Page 3 - Katalog_SK
P. 3

SPORTEX SPINNING

       TIBORON               CARBOFLEX              NOVA TWITCH         Kód     Názov     Cena                     Kód      Názov     Cena
        187 180180 Tiboron (TB1800) 180cm 1-7g  359,00€ Kód Názov  Cena
               / 2-diel                         187 113197 Nova Twitch (PT1900) 195cm  117,95€
        187 180210 Tiboron (TB2100) 210cm 1-7g  389,00€ 187 115210 Carboflex Class-X (CX 2100)  114,95€ /10g / 2-diel
               / 2-diel             210cm /10g / 2-diel   187 113198 Nova Twitch (PT1901) 195cm  126,95€
        187 180220 Tiboron (TB2400) 240cm 1-7g  459,00€ 187 115211 Carboflex Class-X (CX 2101)  119,95€ /15g / 2-diel
               / 2-diel             210cm /20g / 2-diel   187 113210 Nova Twitch (PT2100) 215cm  132,95€
        187 180181 Tiboron (TB1801) 180cm 10g  369,00€ 187 115239 Carboflex Class-X (CX 2400)  122,95€ /10g / 2-diel
               / 2-diel             240cm /10g / 2-diel   187 113213 Nova Twitch (PT2101) 215cm  137,95€
        187 180201 Tiboron (TB2111) 210cm 10g  399,00€ 187 115240 Carboflex Class-X (CX 2401)  126,95€ /20g / 2-diel
               / 2-diel             240cm /20g / 2-diel   187 113242 Nova Twitch (PT2401) 240cm  142,96€
        187 180231 Tiboron (TB2401) 240cm 20g  449,00€ 187 115242 Carboflex Class-X (CX 2402)  129,95€ /20g / 2-diel
               / 2-diel             240cm /40g / 2-diel   187 113243 Nova Twitch (PT2403) 240cm  147,95€
        187 180232 Tiboron (TB2402) 240cm 40g  465,00€ 187 115243 Carboflex Class-X (CX 2403)  134,95€ /35g / 2-diel
               / 2-diel             240cm /60g / 2-diely   Kód      Názov     Cena
        187 180233 Tiboron (TB2403) 240cm 60g  489,00€ 187 115282 Carboflex Class-X (CX 2702)  134,95€ 187 113203 NT Vertical (PT1902)195cm /30g  139,96€
               / 2-diel             270cm /40g / 2-diel   187 113204 NT Vertical (PT1903) 195cm /50g  144,95€
        187 180261 Tiboron (TB2701) 270cm 20g  475,00€ 187 115283 Carboflex Class-X (CX 2703)  139,96€
               / 2-diel             270cm /60g / 2-diel    Kód      Názov     Cena
        187 180262 Tiboron (TB2702) 270cm 40g  495,00€ 187 115284 Carboflex Class-X (CX 2704)  152,95€ 187 113180 Nova Ultra Light (PT1800) 185cm  124,96€
               / 2-diel             270cm /80g / 2-diel          /1-5g / 2-diel
        187 180263 Tiboron (TB2703) 270cm 60g  509,00€ 187 115303 Carboflex Class-X (CX 3003)  162,95€ 187 113200 Nova Ultra Light (PT2000) 200cm  134,95€
               / 2-diel             310cm /60g / 2-diel          /1-5g / 2-diel
        187 180265 Tiboron (TB2705) 275cm 80g  545,00€ 187 115304 Carboflex Class-X (CX 3004)  169,96€ 187 113181 Nova Ultra Light (PT1801) 185cm  134,95€
               / 2-diel             310cm /80g / 2-diel          /3-9g / 2-diel
        187 180312 Tiboron (TB3052) 305cm 30g  585,00€ 187 115311 Carboflex Class-X (CX 3152)  159,95€ 187 113201 Nova Ultra Light (PT2001) 200cm  142,96€
               / 2-diel             310cm /40g / 2-diel          /3-9g / 2-diel
       BLACK PEARL             BLACK ARROW             HYDRA SPEED
                           Kód     Názov     Cena
                          187 147182 Black Arrow, BA 1812-180cm  159,95€
                                 /3-13g / 2-diel
         Kód     Názov     Cena  187 147220 Black Arrow, BA 2110-210cm  164,95€
                                 /4-14g / 2-diel
        187 152180 Black Pearl (BR 1810)180cm  99,95€ 187 147221 Black Arrow, BA 2112-210cm  174,95€ Kód Názov Cena
              /10g / 2diely            /13-26g / 2-diel
        187 152210 Black Pearl (BR 2100) 210cm  109,96€ 187 147222 Black Arrow, BA 1902-190cm  184,96€ 187 183191 Hydra Speed (UL1901) 98cm /  144,95€
              /10g / 2diely            /20g / 2-diel            3-20g / 2-diel
        187 152211 Black Pearl (BR2111) 210cm  114,95€ 187 147223 Black Arrow, BA 2100-210cm  209,95€ 187 183210 Hydra Speed (UL2100) 210cm  149,95€
              /20g / 2diely            /10g / 2-diel            /10g / 2-diel
        187 152240 Black Pearl (BR 2400) 240cm  114,95€ 187 147251 Black Arrow, BA 2101-210cm  189,95€ 187 183211 Hydra Speed (UL2101) 210cm/  152,95€
              /10g / 2diely            /20g / 2-diel            20g / 2-diel
        187 152241 Black Pearl (BR 2411) 240cm  119,95€ 187 147252 Black Arrow, BA 2111-210cm  199,96€ 187 183212 Hydra Speed (UL2102)  154,96€
              /20g / 2diely            /1-7g / 2diely           210cm/40g / 2-diel
        187 152242 Black Pearl (BR 2412) 240cm  119,95€ 187 147253 Black Arrow, BA 2102-210cm  219,95€ 187 183201 Hydra Speed (UL2112) 210cm/  169,96€
              /40g / 2diely            /40g / 2-diel           40g / 2-diel CAST
        187 152243 Black Pearl (BR 2413) 240cm  129,95€ 187 147282 Black Arrow, BA 2411-240cm  239,95€ 187 183223 Hydra Speed (UL2203)  159,95€
              /60g / 2diely            /1-7g / 2-diel           220cm/60g / 2-diel
        187 152244 Black Pearl (BR 2414) 240cm  134,95€ 187 147283 Black Arrow, BA 2400-240cm  254,95€ 187 183222 Hydra Speed (UL2213) 220cm/  169,96€
              /80g / 2diely            /10g / 2-diel           60g / 2-diel CAST
        187 152271 Black Pearl (BR 2711) 270cm  124,96€ 187 147284 Black Arrow, BA 2401-240cm  269,95€ 187 183228 Hydra Speed (UL2218)  189,95€
              /20g / 2diely            /20g / 2-diel           220cm/180g / 2-diel
        187 152272 Black Pearl (BR 2712) 270cm  134,95€ 187 147313 Black Arrow, BA 2402-240cm  269,95€ 187 183229 Hydra Speed (UL2219)  189,95€
              /40g / 2diely            /40g / 2-diel          220cm/180g / 2-diel CAST
        187 152273 Black Pearl (BR 2713) 275cm  139,96€ 187 147316 Black Arrow, BA 2403-240cm  289,96€ 187 183241 Hydra Speed (UL2401)  162,95€
              /60g / 2diely            /60g / 2-diel           240cm/20g / 2-diel
        187 152274 Black Pearl (BR 2714) 275cm  146,95€ 187 147352 Black Arrow, BA 2702-275cm  6629kč 187 183242 Hydra Speed (UL2402)  167,95€
              /80g / 2diely            /40g / 2-diel           240cm/40g / 2-diel
        187 152302 Black Pearl (BR 3012) 300cm  141,95€ 187 147171 Ultra ľahká prívlač        169,96€ 187 183245 Hydra Speed (UL2412) 240cm  169,96€
              /40g / 2diely           Black Arrow G2 (BA          /40g / 2-diel CAST
        187 152304 Black Pearl (BR 3014) 300cm  149,95€ 1822)180cm/1-7g/2-diel 187 183243 Hydra Speed (UL2403) 240cm  172,96€
              /80g / 2diely     187 147211 Ultra ľahká prívlač        179,95€ /60g / 2-diel
        187 152313 Black Pearl (BR 3113) 310cm  145,96€ Black Arrow G2 (BA  187 183244 Hydra Speed (UL2404) 240cm  176,95€
              /60g / 2diely           2122)210cm/1-7g/2-diel         /80g / 2-diel
        187 152248 Black Pearl (BR 2418)  144,95€ 187 147231 Ultra ľahká prívlač        189,95€ 187 183272 Hydra Speed (UL2702) 270cm  174,95€
             240cm /170g/ 2diely              Black Arrow G2 (BA      /40g / 2-diel
             pre veľké nástrahy         2422)240cm/1-7g/2-diel  187 183273 Hydra Speed (UL2703) 270cm  179,95€
        187 152278 Black Pearl (BR 2718)  156,95€ 187 147271 Ultra ľahká prívlač        199,96€ /60g / 2-diel
             270cm /170g/ 2diely              Black Arrow G2 (BA  187 183274 Hydra Speed (UL2704) 270cm  189,95€
             pre veľké nástrahy         2722)270cm/1-7g/2-diel         /80g / 2-diel
   1   2   3   4   5   6   7   8