Bližšie informácie pre sonary, GPS, RADARY, software na prehravanie nahravok, výpočet uhla snímania sonarov,...

Software pre sonary - prehrávanie sonarových záznomch

Software pre sonary - prehrávanie sonarových záznomch

Sonar Viewer - software na stiahnutie pre prehrávanie sonarových náhravok v počítači

U vybraných modelov sonarov Eagle a Lowrance je možné robiť číslicové záznamy údajov. Tieto údaje z obrazovky ako napr. štruktúra a reliéf dna, hĺbka, ryby, teplota, riasy, pozícia a prejdená vzdialenoť u GPS je možné veľmi jednoduchým spôsobom nahrať na pamäťové karty sonaru a kedykoľvek prehrať.

Výpočet uhla snímania, pre ľubovoľný uhol snímania v kdekoľvek v hĺbke

Výpočet uhla snímania, pre ľubovoľný uhol snímania v kdekoľvek v hĺbke

Uhol snímania sonarov - výpočet kužeľa pre sonar
Jednoduchý postup ako zistiť uhol snímania v akej koľvek hĺbke. Ľahko zistíte priemer kužeľa, maximálne snímanie sonaru na dne,...

Zobrazenie sonarov - voľný preklad

Zobrazenie sonarov - voľný preklad

Zobrazenie sonarov autor: Lowrance / Luke Morris - postupný preklad

článok je vo formáte *.pdf
Zobrazenie sonarov nemusí byť každému úplne jasné. Ak chcete vedieť ako vyzerá zobrazená unikajúca ryba, ryba sledujúca vašu nástrahu a iné praktické zobrazenia, tak doporučujeme prečítať si túto publikáciu. ..

Priručka o sonaroch, princíp sonaru, uhol snímania

Priručka o sonaroch, princíp sonaru, uhol snímania

Príručka o sonaroch, princíp sonaru, uhol kužeľa sondy / uhol snímania, počet lúčov sondy, rozlíšenie, nahrávanie sonarových záznamov, základy GPS a navigácie, HDS priestorové snímanie – revolúcia v sonaroch, dôležité funkcie, príslušenstvo,...

Navrch stránky