Čižmy Lemigo

Lampa Brilant

  • Lampa Brilant
  • Lampa Brilant
Akcia
Výrobca:
MEVA

Varianty tovaru:

Kód - Variant Skladom   Cena
s DPH
1421 4238A - náhradné sklo 200x250mm, 0,5kg 18 dní od objednania
21,96€
1421 2017D - 1421 2017D - Lampa Brilant 18 dní od objednania
42,60€

Lampa Brilant

Lampa na osvetlenie rekreačných chát, záhradných domčekov, karavanov a miest bez rozvodu elektrickej energie. Je možné ich použiť aj ako osvetlenie pri nočnom rybolove. Pripájajú sa k 2 kg propán butánovej fľaši. (fľaša nie je súčasťou dodávky).

Kempingové rybárska lampa BRILANT


Lampa určená pre turistov, rybárov, polovnikov, k prevádzke vo vonkajšom prostredí, ale i v rekreačných chatách, karavanoch a záhradných domčekoch no aj pri rybolove ako pozičné svetlo. Jednoduché a výkonné svietidlo s plynulou reguláciou osvetlenia.

Technické parametre:

Výkon (kW) - 0,12
Váha (kg) - 1
Spotreba (g/hod) - 50
Rozmery (š x h x v) - 270x210x200

Bezpečnosť:

- Lampu smie obsluhovať len dospelá osoba nad 18 rokov podľa tohoto návodu! Pri prevádzke lampy musí obsluha ďalej rešpektovať všeobecné požiarne bezpečnostné predpisy!
- Obsluha lampy nesmie byť v žiadnom prípade zverovaná deťom!
- Lampa musí byť uložený mimo dosahu detí!
- Nepoužívajte lampu, ktorýá by mala poškodené alebo opotrebované tesnenia!
- Nepoužívajte lampu, pokiaľ je netesná, poškodená alebo pokiaľ pracuje nesprávne!
- Ak Váš spotrebič nie je tesný ( zápach plynu ), okamžite ho preneste do vonkajšieho prostredia, do miesta bez otvoreného ohňa s dobrým vetraním, kde je možné zistiť a zastaviť tento únik. Ak chcete prevádzať kontrolu úniku ( tesnosti ) Vášho spotrebiča, prevádzajte to vo vonkajšom prostredí .Nezaisťujte úniky otvoreným ohňom , použite penotvorný roztok!
- Prístupné časti lampy sú pri prevádzke a bezprostredne po ňom veľmi horúce! Zabráňte prístupu malých detí k spotrebiču !
- Pri prevádzke je nutné lampu umiestniť na nehorľavú podložku a mať ho pod dohľadom!
- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti musí byť lampa umiestnená najmenej 500 mm od horľavých
materiálov!
- Kontrolu tesnosti prevádzajte v dobre vetranej miestnosti, popr. vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb.
- Výmenu tlakovej LPG fľaše prevádzajte vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb.
- Povrchová teplota LPG fľaše nesmie prekročiť 40 °C !
- Je zakázaný akýkoľvek priamy ohrev tlakovej fľaše s LPG pre zvýšenie odparovacej mohutnosti kvapalného plynu.
- Po pripojení lampy k LPG fľaši sa vyvarujte nakláňaniu, obracaniu a inej manipulácii s LPG fľašou, ktorá by mala za následok natečenie tekutej PB zmesi do horáku. Po zapálení horáku, by dôsledkom nedokonalého vzplanutia tekutej PB zmesi došlo k výraznému vyšľahnutiu plápolavého plameňa z horáka. Po vyhorení tekutého plynu by sa veľkosť a intenzita plameňa vrátila do pôvodne nastavených hodnôt. Následkom je upchatie trysky (zlé horenie), nadmerné opaľovanie súčastí lampy, tvorba popola a väčšie riziko vzniku požiaru (nie je možné ovládať vzniknutý plameň) !
- V priestore, kde je lampa v použití, je nutné zaistiť dostatočné vetranie!
- Je zakázané používať spotrebič v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou terénu!
- Z bezpečnostných dôvodov neupravujte žiadne diely!
- Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu!
- Je zakázané umiestňovať a používať tlakové fľaše s LPG ) a to ani vyprázdnené) v priestoroch pod úrovňou terénu!

Opýtaj sa viac o tomto tovare

Kempingové

Rybársky varič Magnum

30,36 € s DPH

Ostatné

Teplomet Ardent

42,00 € s DPH

Fotogaléria k produktu Lampa Brilant

Prílohy k produktu Lampa Brilant

Diskusia:

 

Navrch stránky