Lov sumca: Poznáte svojho protivníka? (2) Potrava, rast, rozmnožovanie

Lov sumca: Poznáte svojho protivníka? (2) Potrava, rast, rozmnožovanie

Medzi rybármi je už známy fakt, že sumec nepohrdne žiadnou korisťou, nachádzajúcou sa v jeho lovnom teritóriu. Či už ide o hlodavca, kačicu, ryby, dokonca ani kúpajúci psy alebo mačky, pobehujúce po brehu nie sú pred ním v istote. Vedeli ste však, že vek sumca, voľne žijúceho vo vodách, môžete zistiť odpočítaním letokruhov na jeho kosti? Alebo že mladé sumce sa liahnu už po dvoch alebo troch dňoch po oplodnení ikier? Viac sa dozviete od Soni Prednej. 

Potrava

Sumca zaraďujeme medzi dravé ryby na základe potravy a spôsobu, akým sa potravy zmocňuje. V mladosti loví len drobné vodné živočíchy (planktón a zoobentos), ale postupne, ako rastie a dospieva, sa jeho nároky na veľkosť a množstvo potravy zvyšujú. Loví malé ryby, žaby, raky a hlodavce, na ktoré vo vode natrafí, a taktiež aj vodné vtáctvo. Sumec prijíma najviac potravy v máji - júni, kedy sa neresí, viac v teplom období, v chladnejšom už pomenej. Pri sledovaní prijatej potravy treba brať do úvahy aj spôsob lovenia sumcov. Pri bežných lovných spôsoboch (lov na udicu, sieti...) sa často stáva, že sumec vyvrhne obsah svojho žalúdka (pri love na udicu sa snaží zbaviť udice).  

 

Rast
    

Rýchlosť rastu rýb je veľmi rozdielna, závisí od  mnohých faktorov. Sumec patrí medzi rýchlorastúce ryby. Vek sumcov, chovaných v rybníkoch, možno určiť ľahšie ako vek sumcov, voľne žijúcich vo vodách, keďže nepoznáme dátum neresenia. Avšak aj týmto rybám vieme určiť vek, a to podľa letokruhov na šupinách alebo kostiach.


Sortiment na lov sumca
 

Letokruhy sa tvoria odlišným látkovým metabolizmom podľa teploty vody. Rozdiel sa prejavuje vysokým a neustálym príjmom potravy a k tomu úmerným rastom v letnom období. Naopak v zimnom období sa prejavuje vďaka menšiemu príjmu potravy spomaleným rastom. Počet rokov na kosti alebo šupine vieme odrátať rovnako ako na letokruhoch smreka. Ak teda poznáme dátum ulovenia ryby, môžeme presne vypočítať dátum vyliahnutia. Odborník dokáže aj zo 100kg sumca zistiť, kedy sa vyliahol a ako počas jednotlivých rokov rástol.

 

V priebehu prvých rokov sa dĺžka sumcov znásobuje a začiatkom tretieho roka sa zvyšujú hmotnostné prírastky až na 1kg. V neskorších rokoch dosahujú 1,5kg-2kg a vo veľmi dobrých podmienkach až 3kg. V údolných nádržiach, kde je voda chladnejšia rastie pomalšie a jeho ročné prírastky na hmotnosti prevyšujú 1kg až v piatom alebo šiestom roku. Až po tomto veku dosahujú prírastky 2-3kg ročne.

 

Rozmnožovanie

Samci pohlavne dospievajú už v treťom roku života, ikernačky až vo veku štyroch rokov. V prírodných podmienkach závisí doba trenia od rôznych faktorov. Pri tom hrajú dôležitú úlohu teplota vody a zabezpečovanie potravy. Ťah k treniskám nastáva, keď voda dosiahne teplotu 18 až 20 stupňov Celzia. Sumec potom vyhľadáva pre rozmnožovanie husto zarastené miesta blízko pri brehu, podomleté pobrežné úseky s koreňmi jelší alebo vŕb, zaplavené lúky alebo lužné lesy.

Pred samotným trením pripravuje samček niečo ako hniezdo. Dáva pritom prednosť jemným vŕbovým a jelšovým koreňom, visiacim voľne do vody. Nárazy chvosta očistia tieto miesta od bahna a ostatného neporiadku. Potom nasleduje predohra. U sumcov sa ľahko spozná. Príslušníci oboch pohlaví plávajú pred spárením tesne pod hladinou. Pritom samček prenasleduje samičku. Vlastné trenie prebieha najčastejšie vo večerných hodinách, kedy je teplota vody okolo 20 až 23 stupňov Celzia. Trenie prebieha nasledujúc: Samček naháňa ikernačku okolo hniezda a naráža tlamou do jej brucha. Pritom podoplaváva samičku a nadvihuje ju. Nad hniezdom sa samček vinie okolo samičky. Tá sa potom potopí ku dnu, aby nakládla ikry.
 


Sumčie ikry sú tri až štyri milimetre veľké. Ich počet sa pohybuje medzi 10 000 až 30 000 kusov na kilogram telesnej váhy samičky. Ikry sa veľmi lepia a vytvárajú chuchvalce. Tieto slabo nažltnuté vajíčka sú hneď oplodňované samčím mliečom. Trenie sa niekoľkokrát opakuje v priebehu až dvoch hodín a je behom tejto doby sprevádzané veľkým hlukom a šplechotom. Po vytrení zostáva samček pri hniezde, aby chránil ikry a mávaním chvostovej plutvy im privádzal čerstvú vodu a zabezpečoval tak zásobovanie kyslíkom, dokiaľ sa nevyliahne plôdik.
 

Všetko inak - Nestačí len sledovať vodu, dôležité sú aj maličkosti naokolo
Takmer každý sumčiar túži uloviť čo najväčšieho sumca. Inak tomu nie je ani u mňa. Treba si však položiť otázku. Čo preto môžeme urobiť, aby sme pri love kráľa hlbín boli úspešní? Je mnoho vecí, no najčastejšie sa stretávame s názorom, že je potreba sledovať a počúvať vodu. Áno, to je pravda, no čo ak to nepomáha?

 

Lov sumca s Damirom Crlom

Lov sumca s Damirom Crlom (2): Sumcový systém ŠTUPEK

Lov sumca s Damirom Crlom (1): Sumcový anténový systém


V prírode dospieva z celého množstva ikier iba malé množstvo. Splesnivením a nedostatkom kyslíka uprostred chumáčov predčasne umiera najväčší počet ikier. Tiež keď teplota vody klesne pod 13 stupňov Celzia nemajú ikry žiadnu šancu na ďalší vývoj. Ak sa však pohybujú teploty medzi 23 až 25 stupňami Celzia, vykľujú sa mladé sumce už počas dvoch alebo troch dní. Plod so žĺtkovým vačkom, dlhý približne sedem milimetrov, je veľmi citlivý na svetlo a teplo. Pôsobením priameho slnečného svetla a pri teplote vody pod 13 stupňov Celzia umiera. Po dvoch až troch dňoch sa začína plod aktívne pohybovať a vyhľadávať si možnosti úkrytu. Zhromažďuje sa v najtemnejších kútoch hniezda, kde sa najskôr pevne prichytí lepkavými žľazami, umiestnenými na hlave. Po siedmich dňoch začína sumčí plod – pri teplote vody medzi 22 až 24 stupňami Celzia – aktívne plávať, napĺňať plávací mechúr a prijímať potravu. Požiera planktónové organizmy a larvy hmyzu, červy, ráčiky, mušličky a ostatné živočíchy, žijúce na vodných rastlinách, až do veľkosti dvoch milimetrov.

 

(Pokračovanie nabudúce)

 

Autor: Soňa Predná, SPORTS FISHING TEAM SLOVAKIA

Navrch stránky