Majstrovstvá Slovenska juniorov v LRU-FEEDER 2017 - propozície

Majstrovstvá Slovenska juniorov v LRU-FEEDER 2017 - propozície

Aby sme podchytili záujem detí a mládeže o lov rýb udicou – feeder,  prinášame všetkým deťom na Slovensku - vďaka organizátorom a sponzorom - možnosť zapojiť sa do Majstrovstiev SR juniorov LRU-F.  Podujatie sa uskutoční 3. júna 2017 na Madunickom kanáli. 

 

Výsledky
 

kategória dievcata kategória U-10 kategória U-14 kategória U-18

 PROPOZÍCIE

MAJSTROVSTVÁ Slovenska JUNIOROV v LRU-Feeder
 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017, Rada SRZ v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec a Združením priaznivcov športového rybolovu usporiada Majstrovstvá Slovenska juniorov LRU-FEEDER. Dôvodom je podchytiť záujem detí a mládeže o lov rýb udicou – feeder. Deťom na celom Slovensku prinášame vďaka organizátorom a sponzorommožnosť zapojiť sa do týchto majstrovstiev.

Sponzorom pretekov je firma SPORTS s.r.o.
Mediálni sponzori: Rybárska televízia a Slovenský Rybár

Termín konania:   3. júna 2017

Miesto konania:   Madunický kanál č. revíru 2-4390

Trať má lichobežníkový tvar so šírkou dna 57m s vnútornými sklonmi svahov 1 : 2 a 1 : 3 a prietokovou kapacitou 300 m3.s-1. Pri priemernom prietoku je hĺbka vody 2,8m a šírka kanála na hladine je 81m. Pozdĺžny sklon sa mení od 0,221 ‰  do 0,523 ‰. Dno je štrkové, miestami bahnité. Brehy sú trávnaté, svahy kanála spevňujú v páse rozkyvu hladín betónové dlaždice s rozmermi 40 x 40 x 15 cm a kamenná nahádzka.

Druhová obsádka revíru:
Pleskáč veľký, Mrena obyčajná, Nosáľ sťahovavý, Kapor obyčajný,  Pleskáč malý, Sumec veľký, Plotica lesklá, Belička európska, Pleskáč tuponosý, Podustva severná, Karas obyčajný, Hrebenačka pásavá, Boleň dravý, Jalec hlavatý, Jalec tmavý, Hrebenačka fŕkaná, Šťuka severná, Zubáč obyčajný, zubáč volžský, Hrúz škvrnitý, Ostriež obyčajný, a iné zriedkavo sa vyskytujúce druhy rýb.
 

Ste pripravení na majstrovstvá? Ak nie, výbavu si môžete doplniť na našom webe - FEEDER.


Organizačný štáb:

Garant RADY SRZ: Jaroslav Heler

Riaditeľ pretekov: Jozef Kutný      

Hlavný rozhodca: Gabriela  Hupková    

Sektoroví rozhodca: Peter Bielik, Vladimír Hupka

Technický vedúci: Pavol Predný

Bodovacia komisia: Pavol Predný, Jaroslav Heler

Zdravotné zabezpečenie:  linka 112

Kategórie: U-14 (deti ročník narodenia 2002 a mladší) a U-18 (ročník narodenia 1998-2001).

Usporiadatelia, aj na základe návrhu sponzora, sa rozhodli oceniť aj  deti do 10 rokov (deti ročník narodenia 2006 a mladší) a dievčatá do 18 rokov. (ročník narodenia 1998 a mladšie)

Technické pokyny:

Preteká sa v disciplíne LRU – feeder podľa Predpisov  pre športovú činnosť SRZ.

Juniori do 15 rokov môžu pretekať iba pod dozorom zákonného zástupcu alebo ním poverenej osoby. Množstvo krmiva je dovolené max 12L navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú hlina, kamienky, posilňovače práškové aj tekuté, farbivá, partikle, ako kukurica, konope, pšenica, krúpy apod. Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, než to, čo mu bolo odkontrolované.

Živá nástraha je dovolená v množstve 2,5L z toho 0,5L patentky (larvy komára). Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy. 0,5L patentky je nutné mať len v 0,5L ciachovanej odmerke a je jedno či malá, alebo veľká patentka, musia byť merané spolu v jednej odmernej nádobe.

Je zakázané používať na lov akékoľvek chránené druhy živočíchov. Nesmú sa používať žiadne umelé nástrahy. Prevyšujúce krmivo alebo živá nástraha budú pretekárovi odobraté. Po ukončení preteku sa nesmie prevyšujúce krmivo vysypať do vody.

Časový program:

               08.30 – 09.00 prezentácia

               09.00 – Otvorenie, sľub pretekárov a žrebovanie.

               10.00 - 11.00 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky

               11.00 - 14.00 lovenie

               14.00 – 15.00 váženie

               15.30 -  vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien pre víťazov

 

Rozpis signálov:

Prvý signál: 10:50: 10 minút pred začiatkom pretekov 10 minútové kŕmenie.

Druhý signál: 11:00 začiatok pretekov

Tretí signál 14:00 koniec pretekov
 


Záverečné ustanovenia:

  • Súťaží sa o poháre a vecné ceny. Odmenení pohármi a vecnými cenami budú celkoví víťazi do tretieho miesta.
  • Všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie, juniori do 15 rokov pod dozorom zákonného zástupcu, prípadne ním poverenej osoby
  • Preteká sa za každého počasia. V prípade búrky, budú preteky prerušené a bude sa postupovať podľa platných súťažných pravidiel LRU-F
  • Tréning nie je povinný, možný je v piatok 2.6.2017 od 8:00 do 16:00. Vykonávanie tréningu je možné len za podmienky, že všetky  ulovené ryby budú s náležitou opatrnosťou vrátené späť do vody bez možnosti sieťkovania a s platným povolením na daný revír.
  • Bližšie informácie o pretekoch:  Jaroslav Heler 0905 640 287
  • Bufet je zabezpečený počas celého dňa.
REGISTRÁCIE

 

Ubytovanie je možné v pripravenom stanovom tábore 50m od vody, stanový tábor je so sociálnymi zariadeniami a možnosťou parkovania, alebo :

Važinka Madunice, mob: +421 905 854 956, e-mail: vazinka@vazinka.sk, http://www.vazinka.sk
-----------------------------------------------------
Reštaurácia Miháliková , Červeník, mob: +421 948 798 200
http://www.cervenik.sk/restauracia-mihalikova.phtml?id3=20725
-----------------------------------------------------
Penzion – Piešťany, T/F: +421 33 76 257 08
e-mail: info@penzion-piestany.sk, http://www.penzion-piestany.sk.

Bufet je zabezpečený počas celého víkendu.

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov

Zoznam registrovaných k 29.5.2017:
 

Meno a priezvisko pretekára kategoria
Linda Palkechová 14
Adrián LAJCIAK 14
Alex Piešťanský 14
Alexandra Pavlíková 14
Andrej Heger 14
Bálint Forró 14
Benjamin Dolnák 14
Dávid Piešťanský 14
Dominik  HURA 14
Ema Prílepková 14
Filip Sopúch 14
Filip Suchý 14
Jakub Lipka 14
Jozef Vavro 14
Katarína Ninčáková 14
Kollárik Tobias 14
Kolláriková Timea 14
Kristián Lörinc 14
Lavra Simková 14
Marián Zaparaník 14
Martin Ján Jánoš 14
Matej Augustín 14
Mathias Molnár 14
Matúš Slezák 14
Matúš Súkenník 14
Michaela Duranová 14
Michal Rybecký 14
Patrik Dobrovodský 14
Patrik Široký 14
Patrik Šulák 14
Sebastián Hornák 14
Špánik David 14
Tímea Smolkova 14
Timotej Juhás 14
Timotej Minárik 14
Tobijas  NECKAR 14
Viliam Glézl 14
Zara Valentovičová 14
Benjamin Varga 18
František Repa 18
Jakub Cagala 18
Ľuboš Čavojský 18
Matej Lukáč 18
Michael Gašpar 18
Nick Paksi 18
Patrik Korman 18
Patrik Predný 18
Patrik Schmidt 18
Soňa Predná 18
Timotej Moško 18

 

Súvisiace preteky:

Navrch stránky