Browning Feeder CUP - 3D profil trate pretekov
3D profil trate medzinárodných pretekov SPORTS EUROPEAN FEEDER BROWNING CUP SLOVAKIA


Nepoznáte vodu, kde sa konajú jedny z najväčších feedrových pretekov v Európe? Ponúkame vám možnosť pozrieť si hĺbkový profil dna!

Nahrávka trate na SPORTS EUROPEAN FEEDER BROWNING CUP SLOVAKIA v Maduniciach bola urobená pomocou sonaru HDS-10 Gen2 a priestorovej sondy s vykreslením funkcie StructureMap - vykreslenie priestorovej sondy do mapy.

V ľavej časti obrazovky sonaru je mapa s vykreslením sonaru do mapy a vzdialenosťami jednotlivých bodov v mape od piliera mosta na kanáli v Maduniciach - trať pretekov. V pravej časti obrazovky je spodný pohľad sondy.

Trať SPORTS EUROPEAN FEEDER BROWNING CUP SLOVAKIA

3D profil trate 

Navrch stránky