Registrácia MSR LRU FEEDER 2018

Zákonný zástupca pre deti do 18 rokov vyplnením súhlasím s účasťou pretekára a zaväzujem sa, že počas pretekoch ho bude sprevádzať osoba nad 18 rokov.

Zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov v súvislosti s prihláškou do súťaže.

Prihlášku vyplnte do 25.5.2018 a odošlite, registácia bude potvrdená každému prihlásenému pretekárovi.

* Prihlášku do kategórie U15 a U20 ( u pretekárov, ktorí nie sú starší ako  18 rokov ) musí zaslať zákonný zástupca, resp. tréner alebo športový vedúci pretekára starší ako 18 rokov.

*Pretekári, ktorí ešte neboli zaregistrovaní do registračného systému Odboru športovej činnosti a nemajú vystavený registračný preukaz pretekára SRZ spolu s prihláškou zašlú vyplnenú Žiadosť o registráciu pretekára na e-mail: pretekyfeeder@gmail.com

 Na základe žiadosti im bude vystavený a zaslaný registračný preukaz športovca SRZ.

Žiadosť o registráciu sa dá stiahnuť na stránke SRZ Rady: http://www.srzrada.sk/sportova-cinnost/formulare-referat-osc/

verify

* Tento údaj je povinný

* Prihlášku do kategórie U15 a U20 ( u pretekárov, ktorí nie sú starší ako  18 rokov ) musí zaslať zákonný zástupca, resp. tréner alebo športový vedúci pretekára starší ako 18 rokov.

verify

* Tento údaj je povinný

Navrch stránky