RTV EXTRA: Na slovíčko s Rybárskou strážou 11/2021

02.07.2021 14:42 Zobrazení: 1060×

V epizóde RTV Extra zodpovieme ďalšie otázky našich rybárov a divákov Rybárskej Televízie. Prihláste sa k odberu našich videí na videokanále Rybárska Televízia na YouTube alebo si zapnite pripomenutia živých vysielaní Rybárskej Televízie na Facebooku. Takto vám už neujde žiadne naše vysielanie.

Milí rybári, v našich vysielaniach sa vám usilujeme zodpovedať väčšinu vašich zaslaných otázok. Chceme vás však požiadať, aby ste nezabúdali, že my ako Rybárska Televízia a ani náš pozvaný hosť netvoríme rybárske zákony. Našim cieľom je pomôcť vám, rybárom, aby ste si relax pri vode naplno vychutnali bez toho, že by ste mali zmätok, či nejakou činnosťou / nečinnosťou neprekračujete hranice zákona a nehrozia vám sankcie. Ďakujeme za vaše pochopenie.
 

Svoje otázky môžete naďalej posielať e-mailom na relacia@sports.sk alebo zaslať prostredníctvom našich sociálnych sietí: fanpage Rybárska Televízia na Facebooku alebo videokanále na YouTube.


Príjemné sledovanie prajeme

 

  

Opäť vás zdravím z RTV a opäť s Janom Uhrínom. Hneď sa ideme venovať vašim
otázkam, niečo sme zodpovedali minule, niečo nám ostalo, ďalšie ste nám poslali,
takže priebežne budeme odpovedať.

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ohľadom lovu od 15 do 18 rokov. K čomu je
napísané, že môže chytať len plnoletá osoba, platí to aj na to, že môže chytať
bez doprovodu dospelého rybára?

Mládež od 15 do 18 rokov môže loviť sama, resp. tak ako plnoletá osoba. Môže si
privlastniť to isté množstvo rýb, môže loviť na taký istý počet prútov a
samozrejme, môže loviť bez doprovodu.  

---

Mal by som jednu otázku, vždy si viem všetko dohľadať, ale teraz váham. Chytím si
vo svojom okolí rybu, teraz povedzme jalec hlavatý 31cm. To je príklad. Lovná
miera jalca je 25cm, rybu zapíšem alebo aj nie, ak je to voda mimo SRZ, rybu si
zapíše, napíše, koľko meria. Túto rybu beriem domov a prechovávam ju na lov
sumcov. Ako lovné miesto vyberám vodu ďalej od môjho okolia, volím rieku Váh...
Môžem túto rybu zavesiť na trhačku, keď v tomto úseku rieky je zvýšená min. lovná
miera pre jalca na 50cm? 

Môže sa to stať. Ale ja tohto jalca som si zapísal na revíri, kde som si ho mohol
zákonne privlastniť, nakoľko tam bola iná lovná miera, mám ho riadne uloveného,
zapísaného, ale ten jalec nepochádza z toho revíru a nakoľko prenos rýb je v
súčasnosti povolený, takže nie je problém, aby som si ho tam napal. Samozrejme,
som ho ulovil na vode, kde som si ho mohol privlastniť, riadne som si ho zapísal,
takže v tomto problém nevidím.

Určite nie, pokiaľ má dotyčný správne napísané číslo revíru, rybu a mieru, môže s
ňou ísť chytať hocikde, aj tam, kde je vyššia miera. Lebo on si ju legálne
privlastnil z revíru, kde je tá miera, taká aká je.

---  

Zdravím vás páni... Poraďte nám, širšej rybárskej verejnosti vo veci zábran,
zátaras, brán, ktoré sa v poslednej dobe rozšírili na miestach, ako Dunaj,
Kráľová, .... Rozumiem, že súkromníci nechcú, aby sme im bombardovali cesty, ale
buchnúť do stredu kopcov stavebnú suť alebo betónovú kocku, je už trochu moc.....
Ide o to, že sú betónové kocky pri výjazdoch na hrádze, sú rampy a môžem povedať,
že všetko je legálne.

Čo sa týka tých vodných nádrží, vodných tokov, hrádzí, resp. pozemky s vodnou
plochou patria vodohospodárom, je to ich majetok. Ak by sa tam našiel súkromný
pozemok, takisto ten súkromník si môže obmedziť vjazd, lebo my podľa zákona o
rybárstve máme povolený prístup k vode. Každému rybárovi sa musí umožniť prístup
na ten pozemok, resp. k rybárskemu miestu, ale prístup nie je príjazd vozidla. 

Na druhej strane existuje nejaký zákon o vodách, kde je jasne napísané, pokiaľ
môžete ísť motorovým vozidlom, je to nejaká vonkajšia päta hrádze a prechádzať
cez hrádze a vodné stavby je povolené na osobitné povolenie na miestach, na to
určených.

Samozrejme,či je to náhorná strana hrádze, koruna hrádze alebo päta hrádze, v
podstate ísť tadeto s motorovým vozidlom bez nejakého povolenia v žiadnom
prípade. Keď vás budú nejako sankcionovať vodohospodári alebo ktokoľvek
kompetentný, nemôžete povedať pol slova, lebo jazdiť po takýchto častiach hrádzí
alebo brehoch je zakázané.

To je také isté, ako keď to spravíte súkromníkovi, ktorému ten pozemok patrí.
Takto z vlastnej skúsenosti: pánovi sa to tiež nepáči, nechám auto niekde pod
hrádzou na Kráľovej, vykradnú mi ho. Všetko sme zažili, všetko máme za sebou,
hovoríme v zmysle zákona tak, ako to je, nie, ako by to malo byť. Keby sme
chceli, aby to bolo inak, ale bohužiaľ, je to takto. Prečo je tam kocka? Kocky
dávajú z praktického dôvodu, ak tam dajú zákazovú značku, tak rybár, pokiaľ je
tam tá zákazová značka, tak tam nemôže ísť. Ak tam tá zákazová značka večer bola
a ráno tam nie je, náhodou, že sa niekde stratí, tak už tam môže ísť. Lebo tam
vyslovene tá zákazová značka nie je, keď tam dajú betónovú kocku, tak tá zvečera
do rána nezmizne. Preto ich tam dávajú.

Ďalšia vec je, že veľa rybárov, aj keď tam tá značka je, aj tak tam idú.

----

Zo zákona je povinnosťou, aby každý rybár mal pri sebe povinnú výbavu, vzťahuje
sa to aj na moju trojročnú dcéru, ktorá potrebuje doprovod dospelého rybára? 

Takto... Toto sme už tiež nie raz riešili, v podstate trojročná dcéra loví s tým
otcom, jasné, majú všetko pri vode, je to pochopiteľné, že bude mať len otec, nie
dieťa. Ale podľa zákona nie je výnimka, že dieťa sprevádzané dospelou rybárskou
osobou, že by nemuselo mať. Platí to pre každého rovnako, takisto príde rybárska
stráž, keby chcela, môže pýtať aj od toho dieťaťa, resp. od otca, či má aj to
dieťa povinnú výbavu, ale zas sme ľudia, je to také pochopiteľné, normálne,
logické, že by malé dieťa, či už dcéra alebo syn, nemá výbavu. Nebudem mu tristo
vecí vykladať, ale zákon hovorí, každý, kto loví, má mať povinnú výbavu.

----

Toto je otázka, ktorú by som ani nezodpovedal. Lebo my tu nie sme na to, aby sme
za vás v predpisoch niekde niečo hľadali, lebo je veľmi pohodlné namiesto toho
načítať si to opýtať sa na absolútne jednoduchú vec nás. V tomto prípade tou
vecou je:

Nikde v zákone som sa nedočítal, koľko hospodársky cenných rýb si môže na jedno
povolenie privlastniť dieťa od 3 do 6 rokov....

Je to vo vyhláške v paragrafe 14. Je taký rozsiahlejší ten paragraf a je tam
presne špecifikované, koľko dospelý, koľko mládež, koľko deti. Je to tam krásne
napísané.

On sa tu pýta, koľko rýb si na jedno povolenie môže privlastniť dieťa? Dospelý
rybár si privlastní 40ks a čo dieťa?

Takisto na jedno povolenie si rybár môže privlastniť 40ks rýb. Je jedno, či je to
dieťa alebo dospelý rybár. V podstate tie deti sú obmedzené len v dennom limite.

Takže nie sú obmedzené v celkovom množstve.... Myslím si, že čoskoro sa to
zmení... 

Ale keď otvoríte povolenie na rybolov, tam je napísané, že na toto povolenie si
môžete privlastniť 40ks hospodársky cenných rýb. 

-----

Dobrý deň, mám otázku. Chytám na dve udice, sú prázdniny a 13-ročný vnuk je so
mnou pri vode. Pri zábere môže udicu zodvihnúť a zdolávať aj môj vnuk alebo
výlučne len ja? Vnuk nemá papiere, zrejme. 

S rybárskymi prútmi môže manipulovať len ten, kto je držiteľom povolenia na ryby.
  
Takže vnuk, bohužiaľ, nemôže, ak nemá rybársky lístok a povolenie na rybolov.  

----

Ak chytám na položenú na dva prúty a chcem si uloviť nástrahovú rybu pomocou
biča, môžem?

Môžem, ale jeden prút musím vytiahnuť, lebo bič sa považuje za tretí prút, tým
pádom by som lovil na tri rybárske prúty a lovím zakázaným spôsobom, dopúšťam sa
trestného činu pytliactva.

Inak povedané, nemôžete loviť na bič, keď máte nahodené dve udice. Ak chcete
loviť na bič, jednu musíte vytiahnuť.

-----

Toto je otázka za 100 bodov, toto ani neverím, že sa stalo, ale budiž, keď nám to
naši bratři z Čiech napísali tak, asi sa to stalo.    
        
"Dobrý den, chtěl bych se zeptat, byly jsme chytat na Dunaji u Komárna a přijela
RS. Sebraly nám papíry kvůli tomu, že nemáme rybářskou výbavu od jedné f irmy."
My máme výbavu od troch firiem a že u vás na Slovensku platí, že každý rybár musí
mať výbavu vždy len od jednej firmy....    

Kedy sa to stalo? Prijatím nového zákona účinným od roku 2019 rybárska stráž už
nemá oprávnenie na to, aby zobrala papiere, resp. rybárske doklady. Druhá vec, či
to bola naozaj rybárska stráž a tretia vec, to je absolútna blbosť, ja môžem mať
aj od 100 značiek rybársku výbavu a je to úplne jedno. Osobne si myslím, že je
absolútne absurdné, aby rybár mal mať výbavu iba od jednej značky, takže
odporúčam: obrátiť sa na políciu, či to bola naozaj RS a ak aj bola, tam veľmi sa
mi tomu nechce veriť, ale stať sa môže všeličo, ale určite nič takéto v zákone
nie je a ani nebude, že rybár musí mať výbavu iba od jednej značky. 

Páni, v takomto prípade, prosím Vás, volajte políciu. Ak sa toto stalo, tak to už
ja neviem, čo by sa ešte na Slovensku mohlo stať.    

Je tu tá zásadná otázka, či to bola tá RS alebo kto to bol.  

To je OK. Nech to bol, kto to bol, proste, každý rybár povinnú výbavu alebo
výbavu môže mať od rôznych výrobcov, značiek. Vy musíte mať povinnú výbavu, čo je
daná zákonom a kto ju vyrobil, to nikoho nemusí zaujímať. A kto to bude robiť,
tak porušuje zákon. Treba zavolať policajtov, lebo celkom to aj chápem, možno
cudzinci sú neznalí zákona a možno domáci nechcú, aby tam chytali, lebo sa im
zdá, že tam robia niečo, čo by tam nemali robiť. Možno aj oprávnene sa im to zdá,
ale každopádne odtiaľ - potiaľ.  

 

Prajeme vám príjemné sledovanie

Nezabudnite zdieľať túto reláciu svojim priateľom. Oceníme vaše zdieľania a komentáre k tejto epizóde na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku. Ak máte otázku na Rybársku Stráž, píšte na relacia@sports.sk.

 

Navrch stránky