych rukávoch, bolo
25. Dnes máme okolo nejakých 21 stupňov chladnejšie. Som rád, že
posielajte svoje otázky, ktoré adresujete Rybárskej Stráži. No ale
mám pocit, že niekto si zamenil čítanie zákona s tým, že nám pošle
otázky, ktoré sú jednoznačne zodpovedané v zákone. Stačí si to len
prečítať, uvediem príklad, či si niekto môže privlastniť kapra nad
5kg, je to jasne uvedené v zákone, ale odpoviem na to, áno, môžete si
ho privlastniť, ale tým pádom končíte denný lov.   

Teraz budem pokračovať jemnou kritikou od pána, ktorý to myslel
zrejme dobre. Dovolím si ho citovať: "Veľmi pochybujem, že niekde vo
svete má nejaká organizácia tak hlúpo spravené zákony ako SRZ."
Slovenský rybársky zväz netvorí zákony, zákony tvorí niekto druhý.
Pokračujem v citácii: "Nezrozumiteľné, nepochopitelné, amatérsky
vytvorené, kde každá odpoveď na konkrétnu otázku končí slovíčkom:
...ALE..." Môžeme súhlasiť v niektorých veciach, áno, a to v tom, že
niektoré paragrafy sú ťažko zrozumiteľné.   

"Takéto zákony naozaj mohla tvoriť len skupina....  Bohužiaľ, Vaša
televízia len prispieva k takémuto obrazu rybára, kde okrem
moderátora NIKTO neovláda spisovnú slovenčinu. Robíte dobrú robotu,
to klobúk dole, ale naozaj sme všetci negramotní analfabeti? Nemohli
by ste skúsiť vyberať hostí aspoň s tak základnou vecou ako znalosťou
spisovnej slovenčiny?" A takto to pokračuje ďalej. Je tu napísané:
"... Jedine, že by to bol Ander. Aj ten ovláda spisovný jazyk..."
Takže takto: Ja verím, že všetci ovládame spisovný jazyk, alebo aspoň
základy, aby sme sa vedeli vyjadrovať. Na druhej strane nie sme
vyštudovaní slovenčinári a čo je najpodstatnejšie, my robíme reláciu
pre rybárov na internete, nie sme verejnoprávne médium, kde by sme si
mali dávať pozor na to, či niekto povie slangový výraz alebo hovorí
nárečím, kde sa narodil. Nemôžete chcieť od východniara, aby nebolo
počuť, že je z východu, nemôžete chcieť, ak je Záhorák, aby nebolo
počuť, že je zo Záhoria. Myslím si, že každý má hovoriť, tak ako sa
naučil, samozrejme, je to také diskutabilné. Beriem túto pripomienku
všetkými desiatimi a svojím spôsobom máte pravdu. No a teraz budeme
pokračovať otázkami, ktoré ste nám poslali pre Jana. Veľa z nich sa
opakuje, tie, čo sme už zodpovedali, čítať už ani nebudem.

Prvá otázka: Keď lovím z člna vábnička vertikál, som povinný prísť k
brehu na vyzvanie rybárskej stráže? Ďakujem.

Určite áno, ak vás vyzve člen RS, aby ste sa podrobili kontrole, ste
povinný prísť k brehu, preukázať sa dokladmi potrebnými na rybolov, a
tým pádom môžete ďalej pokračovať v lovení. 

Ďalšia otázka, ktorá je zodpovedaná v zákone, teda jedna časť tejto
otázky.  Môže sa chytať sonarom, keď chytám na vertikálnu prívlač a
celkovo lov so sonarom pri love? A vlastne či môžem chytať z kajaku,
keď má kaprová rieka šírku asi 20m, ale má viac ako 10ha. 

Takto: Používanie sonaru počas lovu nie je zakázané, takže je
povolené. Čo sa týka používania člna, loďky alebo kajaku na vodách,
ktoré sú trvalo tečúcimi útvarmi, v podstate tam nemusíme dodržať ani
pravidlo 10ha. Pravidlo 10 hektárov sa praktizuje pri - dajme tomu,
odstavné ramená, štrkoviská alebo iné vodné plochy. Takže ak sa jedná
o vodný tok, tak samozrejme lov z člna, kajaka alebo iného plavidla
je povolený. Samozrejme, aj za použitia sonaru. 

Ja osobne nepoznám rieku, ktorá by mala menej ako desať ha, ale to je
vedľajšie. Ďalšia otázka, zaujímavá celkom, mňa by zaujímalo, či sa
dajú loviť ryby z ostrova a bivakovat tam. Napríklad na Dunaji. 

Všeobecne lov z ostrovov zakázaný nie je. Ale dajme tomu tento Dunaj
alebo Kráľová n/Váhom sú tam vtáčie ostrovy, chránené vtáčie územia,
kde je osobitný zákaz vstúpenia na tieto ostrovy a samozrejme, z nich
aj vykonávať lov. Čo sa týka Dunaja, tak je tam množstvo ostrovov,
ktoré sú už na maďarskej strane Dunaja, takže by ste prešli aj štátnu
hranicu,takže ak chcem loviť na nejakom ostrove, tak si musím najprv
overiť, či už nie je za hranicou SR alebo či tento ostrov nie je
chráneným vtáčím územím.  

Ďalšia otázka, to, čo tu už bolo 100krát: S kamarátom vyvážame
nástrahy tak, že ja veziem montáž v člne a kamarát ostáva na brehu s
prútom. 1. Kto z nás sa považuje za loviaceho? 2. Je aj ten druhý (t.
j. neloviaci) povinný mať povolenie na rybolov? 3. Môžem byť
sankcionovaný za to, že z člna nemôžem s prútom včas manipulovať,
hoci s prútom môže manipulovať kamarát na brehu?

Tak toto sme už rozoberali, ja si myslím, asi už v každej relácii. A
už rôzne kombinácie otázok na tú istú tému, poviem to znova: akonáhle
sú to moje prúty, ja som mimo tých rybárskych prútov niekde na vode
alebo na brehu, nedokážem s tým prútom včas manipulovať, už sa
dopúšťam previnenia. Týmto by som to uzavrel. Ani špekulácie, či
kamarát alebo sused alebo neviem kto. Je to môj prút, ja som na vode,
neviem s tým prútom včas manipulovať. Takže dopúšťam sa minimálne
disciplinárneho previnenia. 

Ja to doplním, lebo mne na týchto otázkach dosť záleží, je to také
diskutabilné, lebo... Môže kamarát manipulovať - každý, kto drží
udicu, na konci ktorej je háčik a olovo a nástraha, je loviaci. T.zn.
kamarát, keď je na brehu, má povolenie na rybolov a nemá vlastné
prúty nahodené, ak má dva nahodené a tretí drží, už porušuje
predpisy.

Samozrejme, ak tento teda kamarát je na brehu a došiel ma pozrieť, je
členom rybárskeho zväzu a manipuluje s mojimi prútmi, alebo dajme
tomu, že ja som na tej vode, kamarát musí mať zapísanú vychádzku, že
loví aj on. A nesmie mať nahodené. V tomto prípade by to všetko bolo
v poriadku.

Ďalšia vec, loviaci drží prút a niekto - aj nerybár - vesluje s
nástrahou na lovné miesto a tam ju pustí. Dá sa to?

Určite sa to dá. Ten rybársky prút drží majiteľ prútu, ktorý je rybár
a má riadne zapísanú vychádzku. Osoba, ktorá mu nejak asistuje či
pomáha, či už ide zakŕmiť alebo mu tam položí montáž, sa nedá
považovať za loviaceho.

Mohli by ste presne a stručne napísať, ako a kedy zapisovať
nástrahové rybky? 

Zase paragraf 14 vyhlášky to jasne hovorí, kedy sa zapisujú
nástrahové rybky. Sú tam ryby, ktoré sa musia zapísať hneď a ostatné
po skončení lovu. Ja viem, že dochádza k nezrovnalostiam, Jano,
prosím ťa, vysvetli to, kedy zapisovať nástrahové ryby.

Sú ryby, ktoré podľa paragrafu 14 musíme zapísať okamžite, sú ryby,
ktoré až po skončení lovu alebo resp. po polnoci. Ale už sme riešili
aj otázky, tú rybku už mám ulovenú pred mesiacom, pred týždňom, mal
som ju v jazierku, proste, ak sa chcete vyhnúť problémom, ja neviem,
či je to tak zaťažko niekomu zapísať si tú rybku a vyhnem sa tým
potom nejakým nezrovnalostiam s rybárskou strážou, že odkiaľ je tá
rybka, kedy som si ju zapísal alebo čo s tými rybkami je. Buď si
zapíšem tie rybky hneď, teda aj tie, ktoré si nemusím zapísať ihneď,
to je potom bezproblémový lov

následne pri kontrole rybárskou
strážou. Takže keď sa chcem tomu vyhnúť, zapíšem si rybky a nebudem
nič ďalej riešiť.
  
Ďalšia otázka, veľmi jednoduchá a myslím, že aj odpoveď bude veľmi
jednoduchá. Chce sa opýtať, či môže chytať teraz na jar na boilies
alebo či až od 1.6.2021? 

Dobre, pán to myslí asi tým, že boilies je nástraha na lov kaprov,
ale nie je to len nástraha na lov kaprov, boilies je nástraha na lov
kaprovitých druhov rýb, takže môže na ňu loviť čokoľvek. Na boilies
môžete loviť 365 dní v roku, pokiaľ je roztopená voda. Asi tak. 

Karas, amur, atď. Všetko, čo je povolené. Táto otázka ani nie je na
nás: Dobrý deň. Ja mám jednu otázku z reality a deje sa to všade po
Slovensku. Chodil som chytať na rieku Váh na jedno malé pekné miesto
v prírode a jedného dňa som prišiel a všetky stromy boli vyrezané, 30
metrový úsek bol úplne vysekaný a v strede si niekto z dreva,
igelitov a rôzneho materiálu postavil prístrešok na ´"pohodlný lov
rýb". K tomu sa tam ešte povaľujú fľašky z alkoholu, obaly z krmiva,
červíkov.. Ako postupovať v takomto prípade, resp. kto by to mal
riešiť, je možné im to aspoň legálne zničiť, aj keď tie stromy a tú
krásnu prírodu čo tam bola už nikto nezachráni?  

V podstate, to, že odtiaľ zmizli stromy a nevieme pôvod, či povodie
vykonávalo výrub, či rybári alebo akýmkoľvek spôsobom, to je jedna
vec. Druhá vec, ten neporiadok pri vode, ten, čo loví, je zodpovedný
za poriadok, ale čo tam bolo spomenuté ten prístrešok z igelitov a
neviem ešte, z akého materiálu, je zakázané budovať nejaké takéto
dočasné prístrešky, mobilné a prenostné zariadenia za účelom
vyhradzovania si lovného miesta. Keď človek alebo rybár má poznatok o
takejto situácii, najlepšie je oznámiť to na svoju organizáciu, aby
tam rybárska stráž prišla, skontrolovala to a tých rybárov a zjednala
s nimi nápravu. Hlavne, čo sa týka toho odpadu, fliaš a sáčkov od
krmiva a podobných vecí.   

Táto otázka je veľmi zaujímavá, sám na ňu neviem odpovedať. ​Je možné
chytať na dve rybky naraz? Ak nám zákon povoľuje chytať na dva
nádvazce s maximalne dvoma trojháčikmi, takže teoreticky by sa mohlo
chytať na rybku s s dvojhákom a na jednom nadvazci takéto rybky?

Čo sa týka nástrah, pri love prívlačou sa smie loviť len na jeden
prút s jednou nástrahou. Čo sa týka používania nástrahy ako rybky, či
už živej alebo mŕtvej, jej časti, chvostík atď., ako je to
špecifikované, takže môžem loviť s nejakou montážou, na ktorej mám
dva chvostíky, pokiaľ mi to zákon nezakazuje. 

Takže môže sa. 

Neviem si ale predstaviť, ako by sa to ... Dal by som tam dve živé
rybky, ako by sa to tam pomotalo.

Vieš čo, dá sa to. Lebo keď napneš napr. lenivú rybu, už som to videl
a pod ňu dáš takého maličkého karasa, tak sme to volali pleskáč s
prídavným motorom. 

Dá sa to aj tak, ale každopádne zaujímavá montáž by to asi bola.

Takto. Ďalšia otázka, ktorú by som ja položil, či sa môžu na jeden
trojháčik napnúť tri ostrieže. 

Tri ostrieže, jasné... Počet tých nástrah ako takých nástražných
rybiek nie je špecifikovaný, to je taká otázka, ako môžem si dať dva
boiliesy, tri boiliesy, štyri boiliesy pod seba. Hovorí sa o jednej
nástrahe na prívlač.  

Ja len preto, lebo je to veľmi účinné, hlavne v období, keď ryby majú
opozerané naše nástrahy. Funguje to. Mám s tým skúsenosti, už som to
videl. Nepoužíval som to, ale už som videl. Aby sme sa vyhli nejakým
narážkam. Ohľadom sumcov: S kamarátom polemizujeme ohľadom lovu
sumcov na pečeň. Je to povolené alebo zakázané? Vzhľadom na to, že sa
spomína len veľkosť nástrahovej ryby. Druhá otázka: Keď chcem chytať
sumce z člna na vábničku, môžem chytať na jednu udicu alebo na dve?

Čo sa týka pečene ako nástrahy, zákazaná nie je. Bežne sa na ňu
chytali mreny, jalce, rôzne druhy rýb na vodných tokoch takisto. Dá
sa použiť aj pri tom sumcovi, nemusí tam byť tých 10cm, aj keď budem
loviť toho sumca, asi si tie slížiky narežiem na 10cm, ale to je
nepodstatné. Čo sa týka lovu vábničky, už niečo takéto sme
rozoberali. Ale pán kládol otázku, používam vertikálnu prívlač a
lovím na vábničku, v tomto prípade loví na prívlač, či už teda ťahám
nástrahu horizontálne alebo vertikálne, je to prívlač v tomto prípade
na jeden prút. Akonáhle by som bol na rybárskom člne, kde mám rybku,
pijavicu alebo dážďovku na plávanú alebo len s tým cigarovým olovom
spusteným v určitej hĺbke, lovím na vábničku, môžem loviť na dva
prúty.  

Tiež som toho názoru. Keď je tam plavák, tak 100%, ale to olovo
zavesené, to mi tiež príde ako popoťahovanie, vertikálna prívlač.

Ale máš tam pijavice, máš tam červíky, máš to tam spustené v určitej
hĺbke. Akonáhle sú tie umelé nástrahy, tie chobotnice, ktoré
nadvihujem pri tom vábení, už to je vertikálna prívlač. 

Ďalšia otázka, veľmi podstatná, a preto som ju nechal nakoniec. Ako
zaobchádzať s kaprom, keď ho ulovím v čase ochrany. Môžem sa s ním
odfotografovať?

Keď ulovím rybu v čase ochrany, nemusí to byť kapor, ale týka sa to
akéhokoľvek druhu ryby v čase ochrany, mám s ním zaobchádzať šetrne a
v čo najkratšom čase tú rybu pustiť späť do vody. A zaobchádzať s ňou
tak, aby sa s rybou nič nestalo, aby tá ryba neutrpela žiadnu ujmu.
To už že vyberiem tú rybu na podložku, dvíham ju, oblievam ju tam
atď. sa nedá považovať za to, že by som ten čas vrátenia ryby do vody
skracoval. V podstate dobre, jedna fotka na podložke, neviem čo. Ešte
to beriem takto. Stretávame sa aj s takými prípadmi, niekto chytí,
resp. uloví najčastejšie kapra v čase ochrany, dá si ho do saku alebo
iného prechovávacieho zariadenia, kde tú rybu drží deň, dva, následne
sa s ňou na druhý deň fotí, alebo aspoň tvrdí, že sa s ňou chcel
odfotiť, ak ho chytí člen RS alebo polícia. Samozrejme, toto sa už
nedá považovať za včasné vrátenie ryby po jej ulovení. Je to už
jednoznačne trestný čin pytliactva. Akonáhle mám tú rybu v tom saku,
som si ju privlastnil a v podstate dopúšťam sa toho, že tú rybu som
nepustil a mám ju privlastnenú v čase ochrany. Sú z toho problémy.
Takže rybu ulovím, okamžite sa s ňou rýchlo odfotím alebo rýchlo
odfotím rybu na podložke, lebo sú revíry, na ktorých je vrchná miera,
kde podložku musím mať, na ktorú tú rybu musím položiť, keď ju idem
vypínať, ale okamžite tú rybu vrátiť späť do vody. Aby čo najviac
netrpela. Samozrejme, ryby v jarnom období sú plné ikier, mlieča.
Niektorí rybári s tými rybami zle manipulujú, nedržia ich tak, ako
majú, stláčajú im vnútornosti. Môžu im spôsobiť nejaké zranenia,
správny postup je: ulovím tú rybu, vypnem ju z háčika, pustím ju do
vody v čo najkratšom čase. 

Doplním asi toľko, že napr. kapor plný ikier, ktorý má - ja neviem -
takého menšieho 15kg. Takto ho dvihneme, celá váha ikier a brucha
tlačí na túto úzku plochu. Tie ikry sa poškodia. Preto je to tak
napísané, že okamžite pustiť po ulovení, aby sa nimi nemanipulovalo,
aby sa nedvíhali, pretože ikry sa poškodia a tá ryba uhynie.

Samozrejme, nedajbože pri tom fotení - stáva sa to nielen v čase
ochrany, ale aj počas roka, kedy je lov a privlastnenie povolené, tá
ryba tomu loviacemu aj spadne na tú podložku,... To je to najhoršie,
čo pre tú rybu môže byť. Ryba sa trápi, má šok, chytím ju ulovím, v
čase ochrany pustím ihneď naspäť do vody.   

Praktické je, keď je dobré počasie, dať rybu na podložku, dať na ňu
ruku a ľahnúť si vedľa nej. Ale nebudem zachádzať do detailu, ako sa
to dá. Rybárska Stráž rešpektuje to fotenie. Ale keď príde na lámanie
chleba, môže za to vyvodiť sankcie.

Jasné, je to také na hrane, či už toto bolo včasné púšťanie, alebo
nie včasné. Ale určite je dôležité rybu po nejakom čase oblievať
dôležité, nehovorím už o tom rybu sakovať na fotenie v čase ochrany.
To už určite nie.  

Táto posledná téma určite u vás vyvolá búrlivé diskusie. Ja sa teším
na tie komentáre, ktoré nám budete dávať. Bohužiaľ, je to tak v
zákone. My nie sme tvorcami zákona, len prezentujeme zákon a veci,
ktoré sú v ňom uvedené. Napriek tomu, že možno sme niektorých
nepotešili, ak sa vám naše vysielanie páčilo, dajte nám lajk.        

 

Páčila sa vám táto epizóda relácie Rybárska Televízia?

Nezabudnite dať lajk a zdieľanie. Budeme radi, ak sa so svojimi pripomienkami na reláciu podelíte  na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku, kde nám zanecháte komentár. Svoje návrhy, pripomienky a postrehy môžete písať kolektívu RTV tiež na e-mail: relacia@sports.sk.

 

Chcete sa dozvedieť viac o love rýb? Navštívte rubriku Poradca rybára, kde nájdete praktické tipy, správy z rybolovu a iné články rybárov, ktoré vás môžu inšpirovať a poradiť. Kliknite sem

 

Navrch stránky