MR detí do 10 rokov v LRU-FEEDER 2018

MR detí do 10 rokov v LRU-FEEDER 2018 Mladí rybári pozor! Je Vám ľúto že nemôžete pretekať na MS juniorov ? Radi by ste si zachytali ryby na feeder? Ak áno, tak toto je pre Vás ten správny pretek - Majstrovstvá republiky v love na feeder do 10 rokov. Zaži neopakovateľné chvíle pri love rýb na feeder a príď na tento pretek.

Na základe viacročnej spolupráce sa rozhodli organizátori, firma SPORTS s.r.o., SRZ MsO Hlohovec, ZDRUŽENIE PRIAZNIVCOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU a DRK Jaroslava Helera usporiadať MAJSTROVSTVÁ REPUBLIKY detí do 10. rokov v LRU-feeder.

Termín konania:                   9.6.2018

 

Miesto konania:                    HLOHOVEC-Váh č.4 Madunický kanál,  revír č.   2-4390-1-1

Súťažné kategórie:              

Pretekov sa môžu zúčastniť deti narodené v roku  2009 a mladšíe v sprievode zákonného zástupcu, alebo poverenej osoby

 

Organizačný štáb:

Riaditeľ pretekov:                  Peter Papay

Hlavný rozhodca:                   Dávid Strečanský

Bodovacia komisia:                hlavný rozhodca + Barbora Lukáčová, Pavol Cibrin

Technický vedúci:                  Tomáš Dobiš

Zdravotné zabezpečenie:        zabezpečí SRZ MsO Hlohovec, prípadne 112

 

Sponzorom pretekov je firma SPORTS s.r.o.
Pitný režim pre pretekárov zabezpečuje Lucka – Tvoj vodný anjel
Mediálni partneri: Rybárska TV a Slovenský rybár

 

Technické pokyny:

Preteká sa v disciplíne LRU – feeder.

 

Pretekárska trať:   

Váh č.4 Madunický kanál, voda tečúca- ťažná, štrkovo pieskové dno s miernym nánosom, hĺbka od 2m do 3,5m, breh je lomový kameň porastený trávou.

Prístupová cesta je v dobrom stave, povrch je štrk a panel. Šírka trate je od 65 do 70 m.

Príchod k pretekom: V Maduniciach pred cintorínom doprava až k mostu cez kanál, pred ním doprava po panelovej ceste až k miestu organizačného štábu (mapka na konci propozícií)

Výskyt rýb: pleskáč, piest ,plotica, belica, mrena, podustva, nosáľ, kapor, ...

 

Sobota 9.6. 2018:

08.30 - 09.00 prezentácia

09.00 – 10.00 otvorenie pretekov, sľub pretekárov, žrebovanie, po vyžrebovaní je ihneď možný

                        presun na pretekárske miesto a prípravou na preteky

09.30 - 10.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky, kontrola množstva návnad a

                        nástrah /v prvých 30-60 min./prípravy na preteky

10:50 - 11.00 kŕmenie

11.00 - 14.00 lovenie

14.00             váženie

 

Rozpis signálov:

prvý signál       10:50 10 minút pred začiatkom pretekov 10 minútové kŕmenie.

druhý signál     11:00 začiatok pretekov

tretí    signál:    14:00 koniec pretekov

 

Príprava pretekára: Pretekári po vyžrebovaní  pretekárskych miest, sa môžu presunúť na vylosované miesta a pripravovať sa na preteky. Krmivá a živú  nástrahu pretekár nachystá na kontrolu. Po kontrole si nesmie žiadny pretekár, a ani pretekárovi niekto iný, priniesť žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty. Množstvo krmiva je dovolené max 6L navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú posilňovače práškové aj tekuté, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica, krúpy a pod.
Do tohto množstva sa nepočíta hlina a kamienky. Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, než to, čo mu bolo odkontrolované.
Živá nástraha je dovolená v množstve:  1,5litra.  Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy.

Sprevádzajúce osoby musia opustiť sektor zároveň so signálom na vnadenie!!!  Po ukončení preteku sa nesmie prevyšujúce krmivo vysypať do vody!

Udica a montáž: pretekár loví iba na jeden feedrový prút opatrený navijakom. Maximálna dĺžka prútu je 4,5m od konca rúčky po posledné koncové očko. Udica je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom.
Nesmú sa používať žiadne materiály, ani nástrahy, ktoré by nadľahčovali háčik (pufy, burizony mäkké plávajúce pelety, polystyrén ...) Prút na ktorý sa loví musí byť opretý aspoň o jeden pevný oporný bod. (napr. racoška). Je zakázané používať akékoľvek signalizátory, zvukové alebo svetelné.
Vnadenie: úvodné vnadenie sa vykonáva 10 minút pred začiatkom pretekov len pomocou udice, nie rukou!

Úlovky a ich prechovávanie: Ryba sa považuje za ulovenú ak je v podberáku v okamihu zaznenia signálu „koniec lovu“, nie počas jeho trvania. V opačnom prípade je pretekár povinný rybu pustiť. V prípade, že tak pretekár nespraví a rybu dá do sieťky, bude tomuto pretekárovi odrátaná z váhy celkového úlovku pri konečnom vážení najťažšia ryba.
Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach, opatrenými obručami o dĺžke min. 2m. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne.

Váženie
Pri každom vážení je povinný byť aj pretekár. Do príchodu vážiacej komisie musia byť ryby stále vo vode a po vyzvaní ich pretekár donesie k váhe. Hmotnosť sa zapisuje v gramoch. Po odvážení pretekár svojim podpisom potvrdí správnosť váženia a správnosť zápisu. Po Platí zákaz privlastnenia si ulovených rýb!

Povolená pomoc: sprevádzajúca dospelá osoba môže pretekárovi podobrať rybu, pomôcť vytiahnuť háčik a pomôcť pripadne pri oprave náčinia mimo pretekárskeho sektoru.

Prihlášky:  Klikni TU

Záverečné ustanovenia:

Priamo pri pretekárovi sa počas celých pretekov musí nachádzať dospelá sprevádzajúca osoba, ktorá plne zodpovedá za pretekára.

Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky alebo nadmerného tepla, budú preteky prerušené a bude sa postupovať v zmysle pokynov organizátorov.

 

Bližšie informácie o pretekoch:  Jaroslav Heler 0905 640 287 lebo mailom: pretekyfeeder@gmail.com a do predmetu správy napíšte U10

Súťaží sa o poháre a vecné ceny. Odmenení pohármi a vecnými cenami budú celkoví víťazi do tretieho miesta.

Bufet, s teplou stravou a ja s chladenými nápojmi je zabezpečený počas celého dňa.

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov!

MAPKA PRETEKÁRSKEJ TRATE:
Majstrovstvá rebubliky LRU Feeder do 10 rokov - mapa preteku

Majstrovstvá Republiky MR LRU Feeder do 10 rokov - baner

Súvisiaci pretek:

Sports European feeder Browning Cup www.SPORTS.sk

Navrch stránky