Nechcete zmeškať LIVE vysielania RTV Extra?

Máme riešenie: 
zapnite si upozornenie na naše vysielania a buďte s nami v spojení! 
Viac informácií »»»

 

 

 

RTV Extra: O §15 nového rybárskeho zákona s právnikom

01.03.2019 15:02 Zobrazení: 1247×

Vo vysielaní RTV EXTRA sme sa stretli s právnikom a rybárom v jednej osobe, JUDr. Danielom Blyšťanom a diskutovali sme o § 15 nového rybárskeho zákona. Porozprávali sme sa o umiestňovaní karavanov a prístreškov pri vode, ale dotkli sme sa aj ďalšej témy, akou je prechovávanie a zapisovanie rýb počas rybárskych pretekov.

 

Sledujte nás a nezabudnite toto vysielanie zdieľať svojim priateľom.

 

Vítam vás v RTV Extra, vraciame sa opäť k téme rybárskej vyhlášky.  Dnes sa dostaneme k paragrafu 15, konkrétne k téme prístreškov a karavanov. Poďme si, pán doktor, povedať niečo o tom, ako to majú rybári chápať. 

Ďakujem za slovo. Takže, chcel by som uviesť na úvod, číslo 216/2018 zbierky zákonov, v paragrafe 15, medzi zakázané spôsoby lovu rýb v písmene h uvádza: zakazuje sa vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia. Musím uviesť, z môjho pohľadu je dané ustanovenie nie celkom jasné. Samotný zákon 216 z roku 2018 neobsahuje žiadnu definíciu toho, čo je to prístrešok, dočasná stavba alebo mobilné zariadenie. Myslím si, že by bolo vhodné, aby bol takýto pojem dostatočne vysvetlený, nakoľko sa jedná o súčasť právnej normy, ktorá predstavuje zakázaný spôsob lovu, pričom tento spôsob je trestným činom pytliactva. Ak už máme v zákone spôsoby lovu zakázané a porušenie tejto normy by mohlo viesť k trestnému stíhaniu, malo by byť uvedené v zákone, čo sa považuje za porušenie. Vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu je zakázané. Za účelom vyhradzovania si miesta lovu je zakázané zriadiť prístrešky, dočasné stavby, mobilné zariadenia. Iste sa stretávame v revíroch, že pri vode majú zaparkované autá alebo karavany, maringotky, postavia si prístrešok, či už ako dočasnú stavbu, igelitu a podobne. Takéto prístrešky sú tam počas celej sezóny a znemožňujú iným rybárom lov rýb. Zákonodarca toto správanie považuje za nevhodné a dokonca ho aj zakázal.

Zákonodarca v tejto norme určil kde, je zakázané tieto prístrešky stavať, pričom sa bavíme o rybárskych revíroch a ich pozemkoch. V paragrafe 3 odsek 6 zákonodarca stanovil hranice revíru nasledovne. Hranice rybárskeho revíru  na vodných tokoch tvorí pomyselná čiara vedená naprieč vodným tokom, ktorá je vymedzená trvalou prekážkou, haťou, mostom, riečnym stupňom alebo riečnym kilometrom. Hranicu revíru na vodných nádržiach a ostatných vodných plochách tvorí pomyselná čiara obrysová, ohraničujúca vodnú plochu a plochu nezastavaných pozemkov, ktoré priamo susedia s vodnou plochou do vzdialenosti nevyhnutnej na výkon rybárskeho práva. Takže, ak by malo byť postihované takéto správanie sa rybárov, museli by k nemu dôjsť už v rámci tejto hranice revíru. Takže môžeme povedať, neodporúčam rybárom stavať prístrešky, dočasné stavby a pod. vo vzdialenosti od vodnej plochy takej, ktorá  je nevyhnutne potrebná na výkon rybárskeho práva. Samozrejme, tiež tu nie je presne stanovené, ale je to spôsobené aj tým, že nie na každom revíri je možné túto hranicu určiť. Ak je táto vzdialenosť minimálne vzdialenosť na manipuláciu s rybárskym prútom, nakoľko ak chcete vykonávať lov rýb, musíte manipulovať s prútom. Tak to by mohla byť hranica stanovená, tam by ste nemali postaviť prístrešok, mobilné zariadenie, aby to nebolo považované za vyhradzovanie si miesta lovu.

Samozrejme je to orientačné, určite to bude závisieť od typu brehu, pozemku, či tam ide cesta, v každom prípade, tá nevyhnutná vzdialenosť k výkonu rybárskeho práva, teda manipulácia s udicou, mala by byť 4-5m od vodnej plochy. Číslo v zákone uvedené nie je. Javilo by sa vhodné, aby zákonodarca doplnil, čo rozumie pod prístreškom, dočasnou stavbou a podobne. 

Prešli sme si tento paragraf, mal by som otázku k vyhláške. Paragraf 15, ktorý spomína rybárske preteky. Tam sa spomína v čísle dva, počas preteku môže pretekár prechovávať v sieťke ulovené ryby len v rámci povoleného množstva, podľa paragrafu 14, užívateľ vedie evidenciu privlastnených rýb počas preteku. Ako tomu mám rozumieť? Som na preteku, chytím kapra, musím ho zapísať, chytím pleskáča, musím ho evidovať? Ako tomu mám rozumieť.  

Takže, predmetná vyhláška v paragrafe 15 upravuje množstvo rýb , ktoré si môže loviaci prechovávať počas preteku. Je zrejmé, že počas pretekov v jednom dni môže pretekár uloviť aj viac druhov rýb, resp. viac kusov z jedného druhu, než je dovolené. Nakoľko si tieto ryby neprivlastňuje, ale prechováva ich na dobu ich evidencie, zákonodarca stanovil obmedzenie, že pretekár nesmie prechovávať viac rýb, než by si mohol privlastniť podľa paragrafu 14. V tomto prípade bude na užívateľoch, aby zorganizovali rybársky pretek tak, aby zabezpečili evidenciu úlovkov každého pretekára, aby nedochádzalo k situácii, aby nemali pretekári nezmerané úlovky. Je obmedzené množstvo rýb, ktoré sú prechovávane v sieťke. 

Takže, na rybárskom preteku loviaci uloví dva kapre, nemôže k nemu pridať 3 kapra predtým, než mu niekto nevyprázdni a neodváži sieťku, pretože by porušil a prekročil denný limit určený v paragrafe. 

Presne tak. 

Dobre, tak, aký je rozdiel medzi rybárskym a športovým rybárskym pretekom? 

Rovnako ako rybársky pretek aj športový rybársky pretek sú upravené v paragrafe 20 zákona, pričom obe sú charakterizované ako súťaž v love rýb udicou, ktorý organizuje užívateľ daného revíru. Je samozrejme na organizátorovi či pretek bude organizovať ako pretek rýbársky alebo športový rybársky pretek. Vo väčšine prípadov, nie je to zákonná definícia. Rybárske preteky sú vačšinou otvorené preteky pre záujemcov s nejakými cenami, kým športové rybárske preteky sa spravujú jasne stanovenými a často aj medzinárodnými pravidlami. Jednotliví športoví rybári, ktorí sa ich zúčastňujú, sa ich zúčastňujú aj počas sezóny, kde výsledky sa im zapisujú, a tak ďalej, takže v tom je teda nejaký rozdiel. Pokiaľ ide o množstvo rýb, ktoré si môžu ponechať, počas športového rybárskeho preteku neplatia obmedzenia, ktoré sú uvedené v paragrafe 14, odsek 2, ale platí obmedzenie, rybár si nemôže prechovávať v sieťke ryby , ktoré sú celoročne hájené. Je tu záujem na ochrane rýb, aby neboli prechovávané, ale po ulovení boli pustené. 


Toto ma veľmi zaujímalo, ďakujem doktorovi Blyšťanovi za odpovede na moje otázky a my sa vidíme niekedy nabudúce. Dovidenia

 

 

Stiahnite si:

 


V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu

Z Á K O N z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu
 

Výklad MZP k § 14 vyhlášky si môžete stiahnuť tu

 

Grafické znázornenie § 14  - aké kombinácie rýb si môžete privlastniť a aké nemôžete 
Stiahnite si 


Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu § 14
Stiahnite si

 Pozrite si aj záznam z cyklu RTV Extra o novom zákone o rybárstve a vyhláške


RTV Extra: Nový zákon o rybárstve a vyhláška

Nový zákon o rybárstve a nová vyhláška nadobudli účinnosť 1.1.2019. Peter Martiš vás prevedie novou vyhláškou a pokúsi sa zodpovedať na niektoré otázky rybárov. Pozrite si záznam »»»

 

RTV Extra: Nová vyhláška a Slovenský rybársky zväz

Len 23 paragrafov novej vyhlášky dokázalo zamestnať viac ako 120 000 ľudí. V tomto vysielaní sme oslovili zástupcov miestnych organizácií a vedenie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ). Porozprávali sme sa aj o tom, ako vnímajú oni sami novú vyhlášku. Pozrite si záznam »»»

 

RTV Extra: Nezrozumiteľný §14 - výklad právnika 

Najviac reakcií zo strany rybárov vyvoláva § 14 novej vyhlášky. Pre výklad nezrozumiteľného paragrafu o množstve úlovkov a ich evidencii sme oslovili právnika a rybára v jednej osobe. Pozrite si záznam »»»

 

RTV Extra: § 14 - aké kombinácie rýb si môžete privlastniť?

Nový zákon o rybárstve a nová vyhláška nadobudli účinnosť 1.1.2019. Peter Martiš vám predstaví grafické znázornenie privlastňovania si rýb z dielne Ministerstva životného prostredia, ktoré vám jednoducho a detailne ukáže, aké kombinácie rýb si môžete privlastniť a aké nie. Pozrite si záznam »»»

 

 

Podeľte sa o skúsenosť na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku.


Ak sa vám naše vysielanie páčilo, nezabudnite dať lajk. Príp. nám napíšte do komentára váš názor alebo čo by ste chceli vidieť v ďalšom live vysielaní . Ak vám toto vysielanie pomohlo, zdieľajte ho aj svojim priateľom. A nezabudnite sa prihlásiť na odber upozornení cez Messenger o ďalších našich živých vysielaniach, aby vám už žiadne neušlo.  Svoje návrhy, pripomienky a postrehy môžete písať aj kolektívu RTV na e-mail: relacia@sports.sk.
 

 

 

Nezabudnite toto vysielanie zdieľať svojim priateľom, nech sa aj oni dozvedia tieto informácie.

Kliknite na ikonku sociálnej siete a podeľte sa so svojimi priateľmi o novú reláciu RTV.

 

Navrch stránky