Browning Feeder Cup - propozície
Pod záštitou MO SRZ Hlohovec Vás pozývame na dvojkolový pretek jednotlivcov v love rýb udicou na feeder. 
Prihlásený súťažiaci nemusí byť registrovaným pretekárom.
Termín konania:    9 - 10.júna.2018 ( 8.6.2018 nepovinný tréning)
Štartovné: 
59€ (konečná suma vrátane všetkých poplatkov)
prihlášky uzatvárajú do 20.5.2018, dovtedy musí byť obdŕžaná platba za štartovné. Po prijatí platby bude pretekár okamžite pripísaný na štartovaciu listinu.
Maximálny počet pretekárov je 125.

Detaily pre platbu:
číslo účtu: 611678443 / 7500 EUR
IBAN: SK87 7500 0000 0006 1167 8443
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
BANK: CSOB, Piestany
Variabilný symbol: 09062018
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, bydlisko

Registration of competitors

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Osobné údaje sú spracované v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. O svojich právach pri ochrane osobných údajov sa dočítate v záložke “Ochrana osobných údajov”.

verify

* Tento údaj je povinný

V prípade nejasností nás kontaktujte na: e-mail: info@sports.sk; SMS:  +421 915 983 266

Ceny a prezenty na Browning Feeder CUP sú v hodnote 10 000€ ( každý pretekár odmenený )

Miesto konania:   Madunický kanál č.revíru 2-4390 (Jedná sa na Slovensku o jednu z mála "Homologizovaných tratí",  na ktorej sa za posledných osem rokov konalo viacero významných rybárskych podujatí.)

Každý pretekár bude odmenený. Súťažíte o ceny v celkovej hodnote 10000 € !!!

Riaditeľ pretekov:   Miroslav Začko
Hlavný rozhodca: Miloš Hulvan

Generálny SPONZOR:

Veľkoobchod s rybarskymi a športovými potrebami  

Časový harmonogram pretekov:

  Piatok ( 8.6.2018):  
  Nepovinný tréning celý deň
  Priateľské stretnutie pretekárov v hlavnom stane Browning Feeder Cup 17,00
  Sobota (9.6.2018):  
  Spoločné raňajky 6,30-7,45
  Prezentácia pretekárov 7,00-7,45
  Povinný nástup pretekárov + základné informácie 7,45-8,10
  Losovanie 8,10-9,15
  Presun na stanovište 9,15- 9,30
  Príprava + vstup na na lovné miesto + kontrola krmiva 9,30-10,50
  Vnadenie ZVUKOVÝ SIGNÁL 10,50- 11,00
  Začiatok lovu ZVUKOVÝ SIGNÁL 11,00
  Doba trvania pretekov  11,00-16,00
  Koniec pretekov ZVUKOVÝ SIGNÁL 16,00
  Váženie úlovkov 16,10
  Nedeľa (10.6.2018): ( klikni tu pre harmonogram deti)  
  Spoločné raňajky 5,30-6,30
  Prezentácia pretekárov 5,45-6,20
  Losovanie 6,20-7,15
  Presun na stanovište 7,15-7,30
  Príprava + vstup na na lovné miesto + kontrola krmiva 7,30- 8,50
  Vnadenie ZVUKOVÝ SIGNÁL 8,50- 9,00
  Začiatok lovu ZVUKOVÝ SIGNÁL 9,00
  Doba trvania pretekov 9,00-14,00
  Koniec Lovu ZVUKOVÝ SIGNÁL 14,00
  Váženie úlovkov 14,10
  Vyhlásenie výsledkov   16,00

Počet pretekárov:   Počet pretekárov je obmedzení na 125 pretekárov 

Lovné miesta:    - sektory A,B,C,D,E,F,G s rovnakým počtom pretekárov
Pretekári po prezentácii si vylosujú štartovné číslo a budú rozdelení do 7 sektorov ( A, B, C,D, E, F, G)

Rozostup pretekárov - vzdialenosť medzi pretekármi bude 15m  podľa vyznačených miest
Sektor pretekára: Od vylosovaného čísla po menšie číslo. Pretekárske miesta na tečúcej vode sú označené tak, že najnižšie číslo je po prúde najnižšie a ostatné štandy sa číslujú vzostupne proti prúdu. Pretekár loví v úseku od vylosovaného čísla po nižšie číslo. (priklad: vylosuje si č. 5. Loví v úseku medzi číslom 5 a 4)

Vnadenie:                  - vnadenie je povolené kŕmnym košíkom bez háčika

Spôsob lovu:          

  • loví sa feedrovým alebo winkelpickrovým prútom
  • prút na lov musí mať aspoň jeden oporný bod
  • loviť je povolené jednoháčikom, jedným nádväzcom, potápavou
  • koncovou záťažou
  • koncová záťaž nesmie byť delená

Spôsob hodnotenia:   - bodujú sa všetky ulovené ryby 1g = 1bod   

Povinná výbava:       - vyberač háčikov, úlovková sieťka min.3.5m, podberák,

1. Príprava pretekára

Každý pretekár má na prípravu k dispozícii 60 minút. Pretekári po vyžrebovaní pretekárskych miest, sa môžu presunúť na vylosované miesta a všetky potrebné veci k lovu, /prúty, bedne, stoličky a pomôcky/ nepripravené k lovu uložiť pred hranicu vylosovaných miest. Po signáli, ktorý povoľuje vstup na pretekárske miesto si pretekár odnesie pripravené veci na lovné miesto do 10 minút. Po vstupe na lovné miesto prebehne kontrola krmiva a živej nástrahy, ktorú uskutočnia rozhodcovia. Po kontrole si nesmie žiadny pretekár doniesť na lovné miesto žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty, ktoré sú definované ako krmivo do 12L (vlhkého krmiva), mimo odkontrolovaného krmiva a živej nástrahy. Pretekár nesmie opustiť lovné miesto za účelom doplnenia výstroje alebo doplnkov. Pretekár môže byť opustiť miesto so súhlasom dvoch pretekárov a to jedného po pravej a jedného po ľavej strane, alebo hlavného rozhodcu pretekár môže opustiť pretekárske miesto z hygienických dôvodov. Do pretekárskeho miesta nesmie vstúpiť druhá osoba, okrem hlavného rozhodcu alebo členov komisie, ktorá bola predtým zvolená, za účelom kontroly dodržiavania súťažných pravidiel.

2. Vnadenie

Úvodné vnadenie je 10 minút pred začiatkom pretekov - odštaruje sa zvukovým signálom. Pootm zaznie zvukový signál, ktorý je začiatkom preteku. Nie je dovolené dopravovať krmivo, alebo živú nástrahu pri love iným spôsobom ako kŕmitkom, ktoré nesmie presiahnuť: pri kŕmitku kruhového tvaru priemer viac ako 5cm a dĺžku 7cm, v prípade štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru uhlopriečka maximálne 5cm a dĺžka 7cm.

Množstvo krmiva je dovolené max 12L navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú hlina, kamienky, posilňovače práškové aj tekuté, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica ,krúpy a pod. Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, než to, čo mu bolo odkontrolované. Po kontrole krmiva sa toto nesmie navlhčovať iným spôsobom ako vodným rozprašovačom.

Živá nástraha je dovolená v množstve 2,5L z toho 0,5L patentky (larvy komára). Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy. Živá nástraha musí byť počas kontroly v ciachovaných nádobkách a v jej priebehu musia zostať zatvorené tak, aby ich živá nástraha svojvoľne neotvorila. Nádoba nesmie byt mechanicky zabezpečená.(zalepená a pod.) 0,5L patentky je nutné mať len v 0,5L ciachovanej odmerke a je jedno či malá, alebo veľká patentka, musia byť merané spolu v jednej odmernej nádobe.

Ak si pretekár dá 0,5L  živej nástrahy  do odmernej nádobky ktorá má 1L,počíta sa mu toto množstvo ako 1L živej.  Je zakázané používať na lov akékoľvek chránené druhy živočíchov. Nesmú sa používať žiadne umelé nástrahy.  Za nedodržanie stanovených množstiev pri kontrole krmiva bude pretekár sankcionovaný dvomi plusovými bodmi. Prevyšujúce krmivo alebo živá nástraha budú pretekárovi odobraté. Po ukončení preteku sa nesmie prevyšujúce krmivo vysypať do vody.

3. Lov

Pretekár  môže využívať ľubovoľné cele svoje pretekárske miesto. Nesmie vstupovať ani svojimi vecami presiahnuť vymedzený priestor. Na svojom pretekárskom mieste sa musí pretekár pohybovať a správať čo najtichšie, nesmie zatĺkať prípravky na držanie dáždnika, alebo podobné prípravky. V obidvoch neutrálnych zónach, ak sú označené ako aj za nimi nad a pod pretekárskym miestom je zakázané loviť alebo vnadiť. Ryba ktorá pri zdolávaní obmedzí suseda pri love (zamotá sa do jeho silonu), na čo poškodený upozorní, musí byť pustená späť do vody a nesmie byť daná do úlovkovej sieťky, na čo dohliadne rozhodca, alebo dvaja prísediaci pretekári. V prípade, že tak pretekár nespraví a rybu dá do sieťky, bude tomuto pretekárovi odrátaná z váhy celkového úlovku pri konečnom väzení najťažšia ryba a budú mu udelene dva plusové body.

Anulovanie ryby: Ak sa zdolávaná ryba obťažuje susediaceho pretekára - zamotá sa mu do systému v jeho sektore (červené pole) a ten to AVIZUJE.

4. Udica a montáž

Pretekár loví iba na jeden feederový prút opatrený navijakom. Maximálna dĺžka prútu je 4,5m od konca rúčky po posledné koncové očko. Udica je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom, maximálnej veľkosti č. 10. T.j. maximálna šírka háčika je 7mm. Dĺžka nadväzca je minimálne 50cm vrátané power gumy, ak je použitá. Dĺžka sa rozumie vzdialenosť od háčika až po spoj , na ktorom sa zastaví úchyt krmítka, ktorý sa musí voľne pohybovať po silóne min 1,5m a na tejto dĺžke nesmie byť nijako obmedzovaný  ani uzlíkmi.  Je zakázaný pater noster. Nesmú sa používať žiadne materiály, ani nástrahy, ktoré by nadľahčovali háčik (pufy, burizony mäkké plávajúce pelety) Pripravených môže byť viac prútov. Prút na ktorý sa loví musí byť opretý aspoň o jeden pevný oporný bod. a pretekár nemôže manipulovať súčasne s dvomi prútmi. Je zakázané používať akékoľvek signalizátory, zvukové alebo svetelné.


5. Úlovky a ich prechovávanie

Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach minimálnej dĺžky 3,5m, opatrenými obručami s priemerom minimálne 40cm. V prípade štvorcovej alebo obdĺžnikovej sieťky uhlopriečka musí byť minimálne 50cm. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Pretekár musí počas preteku ponoriť úlovkovú sieťku čo najhlbšie ako sa dá do vody. Ryba sa považuje za ulovenú aj keď je náhodné zaseknutá mimo hlavovú časť. Ryba sa považuje za ulovenú ak je mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania. Za správne odváženie ulovených rýb zodpovedá aj samotný pretekár, čo potvrdí svojim podpisom pri vážení.


Povinnosťou každého pretekára je šetrné zaobchádzanie s ulovenou rybou a s maximálnou opatrnosťou ukladať do úlovkových sietí. Po skončení pretekov a odvážení  úlovkov budú všetky ulovené ryby vrátené späť do vody.

Je zakázané:          - používať signalizátor záberu
                              - loviť na prst resp. využívať prst ako signalizátor záberu
                              - používať plaváky a plávajúce materiály
                              - živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časť

Začiatok a koniec  samostatných pretekov bude ohraničený zvukovým signálom. Ryba sa považuje za ulovenú ak je mimo vodnej plochy alebov podberáku do zaznenia zvukového signálu na ukončenie pretekov.

6. Tréneri a občerstvenie

- tréner musí byť nahlásený najneskôr pri prezentácii pretekárov
- počas celého lovu musí byť označený orginálnou vestou
- smie sa pohybovať len po len po vyznačenom priestranstve, viď obrázok.
- personál občerstvenia sa smie pohybovať len po len po vyznačenom priestranstve, viď obrázok.


Preteky sa uskutočnia za každého počasia na určenom revíre a v určený termín.

Navrch stránky