Výsledky

RTV EXTRA: Na slovíčko s Rybárskou strážou 14/2021

13.09.2021 14:57 Zobrazení: 479×

Ako si zakŕmiť alebo vyviezť bójku/montáž na vodách menších ako 10ha? Môže miestna organizácia rozhodnúť o nevydaní povolenia na rybolov? Ako postupovať, ak si niekto vyhradzuje právo na lovné miesto? Tejto a ďalším otázkam sa budeme venovať v ďalšom našom špeciálnom vysielaní s Jánom Uhrínom.

Milí rybári, v našich vysielaniach sa vám usilujeme zodpovedať väčšinu vašich zaslaných otázok. Chceme vás však požiadať, aby ste nezabúdali, že my ako Rybárska Televízia a ani náš pozvaný hosť netvoríme rybárske zákony. Našim cieľom je pomôcť vám, rybárom, aby ste si relax pri vode naplno vychutnali bez toho, že by ste mali zmätok, či nejakou činnosťou / nečinnosťou neprekračujete hranice zákona a nehrozia vám sankcie. Ďakujeme za vaše pochopenie.

Svoje otázky môžete naďalej posielať e-mailom na relacia@sports.sk alebo zaslať prostredníctvom našich sociálnych sietí: fanpage Rybárska Televízia na Facebooku alebo videokanále na YouTube.

 

 Prihláste sa k odberu našich videí na videokanále Rybárska Televízia na YouTube alebo si zapnite pripomenutia živých vysielaní Rybárskej Televízie na Facebooku. Takto vám už neujde žiadne naše vysielanie.


Príjemné sledovanie prajeme

 

 

Vítam vás v Rybárskej Televízii EXTRA, opäť sme dostali kopec vašich otázok,
môžem povedať celkom zaujímavých. Takže s Janom sa budem e snažiť na ne
odpovedať. 

Ak nemám možnosť nahodiť bójku na sumca druhým prútom na vodnej ploche menšej ako
10ha, môžem s bójkou plávať. Bude to považované za zanášanie nástrahy alebo
môžete presne definovať, čo znamená zanášanie nástrahy?

K týmto zanášaniam, vyvážaniam nástrah alebo povedzte tomu, ako chcete, v
podstate jedná sa tam o to, že vo vode, ktorá má menej ako 10ha, je tento lov rýb
zanášanie / zavážanie zakázaný z rybárskeho člna, resp. z hausbótu, nafukovacím
člnom, apod. Akonáhle vy pôjdete do tej vody, budem tam plávať s tou bójkou, v
tomto ma nikto nemôže obviniť, lebo idem na pešo. Obmedzenie platí len na tie
rybárske člny, keď budem plávať alebo pôjdem peši, tak môžem.

Ja ešte doplním, lebo treba si pozrieť aj definíciu, čo je rybársky čln. A ja mám
taký dojem a nechcem byť teraz úplne konkrétny, že je to nejaké plavidlo, ktoré
má buď motorový alebo ručný pohon, to znam. nafukovačka, to máš to isté. Nemal by
si ísť ani s nafukovačkou.

V podstate slúži to na nadnášanie človeka, ale presne je to v zákone o rybárstve
definované, že presne sú tam popísané, či už je to nafukovací čln, či bellyboat,
čo je v podstate nejaká vanička, v ktorej sedím, drží ma to a hýbem sa s tým,
takže všetky tieto rybárske pomôcky sú zakázané, ale akonáhle ja tam pôjdem peši,
budem plávať, nebudem používať nijaké zariadenie na to, aby ma udržalo na
hladine, tak môžem.   

Nastať tu však môže ďalší problém. Keď organizácia na vode zakáže zanášanie a
zavážanie nástrah ako také, či môže plávať?

Ak by teda zakázala úplne, no plávať môže, ale s tým, že nemôže si tam nič
zaniesť, ale neviem, že momentálne by bola takáto možnosť, že to zakázať. Skôr je
možnosť, keď organizácia požiada o výnimku, že aj na vodách do 10ha je možno
použiť rybársky čln, resp. zavážaciu loďku. Takáto možnosť existuje, ale
organizácia musí požiadať o výnimku.

Áno, to je tak isto ako tie horné miery a tuším je to na tri roky. 


-----


Mal by som otázku: v modelovej situácii si rybár privlastnil dva kusy kapra
rybničného, ktoré nepresiahnu váhu 5kg, môže pokračovať v love, avšak si následne
privlastní tretí kus kapra rybničného? Jedná sa v takomto prípade o priestupok
proti rybárskemu zákonu alebo trestný čin pytliactva? 

No v tomto prípade, ak by si privlastnil rybár tretieho kapra rybničného, dopúšťa
sa trestného činu pytliactva, lebo je zakázané privlastňovať si ryby nad
stanovený denný limit. Tým pádom môže si privlastniť ryby dve, tých dvoch kaprov,
ako náhle by si privlastnil tretieho, prekročil ten denný limit a zobral si rýb
viac, ako mohol, tým pádom sa dopustil trestného činu.   

Ak nedosiahnu tí dvaja kapry 5kg, môže loviť ďalej. Nemôže si už žiadnu
hospodársky cennú rybu privlastniť.

Mohol by si tam privlastniť amura, mohol by si tam privlastniť ostatné druhy rýb,
ale v podstate už si k tomu nemôže zobrať šťuku, zubáča atď.

Inak povedané, chytí dvoch kaprov 4,5kg, buchnete 10kg amura a môžete si ho
zobrať a ísť domov.   

Toho amura áno, ale kapra nie. To by bola už tretia ryba, ktorá sa považuje za
hospodársky cennú rybu, a tým by sa dopustil trestného činu pytliactva.

------

".....Mohla by podľa vás miestna organizácia odmietnuť vydať povolenie na rybolov
osobe, ktorá rok čo rok porušuje zákon, paragraf 15 písmeno h.... " Ja len
podotýkam, že to je, tuším, vyhadzovanie silónov v miestach.

Je to tak, ako hovoríš. Tento paragraf hovorí o zakázaných spôsoboch lovu, kde je
v podstate uvedené, čo sa zakazuje. Trestný čin pytliactva hovorí o tom, že kto
loví v čase ochrany alebo zakázaným spôsobom lovu, kvázi by to mohlo napĺňať
skutkovú podstatu trestného činu, lebo je to zakázaný spôsob lovu. Síce tá
spoločenská závadnosť tam nie je taká vysoká, ale mohol by byť prejednaný
disciplinárnou komisiou a disciplinárna komisia môže udeliť aj trest odňatia
povolenia do konca roka, alebo resp. nevydať povolenia napr. rok, dva, tri. Musí
to však poriešiť disciplinárna komisia za tento skutok, ktorý teda tento človek
pácha alebo bol pristihnutý pri tom alebo neviem, akým spôsobom, ako to je
zadokumentované. .... V tých trestoch, ktoré disciplinárka môže uložiť, sú aj
odňatie povolenia alebo nevydanie povolenia. To je sankcia teda.

Len upresním, tu ide o to, čo sme sa bavili a nebudem menovať, kde sa to stalo a
kde sa to stáva pravidelne. Vodná nádrž, okolo obytné prívesy už bez kolies a
maringotky atď. Z nich sú do vody urobené móla.... To je problém správcu vodného
toku alebo tej vodnej plochy, on by si to mal v prvom rade riešiť. Berme to z
hľadiska rybárskeho: je to vyhradzovanie lovného miesta v tom prípade, že ak si
tam sadne niekto druhý, tak ho vyženie aleho ho vyháňa.  

Keď tam má on tú maringotku a bude tam mať mólo a ja tam prídem, môžem tam loviť,
tá voda nie je jeho. Samozrejme. Ale akonáhle by on prišiel, že to je moje
miesto, choď niekde inde, už je to v podstate vyhradzovanie lovného miesta a
považuje sa to za zakázaný spôsob lovu.

Ide o to, že takéto veci sa ťažko dokazujú. Čo by mal rybár robiť, keď príde pri
vodu a na to mólo si sadne. Príde ten "majiteľ" móla, choď preč, to je moje mólo
atď. On povie, že nie, nejdem, ale doťahovať sa s niekým je zbytočné. Ja si
myslím, že buď by mal zavolať člena rybárskej stráže. Potrebuje svedka,
potrebujeme to zdokumentovať, urobiť zápisnicu. Alebo môže zavolať aj hliadku
policajnú, keď je to trestný čin. Nechce ma sem pustiť, samozrejme, treba hliadke
vysvetliť, že toto je čierna stavba. Len tak sa s ním pohádať a nechať to tak, to
nemá význam, lebo pohádať sa a potom sa sťažovať na výbor, ani to nemá význam,
lebo vy nemáte svedka a on vám povie, to nie je pravda, ja som ho nevyháňal.      
    
Treba tam mať svedkov, lebo takisto princíp svedka funguje aj v disciplinárnej
komisii, že stalo sa niečo a tí svedkovia sú predvolaní tou disciplinárkou
vypovedať, ako sa to stalo. Takže bez svedkov je to tvrdenie proti tvrdeniu.
Takisto, ak by sa to stalo, je tam možnosť, aby rybárska stráž prišla, tá to
následne porieši a mali by ste nejakého svedka, bolo by to fajn takto. Ale inak,
že bol som tu, tento ma vyhnal, povedal, že to je moje miesto .. To je na vode
postavené.

Treba to operatívne riešiť. Prídete k vode, nikto tam nechytá, rozložíte sa,
sadnite si, keď niekto príde a bude vás vyháňať, automaticky volajte člena RS. Ak
člen RS povie, že nemá čas, náhodou sa to môže stať alebo niečo obdobné,
zavolajte policajnú hliadku. Policajná hliadka príde, všetko vyšetrí, zapíše a
potom s tým papierom, s tou zápisnicou, treba dať podnet na disciplinárnu
komisiu.    

Väčšinou tá polícia si bude kontaktovať niekoho z rybárskeho zväzu, nejakú
kompetentnú osobu. V tomto prípade člena RS, aby sa to doriešilo. Lebo je to v
podstate taký skutok, ktorý by mala prejednať disciplinárka. Niekedy je to medzi
zakázané spôsoby lovu, ale v podstate je to také neetické jednanie medzi rybármi.
  
-----

... Niekto ide na sumca na vodu, ktorá má menej ako 10ha a pýta sa, či môže činku
vyviesť pomocou druhého prúta. 

Môže. Veď keď sa bavíme o tej klasickej činke, tyčka s dvomi plavákmi. Nahadzuje
sa to tak, že v podstate hodím olovo a druhým prútom vytiahnem tú karabínu, kde
si to pripnem. Nevidím v tom žiaden problém. Neviem, či si pán myslí, že akože
loví na tri prúty.   

Ono je to také diskutabilné. Nie každý to môže pochopiť rovnako. Urobíš tak jednu
udicu, to je OK. Ale teraz už máš jednu nahodenú, druhú si urobíš tiež, ale v
podstate máš tri udice.

Teraz ide o to, že ja keď to olovo nahadzujem a s tou druhou si ho chcem
vytiahnuť, tak v tej druhej nemám ešte montáž vo vode, nahadzujem len olovo. Tá
udica sa sfunkční v čase, keď ja na tú karabínku pripnem činku a hodím ju do
vody. Ale vtedy tá udica, s ktorou som si olovo vyťahoval, už je opretá o strom.
Takže nelovím na tri prúty, lebo v podstate nahadzujem do vody len olovo.   

 

Prajeme vám príjemné sledovanie

Nezabudnite zdieľať túto reláciu svojim priateľom. Oceníme vaše zdieľania a komentáre k tejto epizóde na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku. Ak máte otázku na Rybársku Stráž, píšte na relacia@sports.sk.

 

Navrch stránky