Nechcete zmeškať LIVE vysielania RTV Extra?

Máme riešenie: 
zapnite si upozornenie na naše vysielania a buďte s nami v spojení! 
Viac informácií »»»

 

 

 

RTV Extra: Nová vyhláška opäť na programe dňa

28.06.2019 12:40 Zobrazení: 685×

Sezóna začala a začali sme chodiť na ryby. Pri vode však nie všetkým rybárom sú jasné všetky body novej vyhlášky, a tak je vyhláška neustále horúcou témou v kruhu rybárov. Preto sa v špeciálnom vysielaní Rybárskej Televízie EXTRA opäť venujeme vysvetleniu najdiskutovanejších bodov vyhlášky.

 

Prajeme vám príjemné sledovanie a ak sa vám relácia páčila, zdieľajte ju svojim priateľom.

 

 

 

Zdravím všetkých rybárov a vítam vás v Rybárskej Televízii.  Samozrejme, sme tu pre vás. Sezóna začala, začali sme chodiť na ryby, začali sme sa rozprávať o novom zákone a vyhláške a prišli sme na nejaké nezrovnalosti. Dostal som mail od nášho fanúšika, rybára, ktorý nám píše: Boli sme s partiou na rybách a rozoberali sme nejaké nové zákony a vyhlášku. 

Pýtate sa nás napríklad:  rybár si privlastnil dvoch kaprov, nemajú spolu 5kg, ale majú 4,9kg. Môže v ten deň pokračovať v love s tým, že si už nemôže privlastniť kapra, zubáča, sumca alebo šťuku? Môže pokračovať v love amura? Môže sa loviť amur bez obmedzenia váhy a počtu? Paragraf 14 odstavec b, celková hmotnosť v jednom dni sa nevzťahuje na invázne druhy rýb... 

Takto sa pýtajú chalani, vysvetlíme si. Takže, prvá vec, či si môže privlastniť ďalšie ryby, ak chytil dvoch kaprov, ktorí nemajú 5kg. Loviť sa môže ďalej, lebo v paragrafe 14 je to jasne napísané. Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu 1ks jeseter, sumec, 2x úhor, dva kapry atď. K týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, potočného, podustvy, nosáľa, aby neprekročil 4ks všetkých rýb a aby nepresiahla hmotnosť 5kg. 

Ak má niekto 4,9kg, môže si niekto privlastniť rybu 0,1kg?

Môžete loviť ďalej. Ak chytíte dvoch kaprov, môžete pokračovať v love v ten deň, s tým, že si už neprivlastníte ďalšieho kapra, zubáča, sumca... Ak chytíte jedného kapra, sumca si už nemôžete privlastniť. Pretože v paragrafe 14 sa hovorí, počas jedného dňa si môžete privlastniť jeden kus sumca. A k nemu potom ešte ostatné biele ryby do hmotnosti 5kg, ak on 5kg nemá. Jeden kus sumca, nie sumca a kapra. 

Ďalej, môžu sa amury loviť bez obmedzenia množstva a počtu? 

Paragraf 14 odstavec b uvádza: taký počet všetkých druhov rýb, ktorý nepresiahne 5kg, celková hmotnosť rýb privlastených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne druhy rýb podľa paragrafu 10 odstavec 3. Vytlačil som si. Invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1.1 do 31.12. Amur je zaradený v odstavci 4, ten hovorí. Druhy rýb, ktoré majú negatívny dopad na ekosystém. Posudzované ako invázne druhy rýb atď. Nie je to paragraf 10 odstavec 3 ale 4. Lenže negatívným dopadom na prirodzené ekosystémy. A v 5ke je napísané, čo sú ekosystémy.  Nepovažujú sa vodné nádrže, melioročné závlahové a odvodňovacie kanály, plavebné a hydrotechnické kanály, rybníky a ostatné vodné plochy, nachádzajúce sa mimo inundačných území. Toto nie sú prirodzené biotopy, toto na amura neplatí.  Otázka amurov bola veľmi sporná. Týmto pádom sa dostávame k zaujímavej téme. Tých otázok je veľa, MŽP vydalo nedávno výklad. Nájdete ho v kompletnom znení na stránke MŽP v sekcii rybárstvo alebo na srzrada.sk. Je to dokument v PDF. V tomto dokumente nájdete otázku aj o amuroch. Amur bol predsa vysádzaný do našich revírov. Brali sme to ako cennú bojovnú rybu. Je to tak všelijako. Aby ste to nemali také jednoduché, prečítajte si tieto sporné veci. 

Budem vám čítať niektoré otázky, ktoré boli smerované na adresu ministerstva. Otázka, môže užívateľ poveriť vydávaním povolení na rybolov svoju organizačnú zložku, aj keď to ustanovuje paragraf2? Môže dať užívateľ všeobecný zákaz lovu rýb na trvalo? Toto sa týka zarybňovania. Môže loviaca osoba loviť hlavátku podunajskú na hraničných vodách okrem rieky Poprad a Dunajec od 1. septembra do 30. októbra, aj keď je to v rozpore z vyhláškou? 

Tento dokument, ktorý poslal SRZ na ministerstvo má 27 strán, ak vás to zaujíma, prečítajte si. Treba sa na to pozrieť, je to tam pekne vysvetlené. Ja teraz prejdem k ďalšej téme.

Zapisovanie nástrahových rýb. Zapisovať treba každú rybu, ktorá má lovnú mieru. K tomu pribudol pleskáč zelenkavý a ostriež. Ako ich zapisovať? 

Potrebujem na sumce 4 pleskáče. Chytím 4 pleskáče a každého napíšem zvlášť. Takže napíšem, pleskáč 1ks dĺžka 30cm, pozor majú rôzne miery. Ďalej je napísané, nesmú sa používať skratky. Treba napísať celý názov, napr. pleskáč vysoký. Nebol by problém, keby doklady rybára boli vyrobené tak, aby sa to napísať dalo. Skúste do kolónky, kde sa ledva zmestí kapor napísať pleskáč vysoký. S týmto sa bude musieť niečo urobiť. Lebo naozaj to tam nejde. Ako môžem naliať dva litre vody do litrovej fľaše? Keď to tam nenapíšeme, dojde rybárska stráž a spýta sa, akého pleskáča máš nastraženého? Pozor na to. Treba to písať, ja osobne som to vyriešil asi tak, že nenapichujem na sumca rybu, ktorá má mieru. Ja si chytám plotice, spoliehal som sa pleskáča zelenkavého. Ale už aj toho treba napísať, aj keď doteraz to bol plevel bez miery. Pri týchto napíšete ostatné ryby počet, kg a hotovo. Pozor na zapisovanie pleskáčov. Má sa písať bez skratiek. Príjemnú zábavu na rybách o polnoci. 

Ešte jedna perlička. Vo vyhláške napísané, ak rybár uloví rybu, u ktorej si nie je istý, aká ryba to je, vráti ju hneď do vody. V našich vodách sú ryby, ktoré sú rôzne zmiešané druhy. Pleskáč s červenicou, vyzeralo to ako šabľa krivočiara, ale nebola to ona, táto ryba nemá mieru, je zdegenerovaná, máme to púšťať naspäť. Takýchto polemík bude vznikať pri vode stále viac, ak nejaké máte, kľudne, nám to pošlite. Kontaktujte nás relacia@sports.sk alebo priamo na FB. Na dnes to stačilo, teším sa nabudúce. Majte sa!

 

 

Stiahnite si:

 


V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu

Z Á K O N z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Stiahni tu
 

Výklad MZP k § 14 vyhlášky si môžete stiahnuť tu

 

Grafické znázornenie § 14  - aké kombinácie rýb si môžete privlastniť a aké nemôžete 
Stiahnite si 


Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu § 14
Stiahnite si

 

 

 

Páčila sa vám táto epizóda relácie Rybárska Televízia?

Nezabudnite dať lajk a zdieľanie. Budeme radi, ak sa so svojimi pripomienkami na reláciu podelíte  na našej fanpage Rybárska Televízia na Facebooku, kde nám zanecháte komentár. Svoje návrhy, pripomienky a postrehy môžete písať kolektívu RTV tiež na e-mail: relacia@sports.sk.

 Zdieľajte aj túto reláciu svojim priateľom -  nech sa aj oni dozvedia nové tipy, ktoré môžu vyskúšať pri vode v novej sezóne :)

 

Navrch stránky