Nechcete zmeškať LIVE vysielania RTV Extra?

Máme riešenie: 
zapnite si upozornenie na naše vysielania a buďte s nami v spojení! 
Viac informácií »»»

 

 

 

RTV Extra: Výklad MZP k § 14

04.02.2019 11:55 Zobrazení: 1486×

Nový rybársky zákon a vyhláška s účinnosťou od 1.1.2019 rozprúdili v radoch slovenských rybárov obrovskú diskusiu. V relácii RTV Extra sme sa niekoľkokrát venovali výkladu vyhlášky. K vybraným paragrafom sa vyjadril moderátor RTV Peter Martiš, ale aj právnik JUDr. Daniel Blyšťan - obaja dlhoroční rybári. V tejto epizóde sa venujeme výkladu sporného paragrafu 14 vyhlášky o Množstve úlovkov a ich evidencii, ktoré poskytlo Ministerstvo životného prostredia (MZP).


Výklad MZP k § 14 vyhlášky si môžete stiahnuť tu
Príjemné sledovanie prajeme.

 

 

Opäť vás vítam v RTV Extra, v tomto zimnom počasí, keď väčšina ľudí je chorých, mňa to tiež neobišlo, možno to budete počuť na hlase, ospravedlňujem sa. Rozhodli sme sa urobiť túto časť pre vás kvôli tomu, že zákon a vyhláška rozprúdila živú diskusiu, veľa ľudí sa ozýva. Mali sme vysielanie, kde som to hodnotil ja a aj právnik. Veľa ľudí sa na základe jeho prejavu obracalo na nás, či to je smerodatné. Právnik sa vyjadril a bol to jeho osobný rybársky názor. Ministerstvo životného prostredia, majú to na stránke, poskytlo výklad k paragrafu 14. Budem väčšinu čítať, je to obšírne, ale verím, že to pomôže. Musím podotknúť, že každý môže mať názor, ako sa vyhláška vykladá, smerodatné bude to, čo poskytne ministerstvo. Myslím, že tam nebude všetko, na všetky otázky. Poďme na to. 

Množstvo úlovkov a ich evidencia, otázka č.1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa, podustvy, nosáľa, každý druh zvlášť, si môže rybár privlastniť, ak si ešte v ten deň neprivlastnil žiadnu rybu? 
Odpoveď, mám vyznačené podstatné, pokiaľ vyhláška ustanovila, že k úlovkom rýb uvedených v paragrafe 14 odstavec 2 písmeno a je možné privlastniť si .... aby počet privlastnených rýb neprekročil 4ks a hmotnosť 5kg. 

Vyjadroval sa tým úmysel nestanoviť pre menovanú skupinu 4 druhov rýb prísnejšiu kvótu vyjadrenú v počte 1 resp. 2 úlovkov za deň. Stanovená kvóta uvedená v paragrafe 14 kombinuje ukazovateľ spočívajúci v počte ulovených rýb hmotnostným ukazovateľom. Ak by sme toto ustanovenie vykladali izolovane spôsobom, ktorý sa zakladá na gramatickej interpretácii, teda že vyššie uvedené 4 druhy rýb je možné loviť iba doplnkovo, strácala by právna norma akúkoľvek logiku spôsobujúc neopodstatnenú reguláciu. 

Správny výklad paragrafu 14, ktorý zohľadňuje jeho predmet a účel, by mal byť taký, že kategóriu rýb uvedených za bodkočiarkou možno loviť aj samostatne, pričom tieto ryby si možno privlastniť v počte max. 4ks a zároveň množstvo rýb nesmie presiahnuť 5kg. Takže pstruha, nosáľa, podustvu môžete loviť, max. v počte 4ks. 


Otázka číslo 2. Je možné kombinovať privlastnenie si ušľachtilých druhov rýb, kapor a zubáč, kapor a šťuka? 

Bavili sme sa, že tá kombinácia tam nie je spomenutá a nevieme či môžeme chytiť len dvoch kaprov, zubáčov, šťuky, tá kombinácia tam spomenutá nie je. 

Odpoveď je:  Kombinácia druhov, ktoré sú uvedené za bodkočiarkou možná je, aj keď sa to z výkladu explicitne nejaví. Podľa výkladu ministerstva, môžete uloviť kapor a zubáč, kapor a šťuka atď. 

otázka 3: Je možné po privlastnení si dvoch kaprov pokračovať v love a privlastniť si dva kusy pstuha dúhového alebo ulovením povoleného počtu ušľachtilých rýb lov končí? 

Ak si loviaci privlastní v daný deň dva kusy kapra rybničného alebo iný druh ryby určuje početná kvóta, môže pokračovať v love a privlastniť si ďalšie ryby z kategórie za bodkočiarkou. Ak ulovíte kapor šťuka, alebo kapor zubáč, môžete pokračovať v love a uloviť si nosáľ, podustva atď. 

Ak chytím dvoch kaprov, môžem ešte loviť karasov, pleskáčov? 

To tu nemáme vysvetlené, tomu trochu nerozumiem. No, ale máme napríklad vysvetlené aj to, čo sa môže, aj to, čo sa nemôže. Prečítam. 

V nadväznosti na vyššie uvedené, prikladáme aj niekoľko kombinácií jednotlivých druhov rýb v max. počte 4ks, ktoré si môže loviaci v rámci povolenia počas jedneho dňa lovu ponechať a po privlastnení   ktorých sa denný lov končí, to je loviaci si po privlastnení  povoleného počtu rýb, loviaci nemôže v love nijako pokračovať. 

Čo si môžeme privlastniť? 

1ks jeseter malý, 3ks pstruh dúhový. 

1 ks jeseter sibírsky, jeden kus pstruha, jeden kus sivôňa, jeden  kus podustva alebo  jeden kus nosáľ, dva kusy podustvy, jeden kus sumca veľkého. 

Jeden kus kapra, jeden kus zubáča, dva kusy pstruha dúhového. 

Dva kusy šťuky a dva kusy nosáľa. 

Dva kusy pstruha, dva kusy dúhového, potočného. 

Jeden kus potočného, jeden lipeň, jeden sivôň, jedna podustva. Vždy 4 ks. 


Čo je zakázané? 

1 ks jeseter malý, 1 ks úhor a 2 ks pstruha potočného. 

1ks kapor, 1ks šťuka, 1ks zubáč a 1 ks nosáľa.   

Ďalšie, čo nemôžeme. 2 ks kapor, 1 ks jeseter. 

1 ks sumec a jeden ks kapor, 2 ks mrena 1 ks úhor nemôžete, tomu nerozumiem. 

2 ks potočného, 2 ks lipeň. 

1 ks potočný, 1 ks lipeň, 1ks jazerného, 1 ks dúhového nemôžete. 
Denný lov musí loviaci ukončiť aj v prípade, že si neprivlastnil 4 ks rýb alebo 5 kg, ale 1,2 alebo treťou rybou dosiahol stanovený počet  stanovených druhov rýb určených užívateľom, ktoré si je možné privlastniť na jedno povolenie. Max. počet 4 ks rýb si nie je možné privlastniť, ak 1,2,3 rybou je ryba nad 5kg, v prípade privlastenia denný lov končí, pričom nezáleží na tom,  v akom poradí sú jednotlivé druhy rýb privlastňované. 

Ak prvá ryba presiahla 5 kg, obmedzuje sa denný lov na tento jeden kus. To je asi všetko z výkladu ministerstva k paragrafu 14. 

Tento výklad bol prostredníctvom SRZ rozposlaný rôznym organizáciam. Je možné ho stiahnuť aj na stránke ministerstva a myslím aj na sports.sk. Ak máte záujem, tak si to prečítajte, myslím, že z časti vyvracia naše pochybnosti, ale myslím, že takýchto výkladov bude treba viacej, je tam veľa otáznikov vo vyhláške, dúfam, že budeme v tejto práci ešte pokračovať. 

Takže, to je na dnes všetko, neviem, či som vás potešil alebo máte ešte väčší guláš v hlave, mne osobne, to nie je jasné. Otázky, čo by ste mi písali, čokoľvek vám odpoviem, je to môj názor, nie je smerodatný. Ak sa vám vysielanie páčilo, dajte nám like, napíšte do komentára názor alebo čo by ste chceli v ďalšom vysielaní. Ak vám to pomohlo, zdieľajte, nech sa poučia alebo pobavia, prihláste sa na odber upozornení cez messenger. Myslím, že táto téma vyhláška, bude horúca celý rok, dúfam, že dokým sa bude chodiť na ryby, sa to už utrase. Majte sa!

 

 

Stiahnite si:

 


V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu

Z Á K O N z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu
 


Pozrite si aj záznam z cyklu RTV Extra o novom zákone o rybárstve a vyhláške


RTV Extra: Nový zákon o rybárstve a vyhláška

Nový zákon o rybárstve a nová vyhláška nadobudli účinnosť 1.1.2019. Peter Martiš vás prevedie novou vyhláškou a pokúsi sa zodpovedať na niektoré otázky rybárov. Pozrite si záznam »»»

 

RTV Extra: Nová vyhláška a Slovenský rybársky zväz

Len 23 paragrafov novej vyhlášky dokázalo zamestnať viac ako 120 000 ľudí. V tomto vysielaní sme oslovili zástupcov miestnych organizácií a vedenie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ). Porozprávali sme sa aj o tom, ako vnímajú oni sami novú vyhlášku. Pozrite si záznam »»»

 

RTV Extra: Nezrozumiteľný §14 - výklad právnika 

Najviac reakcií zo strany rybárov vyvoláva § 14 novej vyhlášky. Pre výklad nezrozumiteľného paragrafu o množstve úlovkov a ich evidencii sme oslovili právnika a rybára v jednej osobe. Pozrite si záznam »»»

 

 

 

Podeľte sa o skúsenosť na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku.


Ak sa vám naše vysielanie páčilo, nezabudnite dať lajk. Príp. nám napíšte do komentára váš názor alebo čo by ste chceli vidieť v ďalšom live vysielaní . Ak vám toto vysielanie pomohlo, zdieľajte ho aj svojim priateľom. A nezabudnite sa prihlásiť na odber upozornení cez Messenger o ďalších našich živých vysielaniach, aby vám už žiadne neušlo.  Svoje návrhy, pripomienky a postrehy môžete písať aj kolektívu RTV na e-mail: relacia@sports.sk.
 

 

 

Nezabudnite zdieľať reláciu Rybárska Televízia svojim priateľom.

Kliknite  na ikonku sociálnej siete a podeľte sa so svojimi priateľmi o novú reláciu RTV.

 

Navrch stránky