RTV EXTRA: Na slovíčko s Rybárskou strážou 4/2021

29.03.2021 13:24 Zobrazení: 305×

V reláciách RTV Extra sa už viac - menej pravidelne stretávame s veliteľom Rybárskej stráže, Jánom Uhrínom. Jadro relácie tvoria vaše otázky ohľadom rybárskej legislatívy a vyhlášky. Rovnako v tomto vysielaní nájdete odpovede na časť vašich otázok. Sledujte nás.

 

Dozviete sa:

  • či je legálne použiť ako nástrahové rybky invázne nepôvodné druhy rýb,
  • ako je to so zápisom nástražných rybiek v prípade, že si ich kúpite v rybárskej predajni alebo ich dostanete od kamárata, 
  • venujeme sa otázke kúpy povolení na pstruhové vody v domovskej organizácii a v iných rybárskych organizáciách,
  • ozrejmíme legálny spôsob lovu v pstruhových a lipňových vodách,
  • vysvetlíme, či zákon pozná pojem profesionálny kaprár a čo pod ním rozumie,
  • rovnako sa vrátime k otázkam povolenej kombinácie privlastnených rýb,
  • a veľa ďalšieho.

 

Aj tejto téme sa venujeme v aktuálnej epizóde relácie Rybárska Televízia EXTRA:

Buďme k úlovkom ohľaduplní 

Ešte pred tým, než stlačíte play, radi by sme vás vyzvali, aby sme nezabúdali byť ohľaduplní k uloveným rybám. Veríme, že väčšina z nás, rybárov, chodí k vode najmä pre relax od každodenného zhonu, ďalej pre potešenie zo zdolávania rybích protivníkov a samozrejme, aj po úlovky. No nezabúdajme, ak si rybu privlastníme, tak by sme mali byť k nej ohľaduplní. Je to predsa živý tvor. Netrápme ju zbytočne. 

Zákon nám síce neukladá dĺžku doby, počas ktorej môžeme mať rybu uschovanú v saku, sieti alebo inom prechovávacom zariadení, no vždy by sme sa mali správať k úlovku šetrne. Všetci vieme, ako vyzerá ryba, ktorá je týždeň v sieťke. Často je polomŕtva, nemá plutvy ani chvost. Netrápme naše úlovky zbytočne - buďme k nim ohľaduplní. Vždy máme možnosť zvoliť pre prechovávanie úlovených rýb na rybárskej vychádzke priestranné zariadenie z jemnej tkaniny šetrnej voči úlovku. Aj keď plánujeme rybu usmrtiť, nezaslúži si hrubé zaobchádzanie.

Pri vode sa totiž stáva, že rybárska stráž upozorní rybárov na nevhodný stav uchovávanej ryby. Rybári síce zákon neporušujú, ale nie je to vždy príjemný pohľad na zbedačenú rybu, ktorou sme sa len pred pár hodinami pýšili. Buďme ohľaduplní...

 

 

Prajeme vám príjemné sledovanie

 

 

Vítam vás pri sledovaní RTV Extra, dnes budeme pokračovať s tým, že budeme
odpovedať na otázky, ktoré ste nám poslali a poviem vám, bolo ich neúrekom.
Ja tu mám zopár takýchto papierov, takže pôjdeme rad radom. 

Dobrý deň, chcem sa spýtať, je možné použiť ako nástrahové ryby aj škodlivé
ryby, napr. sumček americký?

Neviem, aké myslel škodlivé, ale asi myslel invázne nepôvodné druhy rýb.
Keby sa pán dočítal ďalej, tak sa zakazuje používať ako nástraha, buď živá,
mŕtva alebo akákoľvek časť tejto ryby, či už je to ten sumček americký,
slnečnica alebo ostatný ten druh rýb, ktoré sú tam uvedené. 

Takže nemôže. Druhá otázka: Rád by som položil otázku pre RS, ako
postupovať, keď si prinesiem nástražné ryby na lovné miesto, čo mi zákon
umožňuje, no nemám ich zapísané, keďže sú napr. zo súkromného jazierka,
chovného atď. Prečo má s týmto argumentom niekedy člen RS problém? Zapísať
by som mal predsa len nástrahovú rybu, ktorú ulovím na danom mieste alebo v
rybárskom revíri. To, že mi niekto poskytne nástrahové ryby predsa nie je
protizákonné, tak prečo ich mám zapisovať?

Na túto tému sme sa už bavili v minulosti. V podstate, keď sú rybky z toho
daného revíru alebo z akéhokoľvek rybárskeho revíru, musia byť riadne
zapísané. To, že nám zákon umožňuje priniesť rybku aj z iného revíru, to je
tiež pravda, ale v podstate ja neviem, či je to taký problém mať zapísané
nejaké nástražné rybky alebo sa vadiť s členom RS. Myslím, že je to také
doťahovanie sa, jednak zo strany rybárov, jednak zo strany rybárskej
stráže, ktorá si v podstate plní svoje povinnosti, že kontroluje teda
rybárov aj nástražné rybky. Nevidím problém v tom, aby rybár mal zapísané
nástražné rybky, keď ich už má mať raz zapísané bez ohľadu na to, skade ich
má. Preukáže tak jednoznačne ich pôvod.

Na túto tému by sme sa mohli baviť aj dlhšie preto, lebo ja tam mám
všelijaké také pochybnosti. Napr. je povolené svojvoľné zarybňovanie
revírov?   

To určite nie. Zarybňovanie revírov musí byť v riadnom zarybňovacom pláne. 

To zn., že ryby, ktoré donesiem z nejakého cudzieho chovu by som teoreticky
nemal púšťať do revíru.

Samozrejme, tú nástražnú rybku by som v tom prípade, keď ju použijem a
vytiahnem ju z vody, nemal do tej vody naspäť vypustiť. To je druhá vec.

Ďalšia vec, čo poznám z praxe a z toho, čo mi RS povedala, práve týmto
operoval človek, ktorý nemal po polnoci zapísané nástražné ryby, mal
ukončený lov, bol prepísaný, ale nemal zapísané tie nástražné ryby a
tvrdil, že ich priniesol z obchodu. Takže keď ich prinesiete z obchodu,
bolo by dobré odložiť si blok, ak ich prinesiete zo súkromného jazera alebo
od nejakého kamaráta, tak nech vám teda vystaví nejaké potvrdenie, že vám
to dal. Inak je to také, že... Ako to rybárska stráž zoberie... 

Jasné, je to vždycky na tej hrane toho zákona, zapísaná - nezapísaná, pôvod
tej ryby. Či ja viem preukázať, odkiaľ tá rybka bola.  

Ďalšia otázka: Ako je to s novou vyhláškou, že na sumce môžem použiť
jednohák, dvojhák a trojhák alebo kombináciu, ale na zubáča, šťuky iba
jeden jednohák. Je to pravdivé alebo nie? Musím podotknúť, že toto by v
normálnych revíroch nebolo pravdivé, pretože tam môžete použiť aj trojhák,
ale pán tu píše, že toto je z odkazu na komjatické súkromné jazero, takže
na súkromáku si oni môžu určiť, ako chcú.

Takto, čo sa týka revírov v osobitnom režime, ako teda Komjatice, tam si v
podstate užívateľ tohto revíru určuje svoje pravidlá, do ktorých proste
nezasahuje náš zákon o rybárstve do určitej miery a samozrejme, vykonávacia
vyhláška. Ale čo sa týka lovných revírov v rámci SRZ, rybár môže použiť dva
kusy háčikov s maximálnym počtom hrotov tri, čo znamená, že kombináciu
jednohák - dvojhák, jednohák - trojhák, dva trojháky, dva dvojháky. Môžu to
byť max. dva háčiky, počet hrotov tri, iná kombinácia povolená nie je. 

Počet hrotov 6, keď použije dva trojháčiky. 

Ale na jednom háčiku max. 3 hroty.

Aby sme to dali na správnu mieru. Dobre, takže Komjatice si určujú svoje
pravidlá. Ďalšia otázka: na pstruhových vodách sa môže loviť tri dni v
týždni, chcem sa opýtať, že či si môžem ešte v tom týždni zakúpiť ešte
hosťovacie povolenie na pstruhové vody, kvázi ako štvrtú vychádzku v
týždni, keďže známka hosťovacieho povolenia je vlastne povolenie na
rybolov. A k tomu mi napadá ešte jedna otázka, keď mám už minuté tri
vychádzky týždenne na pstruhovej vode v mojej organizácii, môžem si kúpiť
hosťovacie povolenie v inej organizácii na pstruhové vody? Tiež kvázi ako
štvrtú vychádzku v týždni.

Keby som ja v podstate v priebehu tohto týždňa navštívil 5 pstruhových
organizácií a v každej si kúpil povolenie na rybolov, ktoré riadne
zaplatím, tak na každé toto povolenie loviť môžem. Na to svoje domovské
povolenie, ktoré mám alebo iné, tam platí ten určitý počet vychádzok v
týždni. Akonáhle si kúpiť ďalšiu povolenku, tak ma to oprávňuje loviť
ďalej, ale iba v rozsahu toho povolenia, ktoré mám kúpené. 

Môže RS spísať zápis o previnení, ak v organizácii nebude mať pri sebe
rybár miestny rybársky poriadok, keď podľa zákona o rybárstve, paragraf 2
odstavec 7 tvorí súčasť povolenia, tak ako tvorí súčasť povolenia aj záznam
o dochádzke k vode a úlovkoch. Taktiež podľa smernice článku 19 odstavec 1
je miestny poriadok neoddeliteľnou súčasťou povolenia. Môžem dostať nejaký
zápis, ak nemám tento poriadok?

Miestny rybársky poriadok alebo všeobecný zväzový poriadok je súčasťou
povolenia, a to z toho dôvodu, ja keď si kúpim povolenku, tak musím vedieť,
na akých vodách môžem loviť, takže sa prikladá k nemu. Ale nie sú to
doklady povinné na rybolov, ako je povolenie a štátny rybársky lístok. Toto
sú doklady, ktoré ma oprávňujú loviť, bez týchto dokladov v podstate loviť
neviem. A to, že nebudem mať pri sebe miestny alebo zväzový rybársky
poriadok, to už je moja vec, ale mám ho kvôli tomu, aby som vedel, na
ktorých revíroch môžem loviť a aké sú na tých revíroch obmedzenia. Ale nie
je to v podstate doklad, ktorý by mi slúžil k lovu rýb ako povolenka alebo
štátny rybársky lístok, ktorý mať musím. 

Jednoducho, odpoveď: môžem dostať za to záznam?

Nie.

Tretia otázka od tohto pána znie: môže sa v lipňových vodách loviť na
nefarbené krúpy spôsobom lovu na plávanú?

Tak v lipňových vodách sa môže loviť len spôsobom lovu muškárenie a
plávaná. Čo sa týka nástrah, tak v podstate len umelé nástrahy a   pri tej
plávanej len nástrahy rastlinného pôvodu, takisto krmivo len rastlinného
pôvodu. Ale dajme tomu, tie krúpy alebo akékoľvek cestoviny guľatého tvaru
sú rastlinného pôvodu, ale tento paragraf má na konci takú klauzulku.
Nesmiem použiť akúkoľvek napodobeninu ikier, akonáhle tieto maličké krúpy
pripomína ikry, už sa dopúšťam toho, že lovím na nástrahu pripomínajúcu
ikry, čiže je to taká obojsečná zbraň, je to rastlinný pôvod, ale povedzme
si, s akým cieľom chcem tú krúpu použiť, lebo pripomína ikry. Takže tým  
pádom idem proti zákonu.  

Teraz je tu skupina otázok, ktorá hovorí o tom istom a každý sa tu odvoláva
na to, čo sme povedali a ide o to, čo je to mať udice v dohľade a mať s
nimi možnosť čas manipulovať. Priznám sa, ani sa mi nechce čítať všetky tie
otázky, lebo je to v podstate to isté.

Túto otázku sme už fakt viackrát rozobral v relácii. Pýtate sa nás, prečo
to tak je. Ja ani Peťo sme ten zákon nevymysleli, nenapísali, neschválili.
Hovoríme vám, ako to je. V podstate kým ten rybár nemá ten prút na dohľad a
nemôže mať čas s ním manipulovať, tak sa už dopúšťa previnenia. To už že sa
to niekde toleruje, niekde nie, mať taký názor alebo onaký na túto vec, v
podstate zákon je raz napísaný tak, ako je. Proste, nemám prút v dohľade,
aj keď teda na 500m si ten prút z člna vidím, ale neviem s ním včas
manipulovať. Stále tam dochádza k určitému previneniu rybára a my s tým
takisto nič nesprávime, ako aj rybári. 

Ja by som to asi zjednodušil. Záleží, na akú rybársku stráž natrafíte. On
má oprávnenie vypísať na toto disciplinárne previnenie. Vybavené. Ďalšia
otázka tohto typu je, či všetci profesionálni kaprári porušujú nejaký ten
poriadok... No najprv by sme si mohli povedať, kto je vlastne profesionálny
kaprár. 

V zákone pojem profesionálny kaprár neexistuje. V zákone rozlišujeme, keď
už toto ideme rozoberať, je športový rybársky pretek a rybársky pretek, keď
sa bavíme okolo športového rybárskeho preteku, tak to sú naozaj
profesionálni rybári, reprezentanti, ktorí chytajú ligu, chodia na
medzinárodné súťaže. V podstate toto sa dá definovať ako ten profesionálny
rybár. To už že tu máme nejaké tie karp tímy, alebo niečo podobné, kde
všetci chodia, vyvážajú, chytajú pekné ryby, fotia, robia reklamu, ale to
sa nedá považovať za profesionálneho rybára alebo kaprára. Je to ich hobby,
že si robia pritom reklamu, to je druhá vec, ale v podstate takisto títo
rybári musia dodržiavať zákon tak ako ostatní.

Ďalšia otázka: podľa paragrafu 14 sa zakazuje loviť jednotlivé druhy rýb v
čase ich individuálnej ochrany, je dané, že prívlačou sa lovia pstruhy a
muškárením lipne? Alebo môžem muškáriť na pstruha v čase ochrany lipňa?

Toto je taká otázka, že neviem, čo pán sa chce opýtať. Čo chce zistiť. Lebo
v pstruhových vodách sa loví muškárením a prívlačou, v lipňových vodách sa
loví muškárením a plávanou. Lipňa môžem uloviť na plavák alebo na mušku,
pstruha môžem uloviť na mušku alebo na prívlač. Takže neviem presne, o čo
mu ide. 
      
Nerozumieme otázke, ak chcete položte nám ju znova a presnejšie definovanú.
My pôjdeme ďalej. Môžem loviť čereňou na inej vodnej ploche nástrahové
rybky od 15.3. do 31.5.? 

Neviem, čo myslí pán pod inou vodnou plochou. Pravdepodobne ostatnú vodnú
plochu má na mysli, ako štrkoviská. Na týchto vodách je lov povolený
celoročne s dodržaním druhového hájenia. Výnimka platí len na kapra, kde sa
loví a privlasňuje sa počas celého roka. Samozrejme, pri riadnom zarybnení,
ale ostatné druhy rýb, ktoré nemajú dobu hájenia alebo v podstate v tom
čase nemajú dobu hájenia môžem loviť či už plavák alebo feeder. Takisto tie
malé rybky si môžem uloviť do čereňa. Takže s týmto problém nie je, ale
treba dodržať druhovú ochranu rýb.  

Je v zákone nejak špecifikované, kedy sa nesmie brodiť?

Brodiť môžete kedykoľvek. Ak ste zabrodený v rieke hodinu po západe slnka,
ste povinný byť osvetlený. 

Aj keď nemám udicu?

Keď nemám udicu, tak nie. Keď lovím, prívlačujem, plávaná, muška, že som
zabrodený a je už po tme, tam je jediná podmienka, že byť hodinu po západe
osvetlený.

Dobrá otázka: Chcel by som sa spýtať, z akého dôvodu nemôžem loviť sám, keď
mám 14 rokov, neporušujem zákon, dodržujem všetky pravidlá a som skúsený
rybár.

To je taká istá otázka, ako keby sa pán opýtal, mám 17 rokov a prečo
nemôžem sám šoférovať auto. Lebo proste zákon to nedovoľuje. Takisto keď
bude mať 15 rokov môže loviť sám, v 14tich nie. 

Ak sa toto dá zmeniť, tak len cestou cez parlament, ktorý prijal tento
zákon. A myslím si, že parlament má v súčasnosti iné starosti. Ďalšia
otázka: Chcel by som sa spýtať na spôsob výdaja detských povoleniek. Som
členom nemenovanej organizácie a v tejto organizácii je zaužívaný termín
výdaja detských povolení až v marci, apríli. Ani v čase pandémie nie sú
ochotní z tohto zvyku upustiť, ako rodičia sme nútení osobitne vybavovať
povolenky pre nás a potom následne pre deti. Je takýto postup správny? Majú
právo deti ukracovať o rybolov od začiatku roka, veď deťom platíme ročnú
povolenku a organizácia svojím konaním vedome a úmyselne skracuje platnosť
vydaného povolenia na 10 mesiacov.  

Neviem, v akej organizácii sa toto stáva konkrétne, aké sú tam zaužívané
vzťahy, či si toto nejakým spôsobom schvaľovala členská základňa alebo  
akým spôsobom to tam funguje. Zákon nehovorí konkrétne, že kedy a komu
vydať aké povolenie ale určité obmedzenia organizácia môže mať. Neviem, čo
tam majú schválené, ťažko sa k tomuto vyjadriť.

Otázka: Mnohí sme si zakúpili zväzové povolenky. Ak bude naďalej pokračovať
zákaz pohybu medzi okresmi, čo je bránenie vykonávania rybárskeho práva,
nebude SRZ žiadať výnimku alebo nejako kompenzovať rybárov?

Máme vyhlásený núdzový stav. Je to niečo podobné ako keby bol vojnový stav.
Nás rybárov to samozrejme tiež obmedzuje, sme z toho nešťastní, ale určite
zo strany SRZ takéto niečo čakať nemôžeme.

Bohužiaľ, iné veci sa robia. Zatvárali sa veľké fabriky, sú zatvorené
reštaurácie a tam sú oveľa väčšie škody.

Mnohí prišli o prácu. To je oveľa horšie ako to, že niekto nemôže ísť teraz
mimo okres na ryby.

Tu sú ďalšie dve otázky ohľadom toho, že ako má postupovať, že teda keď
musí ísť do člna za rybou a nechá udicu na brehu, na to sme už odpovedali.
Na to v podstate nie je žiadny recept, vyhláška a zákon to hovoria jasne,
my s tým nič neurobíme. Proste tak je to, človek sa dopustí disciplinárneho
previnenia, keď pri tej udici nie je. Ďalšia otázka: chcem sa opýtať na
používanie alebo legálnosť tejto rybárskej siete na našich vodách. S touto
otázkou som sa už viackrát obrátil aj na SRZ, ale odpoveď som nikdy
nedostal. V prílohe vám prikladám fotku. Aj v popise produktu je napísané,
že je to pasca na ryby a nie sieť.

Sieťou sa predstavuje niečo iné a toto samozrejme je už pasca. Je to jeden
zo zakázaných spôsobom lovu rýb. Takže určite nepoužívať. 

To je normálna pasca na ryby, to je pytlačina jak vyšitá.... Toto je
zaujímavá otázka: Keď pri chytaní sumcov si privlastním jeden kus sumca
menej ako 5kg, dajme tomu 4kg sumca, môžem pokračovať v love chyť a pusť?
Nikde som sa nedočítal o takejto možnosti, veď všade sa píše len o
privlastnení si úlovku. Môže ma nejako riešiť rybárska stráž?

Takto. Aby sme sa rozumeli. To sme už rozoberali tiež viackrát. V podstate
sú ryby, ktoré si môžem privlastniť 1kus, ktoré si môžem privlastniť 2kusy,
ktoré si môžem privlastniť 4kusy. Alebo ostatné druhy rýb, ktorých celková
hmotnosť nepresiahne 5kg. Ak si ako prvého privlastním sumca a nebude mať
5kg, k tejto rybe si môžem privlastniť buď dvoch sivoňov, resp. troch, aby
to bolo do 4ks, pstruhov dúhových, nosáľa alebo podustvu.  Alebo teda lovím
ďalej, ak som tých 5kg neprekročil, lebo vyhláška ma usmerňuje privlastniť
si ešte ďalšie kusy rýb, ktoré sú tam vymenované.

To je pravda. Takto je to presne pomenované, ale ja ti položím otázku: OK,
môžem mať ale natiahnutú trhačku? Lebo je to ten známy cielený lov ryby.

Je to taká zapeklitá situácia. Pstruh a sivoň sú dravé ryby, no na trhačku
ich zrejme nechytím. 

Veľmi zaujímavou otázkou či skôr sťažnosť. Volal mi člen RS z Prievidze,
Miloš a hovoril mi: Peťo, prosím ťa, rozoberte takú tému, ja viem, že sa s
tým nedá nič urobiť, ale... Ide o toto: On ako rybárska stráž chodí na
kontrolu, Nitrianske Rudno atď. Tam príde chlapík, spraví si bivak, dôjde
tam na 7 dní. Prvý deň chytí kapra, zasakuje ho  a 7 dní ho má v sieťke, tá
ryba je polozdochnutá nemá plutvy, nemá chvost - vieme, ako vyzerá ryba,
ktorá je týždeň v sieťke. On keď príde na kontrolu, upozorní rybára a ten
povie, ja nič neporušujem, čo je pravda.

V zákone v podstate nie je nikde uvedené, ako dlho mám rybu skladovať alebo
môžem skladovať v prechovávacom zariadení, čo je sak alebo sieťka. Je tam
napísané, že rybu treba šetrne skladovať v priestrannej sieťke alebo v
priestrannom zariadení na uchovávanie rýb. To že on tam loví týždeň alebo
päť dní, má tú rybu riadne zapísanú, on ju tam má mať, aby ju bolo možné
skontrolovať. Dodržiava všetko, prídem, má ju zapísanú, toto je pondelok,
toto je ten kapor a kapra skontrolujem. Ale v podstate je zas dávať nejaké
návody, ako vytvoriť priestor na špekulácie a kradnutie rýb, ja som tam
týždeň a na druhý deň si toho kapra odnesiem alebo ho niekomu dám. Aby tam
ten kapor netrpel, chytím v stredu takého istého kapra a už ho mám
zapísaného. Tie ryby, keď som tam, mám ich tam mať, aby boli zmerateľné a
určené druhu ryby. Je to zas také z toho etického hľadiska také, že tá ryba
tam jasne trpí. Rybári ten zákon proste neporušujú. Takže tam má tú rybu
uskladnenú. My s tým nespravíme takisto nič, lebo doba uchovania ryby nie
je zákonom stanovená. 

Teda z tohto miesta by sme mohli vplývať na rybárov, že buďte trošku
ohľaduplní k tým rybám, sú to živé tvory, netrápte ich zbytočne. Neviem, čo
k tomu dodať, možno z ochranárskeho hľadiska by bolo toto priechodné
napadnúť, že je to týranie zvierat tak, ako keď je pes priviazaný o búdu.
Tak ako teraz prišiel zákon, že nesmie byť pes uviazaný o búdu. Keby sa
niekto obrátil na štátnu ochranu prírody, možno s týmto aj spraví niečo.
Ide o to, že potom ako by to dopadlo so všetkými sieťkami atď.

Ešte by som k tomuto dodal. Rybári, buďme ohľaduplní k tomu živočíchovi, k
tej rybe, keď si ju chceme privlastniť, usmrtiť. Sú v podstate tie
prechovávacie saky, ktoré sú z jemnejšej tkaniny, nie je to tá klasická
sieťka, kde sa tá ryba odrie, doničí. Treba radšej používať toto, nebude
ani problém s rybami, ani s rybárskou strážou. A tá ryba nebude v podstate
tak trpieť pri tom prechovávaní. 

Posledná otázka: Môžem použiť namiesto podložky navhlčenú karimatku alebo
nafukovačku.      

V zákone sa píše rybár má mať rybársku podložku. Keď budú v rybárskych
predajniach predávať nafukovačky alebo karimatky určené na tento účel, v
tom prípade áno, ale ani nafukovačka, ani gumená podlaha člna, ani
karimatka nie je rybárska podložka. To, že vie poslúžiť je druhá vec, ale
keď príde rybárska stráž a povie, toto nie je rybárska podložka, tak môže
byť nejaký problém, vyskytnúť sa nejaké nedorozumenie. Ale vždy lepšie dať
tú rybu na nafukovačku ako na trávu apod. Nie je však problém kúpiť si
rybársku podložku do 10€.

   
 

Páčila sa vám táto epizóda relácie Rybárska Televízia?

Nezabudnite dať lajk a zdieľanie. Budeme radi, ak sa so svojimi pripomienkami na reláciu podelíte  na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku, kde nám zanecháte komentár. Svoje návrhy, pripomienky a postrehy môžete písať kolektívu RTV tiež na e-mail: relacia@sports.sk.

Navrch stránky