Výsledky

RTV EXTRA: Na slovíčko s Rybárskou strážou 12/2021

19.07.2021 09:35 Zobrazení: 875×

V epizóde RTV Extra zodpovieme ďalšie otázky našich rybárov a divákov Rybárskej Televízie. Prihláste sa k odberu našich videí na videokanále Rybárska Televízia na YouTube alebo si zapnite pripomenutia živých vysielaní Rybárskej Televízie na Facebooku. Takto vám už neujde žiadne naše vysielanie.

Milí rybári, v našich vysielaniach sa vám usilujeme zodpovedať väčšinu vašich zaslaných otázok. Chceme vás však požiadať, aby ste nezabúdali, že my ako Rybárska Televízia a ani náš pozvaný hosť netvoríme rybárske zákony. Našim cieľom je pomôcť vám, rybárom, aby ste si relax pri vode naplno vychutnali bez toho, že by ste mali zmätok, či nejakou činnosťou / nečinnosťou neprekračujete hranice zákona a nehrozia vám sankcie. Ďakujeme za vaše pochopenie.
 

Svoje otázky môžete naďalej posielať e-mailom na relacia@sports.sk alebo zaslať prostredníctvom našich sociálnych sietí: fanpage Rybárska Televízia na Facebooku alebo videokanále na YouTube.


Príjemné sledovanie prajeme

 

 

Po dlhšom čase vás vítam v Rybárskej TV a opäť sme tu pre to, aby sme zodpovedali nejaké
otázky, ktoré ste nám poslali. Celkom ma teší, že chodíte na ryby a stále je niečo nové, čo
sa vám zdá nejasné. Niektorí možno trocha špekulujú, ale nevadí. Na to sme tu, aby sme sa o
tomto porozprávali aj s Janom. Začneme:

Dobrý deň. Mám otázku o zakrmovaní z hrádze. Z hrádze je zakázané loviť ryby, ale môžem tam
ísť s raketou kŕmiť?

Zakázané je loviť, a to hlavne z toho dôvodu, že rybári, ktorí chytajú v profile tej vodnej
nádrže, aby sa v podstate neprehadzovali s tými, čo lovia z hrádze. Teraz je otázne, či pán
loví pri hrádzi prvý alebo tretí a chce prehadzovať cez tých ostatných rybárov tú kŕmnu
raketu, aby tam nedochádzalo k nejakým zvadám s tými ostatnými rybármi. Takisto neviem, ako
ďaleko hádže, s tou raketou sa teda dá fakt hodne ďaleko nahodiť, keď máte na to stavaný
prút. Dovolím si povedať, že toľko isto, čo nahodím aj s tou montážou. V podstate je
zakázaný lov z hrádze, kŕmenie z hrádze zakázané nie je, ale aby tam nedochádzalo k nejakým
konfliktom s rybármi.

Jasné, v podstate môže sa to, ale treba zohľadniť aj ten ľudský faktor a pozerať sa, aby
som tým niekomu nerobil zle.  

----

Ďalšia otázka alebo skôr prosba : viacerí členovia RS nabádajú loviacich, aby po ukončení
lovu vyčiarkli všetky kolonky vrátane poslednej, určenej pre kontrolu. Že vraj, aby sa
opätovne alebo spätne nedopisovali kontroly od niektorých členov RS. Vo vzore povolenky je
táto kolonka nevyškrtnutá a vyhláška píše nevyškrtávať. Mohli by ste k tomu zaujať
stanovisko, aby členovia RS pristupovali k tomuto jednotne?

Neviem, kde k tomuto dochádza. Osobne som sa s tým nestretol, ale jednoznačne tá posledná
kolonka, kde má byť kontrola, má ostať nevyškrtnutá. Jednak to hovorí vzor, jednak to
hovorí paragraf 14. Treba sa držať toho a nie toho, čo vám povedal niekto z RS, že aby si
tam spätne nikto nedopisoval. Ako to platná legislatíva uvádza, tak to treba robiť. 

Osobne mám dojem, že niekde ide o vojnu medzi členmi RS. Jedni sú aktívni, druhí sú
neaktívni a teraz tí neaktívni prídu, máš to tu voľné, ukáž ja sa tam napíšem, že som bol
na kontrole. Asi niečo ohľadom tohto sa to jedná. Stará, známa vec, deje sa to hocikde, ale
každopádne treba sa držať vyhlášky. 

----

Dobrý deň, už sa to tu riešilo, ale bohužiaľ, som to nenašiel... Ak môj syn má miestne
povolenie a ideme do inej organizácie počas prázdnin a ja si zakúpim hosťovacie povolenie,
platí rozšírenie platnosti hosťovacieho povolenia aj na neho? Alebo je nutné počas prázdnin
kúpim aj synovi hosťovacie povolenie?

V minulosti to tak bolo, že platnosť detského povolenia sa rozširovala na platnosť toho,
kto dieťa sprevádzal. Ale iba počas letných prázdnin. V tejto dobe sa nedalo pre dieťa
kúpiť zväzové povolenie, v súčasnosti, ak by dieťa chcelo loviť má miestne povolenie, chce
loviť na inej vode počas prázdnin, ale aj počas celého roka je povinný si kúpiť tú
hosťovačku alebo známku, ktorá mu udáva platnosť zväzového povolenia. V súčasnosti už
neplatí, že cez letné prázdniny by sa deťom nejakým spôsobom rozširovalo toto povolenie.
Súčasná platná legislatíva deťom nemožňuje loviť nad rámec povolenia aj počas letných
prázdnin. Takže ak loví niekde inde, treba kúpiť hosťovačku alebo rozšíriť o zväzovú známku
aj pre dieťa.

----

Zdravím, mal by som otázku - a to je zaujímavá otázka, trefná, pravdivá, atď. - keď si
chcem privlastniť pleskáča zelenkavého ako nástrahovú rybu o dĺžke 18cm, ako ho mám
zapísať, len pleskáč? Lebo je viac druhov pleskáčov a každý má inú lovnú mieru a rámček v
tabuľke mi nedovoľuje napísať tam celý názov. Rámček je malý.... A keď toto by som spravil,
že ho zapíšem ako pleskáč, 18cm, vyveziem si ho, prišla by RS, či má nárok na to, aby som
musel pred nimi vytiahnuť udicu...

Samozrejme, tá kolónka je veľmi malá, niekedy tam je problém dopísať tú rybu. Ale aj v
konečnom sumáre úlovkov je kolonka, že ostatné, čo sa tam zmestí, alebo ostatné pleskáče.
Takže dá sa tá ryba zapíšať, že ostatná ryba alebo ostatné pleskáče alebo poprípade nejakým
tenkým perom tam vtesnať do tej kolonky. Ale ulovil by ste pleskáča vysokého, no aký je to
pleskáč? Treba to nejakým spôsobom tam rozlišovať, aby sa toto nestalo. Ale samozrejme, v
tom konečnom sumáre, je tam pleskáč vysoký a ostatné pleskáče, alebo že ostatné druhy rýb,
ako keby som tam nejaké plotice, červenice písal.   

Ja by som sa k tomu vyjadril asi takto, je toto dosť vážna otázka a je to vážna téma. Vážny
problém. Lebo  v zmysle vyhlášky musíš zapísať každú rybu, čo má stanovenú lovnú mieru, a
to už aj zelenkavý má, neviem, prečo, ale má. Voľakedy sa to bralo ako ostatné, dneska  
musíš napísať, pleskáč zelenkavý, dneska nemôžeš použiť skratky... A budeme sa o tomto tu
rozprávať, už druhýkrát alebo tretí, aj minulý rok sme to robili. A pritom je to také
jednoduché.... Nejaké tlačivá, povolenky vydáva ústredie v Žiline alebo dáva ich robiť a
posiela ich na organizácie... Myslím.. Stačí, aby prišiel podnet do Žiliny z nejakej
organizácie. Prosím vás pekne, zmeňte kólónky, lebo sa to tam nedá napísať a oni ich
zmenia. Ale keď oni o tom nevedia. 

.....

Súhlasím s pánom, je problém vtesnať do toho malého rámčeka celý názov ryby. Legislatíva
nám predpisuje písať každú rybu, čo má lovnú mieru osobitne a samozrejme celý druhový názov
ryby..... 

Ale chytím zubáča v noci, som v eufórii, roztrasenými rukami, no píš ho tam na kapote
auta.... Alebo na kolene..... Ja si osobne myslím, že by organizácie mali dať podnet na
inštitúciu, ktorá dáva vyrábať tlačivá, nech tam zmenia proste kolonky....

------

Ako postupovať v prípade, že výmera revíru uvedená v rybárskom poriadku a na tabuli zrejme
nezodpovedá skutočnej výmere, resp. výmere uvedenej v katastri nehnuteľností. Ktoré údaje
rozhodujú? 

Neviem, o čo sa jedná. Či pán myslí hraničnú vodu.... Jednoznačne, treba sa držať toho, čo
je na revírnej tabuli. Resp. v zozname revírov v miestnom rybárskom poriadku, príp.
zväzovom. To je platné, smerodajné. To, čo je napísané v katastri, je už iná vec. Jedna vec
je, že tie ramená, revíry sa za 30 - 40 rokov ten breh padá do vody, zväčšujú sa.
Samozrejme, sa tam zväčší aj nejaká tá rozloha... Najnovšie zamerania môžu výjsť tak, že
vodná plocha má, o nejakú výmeru je väčšia, resp. o hektár neviem, či by sa dokázalo
zväčšiť takéto rameno. Ale jednoznačne to, čo je napísané v revírnej tabuli, resp. v
rybárskom poriadku, kde je revír uvedený.

----

Teraz taká praktická, špekulatívna otázka: Môžem chytať na rybku, ktorá má 8cm, ale
rozrežiem ju od chvosta až po hlavu tak, že má dajme tomu 15cm? Dá sa to považovať za časť
rybky a za nie celú rybku? Vznikne z toho niečo, ako dve filety, ktoré drží hlavička
pokope...

Toto je už taká špekulatívna otázka a jednak praktická.... Celá roztiahnutá "fileta" má
15cm, ale samotná tá rybka má 8cm. Je rozdiel, keby som spravil 10cm filet a rozrezal ho na
5cm. Ale celková tá nástraha má 10cm...

Nemôžeš chytať na 5cm...

Jasné, ale hovorím, že zoberiem si 10cm filet a keď ho napnem v strede, tak to bude
visieť.... Ale samotný musí mať 10cm. Ako že spravím z 8cm rybky 14 až 15cm tak, že ju
natiahnem, to je už v rozpore, to je špekulácia.   

Nástrahová ryba má určitú mieru, nástrahová ryba musí mať 10cm. Vy keď chytíte, že 20cm
belicu a chcete loviť len na hlavu, odrežete tú hlavu a tak to spravíte, len kožku necháte,
nech to tam plápolá a má to 10cm. Nič neporušujete. Ryba musí mať najmenej 10cm. 

-----

Ako je to s lovom na vyznačenom mieste?... Zdravím, chcel by som sa opýtať RS o zákaze lovu
na vyznačenom mieste. Uvediem príklad: zákaz lovu rýb 50m od telesa hrádze. Vyznačenie
žltou čiarou na brehu znamená pre mňa zákaz prekročenia tejto čiary? Alebo táto čiara platí
ako pomyselná na vodnej hladine znamená, že ju nemôžem ani prehodiť, aj keď tam nie je? Nie
je tam ani žiadna bójka. Ak zdolávam rybu a mám väčšieho sumca, ten mi to tiahne pod
hrádzu.... za uvedenú žltú čiaru, v tom momente príde RS, obviní ma, že som porušil zákon a
nerešpektoval som pravidlá, že som hádzal úmyselne za čiaru, ktorá je vyznačená na brehu,
ulovil som rybu spoza nej. Miesto výpustu zo Zemplínskej Šíravy, prikladám aj foto pre
predstavu.

Ja neviem, že nejaké čiary existujú... Ja som myslel, že tam sú len tabule. 

No neviem, ako pán došiel na to, že 50m. Že či tam je tabuľa, ktorá udáva, že 50m a je tam
znázornená žltou čiarou alebo je tam v nejakom miestnom poriadku... Toto neviem, ako tam
majú ošetrené, ale k tomu, čo pán povedal: ak by tam nejaká veľká ryba niekam išla, tak
pôjdem za tou rybou a snažím sa ju zdolať. Nemyslím, že by tam bol niekto, kto by ho tam za
to riešil. Ak jednoznačne lovil za tou čiarou alebo za tým úsekom, ktorý tam majú
vymedzený, s tou rybou si nevedel pomôcť, musel prekročiť tú čiaru. Myslím, že toto nie je
určite v rozpore so zákonom... Ale akým spôsobom to majú ošetrené, to neviem. Ale
jednoznačne sa v zákone hovorí - tabuľou vyznačené vzdialenosti - . Neviem, či tam tá
tabuľa je alebo nie je. Pokiaľ tam nie je, tak tam loviť môže a tá žltá čiara, neviem, čo
tam má znázorňovať, či to tam pomyselne niekto dal, že toto je tých 50m ... Jednoznačne,
musí tam byť tabuľa. 

Jednoducho povedané: keď stojíte za tabuľou, tak môžete loviť. Keď RS povie, že určite ste
hádzali cez čiaru, tak to musí dokázať, že ste hádzali cez čiaru. Nie že ona povie, je to
pravda. Nie, ukážte mi foto, video, že som hádzal za čiaru a potom to môžete akože riešiť.
Ale nie, že určite ste hádzali za čiaru.  

Ale určite tam musí byť jednak na tom brehu tabuľa, ktorá uvádza, resp. obmedzuje lov v tej
určitej vzdialenosti, 50m. Voľakedy bolo jednoznačne dané 100m. Ale teraz je to dané:
tabuľou vyznačené vzdialenosti. Pokiaľ tam tabuľa nie je, tak nejaká čiara tam nakreslená
na zemi je úplne bezpredmetná.   

Ok, takže čo sa týka legislatívy, musí tam byť tabuľa. 

 

Prajeme vám príjemné sledovanie

Nezabudnite zdieľať túto reláciu svojim priateľom. Oceníme vaše zdieľania a komentáre k tejto epizóde na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku. Ak máte otázku na Rybársku Stráž, píšte na relacia@sports.sk.

 

Navrch stránky